Letošní žně začaly v Hustopečích (I)

Dny Zemědělce, na nichž domácí i světoví výrobci zemědělské techniky předvádějí to nejlepší ze svého výrobního programu, jsou největší akcí svého druhu nejen v České republice. Poslední červnovou středu to potvrdil i Den Zemědělce zaměřený na sklizeň obilnin a energetické využití slámy, který v Hustopěčích u Brna uspořádaly naše vydavatelství Profi Press a tamní akciová společnost ZVOS Hustopeče za podpory Jihomoravského kraje. Pro téměř pět tisíc návštěvníků, jež vydrželi na poli až do samého závěru, byly připraveny stovky těch nejmodernějších zemědělských strojů od desítek firem, z nichž velká část se představila při práci.

Den Zemědělce zaměřený na sklizeň obilnin pořádá naše vydavatelství jednou za dva roky a tomu také odpovídá dlouhodobá příprava. Jediné, co pořadatelé ještě nezvládli, je poručit počasí, které zejména při sklizni hraje velice důležitou roli a může celou akci zhatit. Obavy byly i letos. V předvečer akce přišel vydatný déšť, který stejně jako předpověď počasí nevěstil nic dobrého. Středeční ranní mlha a vlhkost jak v prádelně pak dopřávaly sluchu škarohlídům, kteří v aktivní předvádění sklízecích mlátiček nevěřili. Přechod na mokrou variantu programu, kdy se nejprve představily mulčovače a manipulátory, za vydatné podpory sluníčka, které se na všechny začalo usmívat po deváté hodině, umožnil porostům jakž takž oschnout. Před polednem pak vlastní žně mohly začít.
Jedenáct vystavovatelů předvedlo 18 sklízecích mlátiček, které si s ne zcela vyschlým a vyzrálým porostem poradily přímo dokonale.

Agrotec, a. s.
Právě pro náročné podmínky jsou určeny technologie New Holland. Jejich importér do České republiky – Agrotec, a. s., Hustopeče – připravil pro Den Zemědělce tři sklízecí mlátičky. Žně zahájil konvenční model CX 880 (1) s motorem o výkonu 455 k a standardní žací lištou New Holland o záběru 7,3 m. Díky možnosti nastavení ústí šikmého dopravníku o +/- 9 stupňů a vysunutí přihaněče o 7,5 cm před kosu dokáže toto jednoduché sklízecí ústrojí posekat i velmi polehlé porosty. Nejvýkonnější vytřásadlová sklízecí mlátička CX 880 (od letošního roku CX 8090) je určena těm zemědělcům, kteří požadují moderní konvenční univerzální technologii sklizně s vysokou denní výkonností, ekonomikou provozu a praxí prověřenou kvalitou. Vesměs jde o efektivní zemědělské podniky a podniky služeb, které oceňují především vysokou univerzálnost a spolehlivost osvědčené koncepce. Základním předpokladem velkého denního výkonu je vysoká průchodnost a efektivita, které zajišťuje čtyřbubnové mláticí a separační ústrojí New Holland s možností rychlého a optimálního seřízení během měnících se podmínek sklizně. Velkou výhodou sklízecích mlátiček New Holland je plocha aktivní separace 2,5 m2 a plocha sít 6,5 m2. Vyrovnávání celé sítové skříně na svahu do 17 % pak umožňuje efektivně vyčistit velké množství sklízeného materiálu, běžně se dosahuje čistoty 0,8 %. Ekonomiku provozu a nastavování sleduje palubní řídicí systém IntelliView II. Sklízecí mlátičky New Holland této řady jsou vybaveny motory, jejichž průměrná spotřeba nepřekročí 14 l na hektar při výkonu od 40 do 50 ha za den. Za rok dokážou sklidit až 1800 ha. Zásobník o objemu 10 500 l se vyprazdňuje rychlostí 110 l/s.
Střední výkonovou třídu reprezentoval model New Holland CS 640 (2). Jde o konvenční vytřásadlouvou sklízecí mlátičku s výkonem motoru 258 k, vybavena byla standardní lištou New Holland o záběru 6,1 m. Mláticí ústrojí je tříbubnové, systém Multi-Thresh umožňuje změnu opásání mláticího ústrojí od 85 do 124 stupňů. Ne příliš velká pojezdová rychlost předváděného modelu odpovídala těžkým podmínkám v Hustopečích a relativně malému výkonu motoru. Vyprazdňování zásobníku je řešeno tzv. spodním systémem převzatým z úspěšných mlátiček TX, kterých se u nás prodalo více než 280. Rychlost vyprazdňování je 72 l/s, takže plný zásobník o objem 7800 l se vyprázdní přibližně za sto sekund. Předvedený model je vhodný především pro menší zemědělské podniky nebo rodinné farmy zejména z hlediska ceny a výkonu. Ten se pohybuje kolem 30 ha za den při spotřebě kolem 11 až 13 l nafty na hektar. Tuto střední řadu doplňuje od letošního roku i řada CSX s výkonem motoru od 280 do 330 k, modely CSX jsou doplněny o čtvrtý buben, který usměrňuj tok slámy na vytřásadla. Rozdíl mezi oběma řadami je také v komfortu obsluhy. Model CSX 7080 vystavený u stánku měl objem zásobníku 9000 l.
Na závěr se Agrotec nechal vlajkovou loď mezi sklízecími mlátičkami New Holland, držitelku zlaté medaile Grand Prix Techagro 2008, nekonvenční sklízecí mlátičku CR 9080 (3) s výkonem motoru 455 k, v provedení Elevation s výkonem přesahujícím 530 k. Dvě zlaté a dvě stříbrné medaile získala tato mlátička i na výstavě Agritechnica 2007 v Hannoveru. V Hustopečích byla agregována s žací lištou New Holland Varifeed o záběru 7,32, její výhodou je možnost nastavení žacího stolu o 500 mm vpřed z místa řidiče. Obsluha tak může během pracovní jízdy regulovat vysunutí žacího stolu podle měnících se podmínek. Model CR se na první pohled příliš neliší od modelu CX, výrazné změny jsou u šikmého dopravníku a mláticího a separačního ústrojí. Před vniknutím cizího předmětu do mláticího ústrojí chrání mlátičku unikátní automatický systém ochrany na šikmém dopravníku. Kompletní výmlat a separaci pak zajišťuje systém Twin Rotor, což jsou dva podélně uložené válce o průměru 0,56 m dlouhé 2,64 m. Mláticí a separační ústrojí stoprocentně využívá výhod axiálního mláticího ústrojí, kterými jsou větší průchodnost a výrazně menší poškození zrna, jež se pohybuje na hodnotě 0,7 %. Dvourotorová koncepce je navíc méně citlivá na nastavení sklízecí mlátičky a tím následné ztráty. Větší průchodnost mláticím a separačním ústrojím umožňuje dosáhnout vyšší denní výkon, který je u předvedeného modelu přes 60 ha/den. Spotřeba paliva je vyšší než u klasické konvenční mlátičky, pohybuje se na úrovni 16 l/ha při drcení slámy. Čisticí ústrojí, zásobník zrna, nápravy, kabina, ovládání jsou totožné s modelovou řadou CX. Pro své technické parametry, vysokou denní výkonnost a technickou vybavenost je tato mlátička vhodná pro velké zemědělské podniky a podniky služeb. Doporučuje se žací lišta se záběrem 9 m. Díky pokročilé technologii je svou univerzálností, pokud jde o sklizeň různých plodin, srovnatelná s konvenční mlátičkou. Za necelý měsíc by měla být představena nejnovější mlátička New Holland CR 9090, která se pokusí o překonání světového rekordu při sklizni obilovin, jež má hodnotu 72 tun za hodinu. Tento rekord drží předvedený model CR 9080.

Agrall, zemědělská technika, a. s.
Agrall, zemědělská technika, a. s, představila v Hustopečích skupinu sklízecích mlátičky Claas. Ještě v předvečer akce byly k praktické ukázce připraveny čtyři modely. Jako první se měla předvést mlátička Claas Dominator 150 s lištou o záběru 5,1 m., která při zkušebních jízdách dosahovala velice dobrých výsledků. Vzhledem k tomu, že byla poškozena jiným účastníkem Dne Zemědělce, praktické ukázky se nakonec nezúčastnila. Tato mlátička s motorem o výkonu 140 k, klasickým mláticím ústrojím s odmítacím bubnem, čtyřmi vytřásadly a zásobníkem o objemu 400 l oslovuje menší zemědělské podniky a farmáře. I když to na první pohled nevypadá, dosahuje vysokých výkonu, připravený Dominator sklidil v loňském roce 300 ha obilovin s průměrným výkonem 1,9 ha/h. I tento model může být vybaven stejnými systémy, jako mají velké mlátičky Claas.
Do porostu tak najela letošní novinka, která se odbyla premiéru na podzim minulého roku v Hannoveru, a to zástupce nové řady sklízecích mlátiček Tucano 450 (4). Nová řada Tucano nahrazuje v letošním roce sklízecí mlátičky Mega a Medion. Tři modely Tucano 400 s výkonem motoru 240 k až 275 k nahradily mlátičky Mega, tři modely Tucano 300 s výkonem motoru 191 k až 260 k nahrazují mlátičky Medion. Dva největší modely řady 400 jsou šestivytřasadlové a liší se výkonem motoru a objemem zásobníku zrna (9000 a 8500 l). ostatní modely mají en pět vytřasadel. Hlavní konstrukční změna spočívá v tom, že zásobník zrna byl přemístěn za kabinu a motor je umístěn až v zadní části stroje. To přispívá nejen k lepšímu rozložení hmotnosti, ale i k snadnějšímu pohledu do zásobníku. Přímo z kabiny je vidět také do kláskového výtahu. Mlátičky Tucano převzaly z modelové řady Lexion elektrický a hydraulický systém včetně osvědčeného modulu Cebis. Nová je nejen kabina, z níž se nechají ovládat síta, ale i umístění ovládacích prvků a sedadla pro spolujezdce. Předvedený model byl vybaven patentovanou vario lištou, u níž lze během jízdy plynule měnit hloubku žacího stolu podle stávajících podmínek.
Následovala královská třída sklízecích mlátiček Claas. Tucano vystřídal model Lexion 560 (5), nejvýkonnější vytřásadlová mlátička, kterou společnost Claas vyrábí, s lištou o záběru 7,5 m (lze využít lištu se záběrem až 12 m). Výkon motoru u mlátiček této řady se pohybuje od 220 do 360 k, maximální výkon předvedené mlátičky byl 385 k. Tato řada mlátiček Lexion je osazena motory Caterpillar o objemem 9 až 13 l, samozřejmostí je elektronická regulace. Mlátičky si tak poradí s vlhkým porostem i při extrémním objemu slámy a velkých výnosech. Základem mlátičky Lexion 560 je mláticí systém APS. Ve standardu je vybavena odsáváním ze šikmého dopravníku, výbavou na přání je pak systém mapováním, GPS navigace či laser pilot. Na přání je možné dodat i systém Claas Telematic, kdy se všechna sebraná data přenášejí z mlátičky do servisního centra Claas, popř. do výrobního závodu, kde se analyzují. Systém se využívá i k diagnostice případných poruch a objednávání příslušného náhradního dílu. Předvedený model patří nové společnosti Agrall Servis, která zajišťuje po celé České republice služby s nejmodernější technikou.
Jako poslední byla společností Agrall, zemědělská technika, předvedena sklízecí mlátička Claas Lexion 600 (6) s lištou o záběru 10,5 m v provedení vario a děleným přihaněčem. Jde o nejsilnější mlátičku Claas s motorem Benz o výkonu 585 k a zásobníkem o objemu 12 000 l, která se už během tří let stala díky svým výkonům legendou. Na mlátičce je zajímavý hybridní systém výmlatu. Mláticí systém APS je doplněný dvěma rotory, které dokonale separují zrno a zvyšují již tak vysoký výkon systému APS. Díky obrovské hltnosti byla vyvinuta nová čisticí sítová skříň s výkonem až 60 tun za hodinu. Řezačka slámy je integrovaná s metačem plev, který dokonale rozpráší plevy po celé šířce záběru. Mlátička může být vybavena systémem Cruis Pilot, který přizpůsobuje rychlost jízdy množství právě vkládaného materiálu a zatížení motoru. Stroj tak reguluje pojezdovou rychlost ještě dřív, než dojde k přetěžování agregátů. Lexion řady 600 dokáže dělat velké výkony nejen při sklizni obilí, ale i při sklizni slunečnice nebo kukuřice na zrno. V České republice je jeden Lexion 600 vybaven dvanáctiřádkovým adaptérem, který dokáže využít mlátičku až na hranici jejího maximálního výkonu – 6 ha/h. Za poslední tři roky se podíl těchto hybridních mlátiček výrazně zvyšuje, dosahuje již téměř jedné třetiny v poměru k vytřásadlovým modelům. Hlavním důvodem je obrovská výkonnost. Lexion 600 v Hustopečích jednoznačně prokázal, že je velice výkonnou mlátičkou i za extrémních podmínek vlhkého porostu a zrna.

Agri CS, a. s.
Společnost Agri CS, výhradní dovozce techniky Case IH do České republiky, předvedla při sklizni obilnin vlajkovou loď modelového roku 2008, a to sklízecí mlátičku AFX 9010 (7). Jde o nejmladší model z dlouhé generace axiálních sklízecích mlátiček Case IH, které využívají čistě axiální způsob výmlatu a separace již 30 let. Mlátička s šestiválcovým motorem o výkonu 530 k byla agregována s žacím ústrojím vario o záběru 9 m s proměnnou šířkou žacího stolu +/- 500 mm, a to bez vkládacích plechů. Komora šikmého dopravníku je dostatečně dlouhá na to, aby obsluha měla z kabiny dokonalý výhled na celé žací ústrojí. Její důležitou součástí je lapač kamenů. Za šikmým dopravníkem se nachází srdce mlátičky – ST rotor s mlatkami uspořádanými do spirály. Tento systém napomáhá šetrnějšímu výmlatu, významně zlepšuje kvalitu slámy a mnohem lépe si poradí i s vlhkou hmotou. Výmlat a separace pouze odstředivou silou nepoškozují sklízenou plodinu, což ocení zejména osiváři a pěstitelé sladovnického ječmene. Aktivní profukovaná plocha sít u tohoto modelu je největší u mlátiček Case IH – 6,5 m2. Celá sítová skříň včetně ventilátoru se svahově vyrovnává až do sklonu 15 stupňů. Nejsilnější mlátička je vybavena zásobníkem zrna o objemu 11 000 l a palivovou nádrží pro 1000 l nafty. Zemědělce, kteří využívají půdoochranné systémy hospodaření a vyžadují co nejkratší řezanku a velice stabilní řez, pak potěší nový řezací rotor s až 126 noži a delším protiostřím. Nože jsou uspořádány do šroubovice a pevně připevněny k rotoru. Pokud se vyžaduje celá sláma, sníží se otáčky drtiče a ten slouží jako velice šetrný odmítací rotor.
Do porostu pak vjela starší sestra předešlého modelu – sklízecí mlátička Case IH AF 8010 (8), modelového roku 2006. Cílem praktické ukázky nebyla ani tak mlátička jako unikátní žací ústrojí značky Case IH o záběru 11 m, což byl nejširší záběr ze všech předvedených strojů. Pracovní záběr však nebyl jediným unikátem. Šlo o americkou lištu bez šnekového dopravníku, kdy se posečenou hmota dopravuje k šikmému dopravníku pomocí pásových dopravníků. Mlátička s výkonem motoru 450 k si i s tak širokým záběrem v Hustopečích bez problémů poradila se vzrostlým ječmenem. Unikátní bylo u této lišty také kopírování pozemku, kdy různé elektronické systémy, hmatače či plazy nahradila pojezdová kola. Lišta je schopna pracovat v minimální výšce od povrchu pozemku při krátkém strništi, čehož využívají především pěstitelé sóji a podobných plodin, které se sklízejí nízko nad zemí. Mláticí a separační rotor je u mlátičky poháněn převodovkou s plynulou změnou převodového poměru. Kromě toho, že poskytuje širokou škálu nastavení otáček mláticího bubnu, umožňuje reverzovat celý mláticí a separační rotor. Podle zástupců Agri CS nenabízí tuto funkci žádná jiná mlátička na světě. Ve standardu se k mlátičkám AFX dodává zásobník o objemu 10 600 l.

Strom Praha, a. s.
Součástí tmavozelené kavalérii z nabídky společnosti Strom Prahy byly tři mlátičky John Deere. Jako první vjela do porostu sklízecí mlátička John Deere T 660 (9) – šestivytřásadlový model s tříbubnovým mláticím ústrojím a motorem o výkonu 350 k. Jde o novinku, kterou společnost Strom představila poprvé na českém trhu. Díky vysoké průchodnosti je vhodná do oblastí s velkými výnosy a s větším množstvím sklízeného materiálu, ocení ji zemědělci, kteří požadují velký výkon a vysokou kvalitu zrna. Koncepce mlátičky je založena na pěti rotorech, přičemž tři rotory zpracovávají materiál aktivně. Sklízený materiál prochází mláticím ústrojím bez jakýchkoliv ostrých změn (šikmý dopravník, čisticí systém i vytřásadla mají stejnou šířku jako mláticí ústrojí) což má vliv na šetrné zacházení se sklízeným porostem, tedy nejen se zrnem, ale i se slámou. Mlátičky řady T s výkonem motoru od 290 do 400 k mají buď šest nebo pět vytřásadel. Lze je agregovat s lištami o záběru 5,5 až 9,15 m, přičemž systém kopírování vede lištu spolehlivě i v nerovném terénu. K dispozici jsou jak v rovinné verzi, tak ve verzi se svahovým vyrovnáváním Hillmaster, kdy se celá mlátička včetně zásobníku naklápí do sklonu 22 %. Novinka letošního roku je vybavena výkonným drtičem, který může být ve dvojím provedení Standard/Premium. Drtič Premium má osm řad nožů, Standard jen čtyři řady nožů. Ve standardu jsou oba drtiče vybaveny elektrickým rozhozem rostlinných zbytků, který se ovládá z kabiny. Všechny mlátičky John Deere jsou vybaveny motory stejné značky, které snesou velké zatížení.
V příštích číslech týdeníku Zemědělec přineseme informace o dalších předvedených sklízecích mlátičkách John Deere, Challenger, Sampo, Fendt, Deutz Fahr, Massey Ferguson, Goms či New Holland s lištou Biso, ale i lisech, sběracích vozech a jiné technice mnoha značek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *