Letošní žně začaly v Hustopečích (II)

Na Dnu Zemědělce, který se uskutečnil koncem června na pozemcích akciové společnosti ZVOS Hustopeče, bylo při sklizni ječmene předvedeno 18 sklízecích mlátiček deseti značek. Prvních devět strojů jsme představili v minulém čísle časopisu Zemědělec, v dnešním vydání přinášíme reportáž o zbylé devítce mlátiček. V dalších číslech týdeníku přineseme také zajímavé informace o ostatní sklizňové technice, která byla v Hustopečích předvedena.

Pro téměř pět tisíc návštěvníků byl připraven i bohatý doprovodný program. Ať již polní diskusní fórum na téma Sklizeň obilnin, či soutěž Traktor silák, nebo finále jízd zručnosti pro žáky i dospělé. Velké pozornosti se těšila i tombola, jejíž jedinou hlavní cenou bylo provedení sklizňových prací sklízecí mlátičkou New Holland v celkovém finančním objemu 150 tisíc korun. S ceny, jež do tomboly věnovala společnost Agrotec Hustopeče, se mohl na konci dne těšit Jiří Kozáček z Ludslavic. Pracuje v zemědělském podniku Doubrava Zahnašovice, který na Zlínsku obhospodařuje kolem 1100 ha orné půdy.
Vraťme se však ke sklízecím mlátičkám.

Strom Praha, a. s.
Tato společnost předvedla v Hustopečích tři sklízecí mlátičky John Deere. Model T660, o němž jsme informovali už minule, vystřídala při sklizni ječmene sklízecí mlátička 9780i CTS (1) vybavená klasickým mláticím ústrojím a dvěma excentricky uloženými axiálními rotory, které nahrazují vytřásadla. Díky této koncepci lze s mlátičkou pracovat při nižších otáčkách mláticího bubnu a větší vzdáleností mezi bubnem a košem, neboť dva axiální separátory sklízený materiál domlátí. Což má výrazný vliv na lepší kvalitu zrna i slámy. Její výkon byl 400 k podle normy ISO, v pracovních otáčkách je využitelný výkon 375 koní. Všechny sklízecí mlátičky John Deere mají při vyprazdňování zásobníku k dispozici tzv. extra výkon, který je vyšší o 18 nebo 35 koní. Předvedená mlátička je oproti vytřásadlovým modelům mnohem jednodušší, odolnější a má větší průchodnost. Žací lišta s maximálním záběrem 7,6 m, s hydraulicky poháněným přihaněčem a automatickým příčným vyrovnáváním Contour Master je ideální pro sklizeň vlhkých či úplně nezralých porostů s velkým výnosem. Tento model, stejně jako všechny ostatní mlátičky John Deere, je ve standardu vybaven elektrickým nastavením sít, kdy obsluha může velmi rychle reagovat na měnící se podmínky sklizně. Mlátička má zásobník o objemu 9500 l a drtiče plev Premium.
Nejsilnější a nejvýkonnější sklízecí mlátičkou John Deere vhodnou pro nejnáročnější zákazníky byl model 9880i STS (2), který se vyrábí v Americe speciálně pro evropské podmínky. Vybaven je motorem o výkonu 530 k podle normy ISO, v pracovních otáčkách je využitelný výkon 495 koní. Ideální záběr pracovní lišty, která velmi dobře kopíruje terén a vysekává i polehlé porosty, např. hrách či jetel, je 9,15 metru. Mlátička má jednorotorové mláticí a separační ústrojí umístěné excentricky se třemi odlišnými průměry koše. Tříproudý systém vkládání zaručuje rovnoměrnější tok materiálu, zejména o vysoké vlhkosti nebo při velkých výnosech. Šetrné zacházení s materiálem je důležité nejen z hlediska kvalitního zrna či slámy, ale i množství méně krátkých částic, které musejí být následně odseparovány a za určitých okolností limitují výkon mlátiček. Nastavení mlátičky se zásobníkem o objemu 11 000 l je velice jednoduché. Všechny mlátičky John Deere lez dodat jak v rovinné verzi, tak v jednoduché, automatické verzi Hillmaster, která mlátičky na svahu spolehlivě vyrovnává do sklonu 15 procent. Mlátičky John Deere lze kombinovat s různými systémy navádění, monitorování výnosů či vlhkosti, tvorby výnosových map a pod..

Phoenix-Zeppelin
Zelené sklízecí mlátičky vystřídala při sklizni vzrostlého ječmene mlátička Challenger CH 654 (3) třídy 6, s motorem Sisu o výkonu 350 k. Systém Powerboost zvyšuje výkon při vyprazdňování násypky o dalších 30 koní. Předvedený model poskytuje trvale vysoký pracovní výkon při sklizni nejrůznějších plodin, a to za všech podmínek. Sklízecí mlátička Challenger CH 654 má čtyřstupňovou hydrostatickou převodovku a zásobník o objemu 9500 litrů. Lišta Powerflow s šířkou záběru 6,7 m (možná je i lišta o záběru 7,7 m) umožňuje rovnoměrný tok klasů, což velice usnadňuje vlastní výmlat. Kosa je poháněna převodovkou Schumacher. Mláticí buben o průměru 600 mm je široký 1680 mm, což představuje aktivní plochu 1,06 m2. Buben je dvourychlostní a má pět pozic nastavení. Za mláticím ústrojím se nachází osm vytřásadel s účinnou plochou 9,9 m2, síta mají plochu 5,3 m2. Veškeré funkce se ovládají jedním dotykovým monitorem v kabině. V nabídce společnosti Phoenix-Zeppelin jsou i modely nižších tříd. Jde opět o vytřásadlové mlátičky CH 648 a CH 652 s motory Sisu o výkonu 275 a 305 koní. Vybaveny jsou žacími lištami v pracovním záběru 4,8 m nebo 6.6 m a zásobníky o objemu 9000 litrů.

P & L, spol. s r. o.
Biskupická společnost P & L předvedla v Hustopečích sklízecí mlátičku Sampo Rosenlew 2045 Vision (4), která je vhodná pro střední farmy, kde sklízejí přibližně 200 až 300 hektarů obilnin za rok. Jde o plně profesionální stroj, jehož akční cena včetně vozíku pod žací lištu je 2,3 mil Kč bez DPH. Předvedená mlátička byla vybavena žací lištou s pracovním záběrem 4,2 m, kosa je poháněna převodovkou Schumacher. Samozřejmostí je zpětný chod žacího stolu a vkládání. Pro mlátičku je charakteristické klasické mláticí ústrojí s předmláticím a odmítací bubnem, dostatečná plocha spádové desky i velká plocha čtyř vytřásadel. Předvedený model byl vybaven drtičem slámy, možné jsou i řádky dlouhé slámy. Všechny sklízecí mlátičky Sampo od záběru 1,5 m až po 6,3 m mají hydrostatický pohon. Výložník se při vyskladňování ovládá z komfortně vybavené kabiny s mechanicky odpruženou pohodlnou sedačku. Obsluha má mnoho informací o tom, co se děje se strojem a hlavně za mlátičkou. Samozřejmostí je zpětná kamera s barevným monitorem, ztrátoměr, výkonoměr a další elektronická výbava včetně topení, klimatizace či rádia s CD přehrávačem. Všechny ovládací prvky jsou v kabině sdružené na pravé straně. Veškeré funkce sklízecí mlátičky pak může posádka nastavit přímo z kabiny, a to prostřednictvím elektroniky nebo mechanicky. Firma vyrábí i malé parcelní mlátičky se záběrem 1,5 až 2,3 m, které využívají šlechtitelské a zkušební stanice. Zaujme opět komfort, výbava a příznivý poměr výkonu a ceny.

RCG Agromex
Sklízecí mlátičku Fendt 8350 (5) – nevětšího představitele vytřásadlových modelů této značky, předvedla v Hustopečích společnost RCG Agromex. Mlátička je osazena koncernovým motorem Sisu, který disponuje výkonem 382 k včetně navýšením o 30 k při vyprazdňování násypky o objemu 10 500 litrů. Vytřásadlové sklízecí mlátičky Fendt se dodávají buď v rovinným provedením nebo v provedením Auto-Level s kompletním svahovým vyrovnáváním včetně žací lišty až do sklonu 20 %. Žací lišty mohou být buď klasické nebo Powerflow,což je osvědčená technika určená především pro sklizeň ve ztížených podmínkách, kde optimalizuje přísun hmoty, a tak výrazně zvyšuje výkonnost sklízecí mlátičky. Předvedený stroj měl tříbubnový mláticí systém s šířkou mláticího bubnu 1680 mm o průměru 600 mm, osm vytřásadel s plochou 6,7 m2, čisticím systémem Hig-Flow, metač plev a řezačku slámy. Mlátičku lze na přání vybavit systémem, který reguluje pojezdovou rychlost podle množství hmoty. V prostorné kabině se nachází sedačka Fendt nastavitelná ve všech směrech. Veškeré informace o provozu sklízecí mlátičky, okamžitém výkonu, případně nastavení jednotlivých technologických uzlů se zobrazují na terminálu Fieldstar, který lze vybavit systémem pro mapování výnosu. Uvedený model může mít i autopilot, v tom případě nemusí obsluha věnovat tolik pozornosti řízení a může se soustředit na kvalitu sklizně. V příštím roce by měla firma Fendt představit také rotorovou sklízecí mlátičku.

Albín Hanák
V Hustopečích nechyběla ani sklízecí mlátička Deutz Fahr, předveden byl model 5695 HTS v provedení Balance (6), kdy lze stroj naklánět podélně o 20 stupňů vpravo nebo vlevo a příčně o šest stupňů. Mlátičku pohání nový šestiválcový motor Deutz TCD 2013 o výkonu 366 k, maximální rychlost 30 km/h umožňuje čtyřstupňová převodovka. Firma Deutz Fahr vyrábí jednak menší pětivytřásadlové stroje řady 54, 55 nebo větší šestivytřásadlové mlátičky řady 56. Celkem jde o sedm modelů v rozpětí výkonu 180 až 366 koní. Předvedená sklízecí mlátička Deutz Fahr byla vybavena žací lištou Variostar o šířce 7,6 m s hydraulickým pohonem všech uzlů. Tato lišta umožňuje plynule vysouvat žací stůl o 500 mm dopředu podle sklízené plodiny a dalších sklizňových podmínek. Rovněž lze nastavit otáčky přihaněče od 10 do 60 n. Variabilní je i vzdálenost vkládacího šneku ke dnu, automaticky se upravuje od 15 do 25 mm. Mlátička je vybavena mláticím bubnem o šířce 1521 mm o průměru 600 mm s 15 mlatkami po obvodu, pohon je elektricky nastavitelný v rozmezí otáček 420 až 1250 n. Lze si přiobjednat redukční mláticí buben od otáček 210 do 420 n/min, který je vhodný pro sklizeň luskovin. Pohon mláticího a odmítacího bubnu je synchronizován. Velká separační plocha mlátícího koše až 1,13 m2 dokáže téměř úplně separovat zrno s nízkým podílem poškození slámy. Třetí buben – turboseparátor odstraní poslední zbytková zrna. Velká plocha vytřásadel slámy až 8,80 m2 a efektivní samočisticí a protiběžná síta ve dvou stupních mající plochu až 6,32 m2 zajistí maximální účinnost při separaci zrna a slámy. K čištění se také využívá vysoce výkonný ventilátor. Zásobník zrna o objemu 8500 l se vyprazdňuje rychlostí 85 l/s.

Gordex, spol. s r.o.
Tato prostějovská společnost předvedla na Dnu Zemědělce sklízecí mlátičku Massey Ferguson 7260 Beta (7), která je vhodná pro střední farmy a zemědělské podniky. Vyrábí se ve dvou provedeních – model 7260 s výkonem 275 k a model 7270 s výkonem 330 koní. Oba modely jsou vybaveny poslední generací motorů Sisu a čtyřrychlostní hydrostatickou převodovkou. Jde o klasické mlátičky s mláticím bubnem o šířce 1360 mm, odmítacím bubnem a rotačním separátorem s nastavitelným košem. Není-li separátor vytížen vlastní separací, lze koš odklopit směrem vzhůru. Buben rotačního separátoru se tak stává další mlatkou a zvyšuje flexibilitu obsluhy a zároveň optimalizuje výkon sklízecí mlátičky při sklizni v období sucha. Předvedený model má pět vytřásadel, model 7270 jich má šest. Všechny sklízecí mlátičky Massey Ferguson jsou vybaveny univerzální žací lištou Powerflow, kdy se hloubka žací lišty nechá prodloužit o 550 mm. Je tak zajištěn rovnoměrný přísun hmoty do šikmého dopravníku a u citlivých plodin řepky a hrachu nedochází k vypadávání semen pod lištu, která dokáže vysekat i silně polehlé porosty. Předváděný model měl záběr 6,15 m, lze si objednat i jiné lišty se záběrem od 5,5 m do 7,7 m. Mlátička Beta 7260 je vybavena zásobníkem zrna o objemu 9000 l s elektrickým zavíráním a rychlostí vyprazdňování 105 l/s, drtičem slámy a metačem plev. Všechny systémy se ovládají z klimatizované a vytápěné kabiny pomocí systému Agritronicplus. V nabídce společnosti Gordex je i nesilnější řada Cerea, dva modely 7274 a 7278 mají mláticí buben o šířce 1680 mm, osm vytřásadel a zásobník o objemu 9500 nebo 10 500 l. Modely Beta i Cerea se mohou dodávat se svahovým vyrovnáváním a pohonem 4 x 4. K dispozici jsou i nejmenší mlátičky Activa s výkonem motoru Iveco 190 až 250 koní.

Trado Holding.
Trado Holding, a .s., předvedla v Hustopečích tak trochu exotickou značku, která by však mohla v blízké budoucnosti na českém trhu výrazně etablovat. Šlo o běloruskou sklízecí mlátičku Goms GS 812 (8). Výrobní závod by měl letos vyprodukovat přibližně 3500 mlátiček Goms a z tohoto množství jich více než 2000 zakoupilo Rusko. Předvedená mlátička s klasickým bubnovým mláticím ústrojím a vytřásadly je vybavena motorem o výkonu 202 k s řídicí jednotkou Bosch, který se používá i v traktorech Belarus. Základem mláticího ústrojí je buben o průměru 800 mm s mlatkami a s rýhami levého i pravého směru. Jeho konstrukční šířka je 1200 mm, rychlost otáčení hřídele mláticího bubnu je variabilní od 8,5 do 14,5 n/s. Odmítací buben má průměr 398 mm, nominální rychlost otáčení je 13 n/s. Mlátička má čtyři klávesová dvouhřídelová vytřásadla se separační plochou 4,92 m2. Pneumaticko mřížové kaskádové čištění tvoří síta se žaluziemi a dva odstředivé ventilátory. Objem násypky je 5 m3. Předvedená mlátička se pro trhy Evropské unie dodává s žací lištou o záběru 6 nebo 5 m, je možné také dodat adaptéry pro sklizeň řepky, kukuřice či slunečnici. Samozřejmostí je kabina vybavená počítačem a klimatizací. Mlátička Goms GS 812 prošla veškerými testy a zkouškami v České republice, je vybavena požadovanými evropskými certifikáty a splňuje všechny evropské standardy. V uplynulém roce byl uskutečněn zatěžkávací provoz u modelu GS 12 s motorem o výkonu 340 koní a lištou v záběru 6 nebo 7 m. Tento stroj sklidil od Tater až po Šumavu 550 ha a za celou dobu bylo nutné vyměnit z preventivních důvodů pouze jedno ložisko a jeden klínový řemen. Trado Holding poskytuje na mlátičky se zajímavou cenou záruku tři roky a ke každému stroji dodává náhradní řemeny, základní ložiska, síta a pod. Samozřejmostí je servis 24 hodin denně.

Biso
S mlátičkou New Holland CX 880 byla předvedena víceúčelová žací lišta Biso VX 850 Crop Ranger (9) ve středním stupni výbavy. Tato univerzální lišta pro sklizeň obilovin a řepky je vybavena nerezovým průběžným šnekem, dvěma hydraulicky poháněnými děliči a elektricky nastavitelnými prsty přihaněče. Žací nosník lze plynule vysunout v rozsahu 700 mm. Všechny tyto funkce lze ovládat z kabiny. Vysunutím dna žacího stolu lze dosáhnout efektivnějšího a rovnoměrného vkládání hmoty do příčného dopravníku a mláticího ústrojí. Celý proces výmlatu je tak podstatně zrychlený a prokazatelně se zvyšuje i výkon o 15 až 20 procent. Žací lišta Biso VX 850 Crop Ranger se nechá agregovat s mlátičkami mnoha značek, a to v záběru od 4,5 do 9 m. Je možné ji dodat i v nižším nebo vyšším stupni výbavy. Nižší stupeň výbavy má klasický plechový šnek, elektricky poháněné děliče a vysunutí žacího stolu je jako u předešlé lišty. Lišta s vyšším stupněm výbavy je vhodná i pro nízko rostoucí plodiny, jako je sója či hrách, žací nosník se plynule vysouvá pouze o 630 mm, avšak flexibilní žací kosa stoprocentně kopíruje povrch pozemku. Lišty jsou standardně dodávány s přepravními vozíky ve dvou verzích.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *