21.03.2001 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

LIS NA VÁLCOVITÉ BALÍKY S PEVNOU LISOVACÍ KOMOROU VICON RF 130.

Způsob lisování u lisů na válcovité balíky s pevnou lisovací komorou se za mnoho let nasazení v praxi osvědčil, a to především díky jednoduchosti jejich technologického postupu. Protože uživatelé těchto strojů mají stále větší nároky na jejich výkonnost, slisovatelnost zpracovávaného materiálu, uživatelský komfort a celkovou provozní spolehlivost, vyvinula firma Vicon lisy typu RF 130. Jedná se o stroje určené do nejtěžších podmínek nasazení, kde je předpokládaná sezónní výkonnost 10 000 a více balíků.

Sběrací ústrojí
Základní podmínkou dobré práce každého lisu je dokonalé sebrání lisovaného materiálu. Velká průchodnost sběracího ústrojí je u lisů Vicon RF 130 zajištěna pěti řadami sběracích prstů s úzkými rozestupy 56 mm (obr. 1). Šířka záběru sběracího ústrojí je přitom 2,1 m, umožňuje tedy sebrat i ten nejširší řádek. Úzké rozestupy sběracích prstů dovolují sebrat s minimálními ztrátami i kratší píci. Rovnoměrnému plnění lisovací komory v každých pracovních podmínkách napomáhá také plnící rotor umístěný nad sběracím ústrojím.
Zvedání sběracího ústrojí je zajištěno pomocí dvou přímočarých hydromotorů. Jeho tlak na pozemek je možno seřizovat pomocí stavitelné pružiny. Dokonalé kopírování povrchu pozemku při sběru je zajištěno pomocí kopírovacích kol se širokou možností jejich výškového nastavení.
Řezací ústrojí
Použití řezacího ústrojí u lisů přináší mnoho výhod, které vyplývají z lisování kratšího, nařezaného materiálu. Balíky jsou snadněji rozbalovány či rozebírány, lze dosáhnout vyšší slisovanosti (v jednom balíku může být až o 25 % materiálu více), velmi výhodné je také menší množství vzduchu při následné výrobě siláže nebo senáže. Vyšší slisovanost také zlepšuje transport balíků a znamená i úsporu vázacích motouzů nebo fólie.
U lisů Vicon RF 130 je řezání zajištěno 14 noži namontovanými na hydraulicky ovládaném nosníku, který zajišťuje jejich vysouvání a zasouvání v případě, že se obsluha rozhodne např. slámu neřezat. Vlastní řezání probíhá mezi těmito pevnými noži a otáčejícím se protiostřím, kterým jsou prsty plnícího rotoru. Technologické schéma činnosti sběrače a řezacího ústrojí je názorně vidět na (obr. 2). Prsty na rotoru jsou 8 mm tlusté a jsou uspořádány ve spirále aby docházelo k rovnoměrnému zatěžování rotoru. Vzdálenost nožů od sebe je 70 mm. Jednotlivé nože jsou individuálně jištěny proti zlomení v případě vniknutí cizího tělesa. V případě zablokování rotoru je možno jím snadno otočit zpět.
Lisovací komora
Lisovací komora lisuje balíky o průměru 1,22 m a šířce 1,2 m. To znamená, že v jednom balíku je slisováno asi 1,5 m3 materiálu. Díky těmto rozměrům jsou balíky objemově asi o 10 % větší, než balíky konkurenčních firem. Vlastní lisování je zajištěno 18 lisovacími válci (obr. 3), které zabezpečují rovnoměrné zatížení lisovací komory. Průměr lisovacích válců s výstupky je 190 mm, což spolu s jejich optimálním tvarem povrchu zajišťuje konstantní rychlost otáčení lisovaného balíku a minimální ztráty odrolem i při vysoké slisovanosti balíku. Díky vícebodovému kontaktu balíku s válci tak může být dosaženo větší slisovanosti s menšími energetickými nároky.
Speciální konstrukce válců s centrální výztuhou zajišťuje dlouhou životnost lisovacích válců i v obtížnějších pracovních podmínkách. Válce se otáčejí v kuličkových ložiscích dobře chráněných proti vniku agresivních šťáv z lisovaného materiálu.
Lisovací komora je hydraulicky uzavřena aby byla zajištěna maximální slisovanost. Hydraulický akumulátor tlaku zařazený v okruhu zajišťuje velmi rovnoměrné zatěžování stroje při lisování a tím snižuje energetické požadavky stroje. Příkonové špičky jsou akumulátorem kompenzovány.
Slisovanost balíku je možno snadno nastavit pomocí regulačního ventilu hydrauliky. Je stále kontrolována na tlakoměru. Jakmile je dosaženo předvolené slisovanosti, zazní zvukový signál. Ten upozorní řidiče aby zastavil. Po krátkém časovém intervalu se pak spustí vázání. Toto uspořádání představuje nejvyšší komfort obsluhy.
Vázání
Lisy Vicon RF 130 dovolují vázání balíku jak motouzem, tak do síťoviny, popřípadě kombinaci obou způsobů (obr. 4). Automatický systém vázání je aktivován po dosažení nastavené slisovanosti balíku. Stroj je vybaven novou metodou vázání s dvojitým vedením motouzu s překřížením. Po dosažení nastavené slisovanosti je motouz v lisovací komoře zachycen a vázání balíku může začít. Samotné vázání je velmi rychlé a jeho celkovou kvalitu zvyšuje vzájemné překřížení motouzů v průběhu vázání. Počet ovinutí balíku a vzdálenost počátku vázání od boku balíku je možno nastavit.
Pro případ balení do síťoviny je stroj vybaven skříní pro umístění dvou rolí najednou. Role mohou být různě veliké, šířka může být do 1,3 m a délka do 3 000 m. V případě kombinovaného vázání má stroj zásobník ještě na 6 rolí motouzu. Jestliže se váže pouze do motouzu, je do zásobníků možno dát až 16 rolí motouzu.
Pohony
Lisy Vicon RF 130 používají odděleného pohonu lisovací komory a řezacího ústrojí. Tím je dosaženo stejnoměrné rozdělení točivého momentu v pohonech lisu. Paralelní pohon přední a zadní části lisovací komory umožnil to, že lisovací válce jsou použity pouze k lisování a nikoliv ještě k přenosu točivého momentu. Tak je možno dosahovat vyšší slisovatelnosti a je zajištěna i delší životnost stroje.
Lisovací válce i plnící válec řezacího ústrojí jsou poháněny řetězovými převody (obr. 5). Aby byla zajištěna dlouhá životnost řetězů, je stroj vybaven jejich centrálním mazáním. To společně s jejich paralelním zatížením zvyšuje životnost řetězů až o 50 %.
Celý stroj je postaven na jednoosém podvozku, který je dimenzován bro balíky s vyšší hmotností než 800 kg. V případě nižší půdní únosnosti lze použít širší kola podvozku. Pro vyšší přepravní rychlosti (40 km.hod-1) nebo pro použití na svazích je možno lis objednat i se vzduchovými brzdami.
Autoform kontrolní systém
Plně automatický kontrolní a ovládací systém Autoform ukazuje obsluze okamžité pracovní podmínky stroje. Kontroluje funkci hydrauliky, napnutí řetězů, vázacích motouzů a síťoviny. Lze jím nastavit vázání motouzy nebo do síťoviny, nastavit počet ovinutí balíku motouzem, sledovat vázací proces, ovládat automatické vázání, zvedat sběrací ústrojí, počítat množství slisovaných balíků.
Tento moderní ovládací systém včetně celkového technického provedení jistě řadí lisy Vicon RF 130 k moderním strojům, o jejichž koupi mohou vážně uvažovat nejen větší zemědělské podniky, ale také podniky služeb.
František Kumhála
Foto archiv

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down