Malá sešlost u velké investice

Nebývá zvykem, aby se zákazníkovi předávaly v jeden den čtyři nové velké stroje. K takové situaci došlo v Kladrubské, a. s., která 29. května převzala ve svém sídle v Kladrubech – Vojenicích dvě sklízecí mlátičky Claas Lexion 580, samojízdnou sklízecí řezačku Claas Jaguár 870 a vlajkovou loď firmy Väderstadt - secí stroj Rapid s přihnojováním v pracovním záběru osm metrů.

Předání se zúčastnili představitelé zemědělského podniku, zástupci firmy Claas, hlavního importéra Agrall Bantice, GE Money Bank a společnosti Klas –Bohemia, která stroje akciové společnosti dodala a také u nich bude zajišťovat servis a náhradní díly.

Čtvrtina okresu Rokycany
Kladrubská, a. s., hospodaří zhruba na 5079 ha zemědělské půdy, z toho je kolem 4485 ha orné, zbytek představují louky a pastviny. Jde přibližně o čtvrtinu okresu Rokycany, kde v minulosti hospodařilo jen pět zemědělských podniků – čtyři družstva a jeden státní statek. „V našem zemědělském podniku pracuje 130 zaměstnanců, z toho 24 techniků, průměrná mzda je 16 300 korun“ představil Kladrubskou, a. s., Ing. František Klíma, předseda představenstva a ředitel akciové společnosti. „V loňském roce jsme investovali do výroby celkem 57 535 000 korun, průměr posledních tří let byl 17 473 000 korun.“
Akciová společnost se zabývá klasickou zemědělskou výrobou. K tržním plodinám patří 2132 ha obilovin s průměrným výnosem 4,51 tuny v roce 2006 a 553 ha řepky, která dala v loni 3,59 tuny po hektaru. Většina ostatní plochy pak slouží k produkci krmných plodin. V loňském roce šlo o 898 ha kukuřice, z toho 504 ha se sklízela na siláž a zbytek na zrno a 433 ha vojtěšky, která poskytuje tři až pět sklizní do roka. Již před deseti lety se akciová společnost začala specializovat na produkci mléka. Dnes chová 2128 kusů skotu, z toho 1100 krav. Stádo holštýnských krav vzniklo z převodného křížení, které bylo ve společnosti zahájeno v devadesátých letech. Kladrubská, a. s., patří mezi největší chovatele holštýnského skotu v České republice, užitkovost krav byla v loňském roce 8711 litrů mléka, v jednotlivých stájí dosáhli 7844 až 9220 litrů.

Práci zvládne pět traktorů
„Pokud jde o techniku, dnes máme v podniku pět velkých traktorů s výkonem motoru nad 175 kW, které zvládnou 98 procent všech prací spojených s podmítkou, přípravou půdy a setím, přitom stačí udělat i další práce, zejména při senážování či hnojení,“ řekl přítomným Ing. Klíma. „Jen pro zajímavost, v roce 1989 jsme měli ještě dvacet traktorů s výkonem motoru od 90 do 132 kW. V našem strojovém parku naleznete i čtyři sklízecí mlátičky, potřebovali bychom jich ale šest, dvě samojízdné řezačky i samojízdný postřikovač.“ Akciová společnost stále drží automobilovou dopravu. Není divu, vždyť hospodaří ve 28 katastrech, kde má více než 50 % půdy a vzdálenost mezi hranicemi je 30 km. Stáří a čas nelze zastavit a podle ředitele Klímy bude nutné v blízké době investovat i v této oblasti. Dlouhodobě se akciová společnost soustřeďuje především na světové značky. Dominuje Claas – čtyři mlátičky, dvě řezačky, obraceče, shrnovače žací lišty, následují traktory Case IH a dva traktory John Deere s výkonem motoru 225 kW.
„Problémy máme jako každý jiný,“ sdělil v závěru svého vystoupení Ing. František Klíma. „Za ten největší považuji nedostatek kapitálu. Žijeme stále z podstaty a i když v posledních šesti až sedmi letech investujeme v podstatě velké peníze, stále to nestačí. Je nám jasné, že moderní technologie pozitivně ovlivňují náklady, výkony, užitkovost a výnosy. Pokud chceme existovat, investicím se nevyhneme.“

Rozhodly dosavadní zkušenosti
Zajímalo nás, proč si akciová společnost vybrala právě předávanou techniku. „Se sklízecími mlátičkami Claas máme mnohaleté, velmi dobré zkušenosti,“ řekl týdeníku Zemědělec František Klíma. „Neměli jsme žádný důvod tuto značku měnit. Jsme přesvědčeni, že současná úroveň sklizňové techniky Claas je vynikající a nic lepšího na českém trhu není.“ První mlátičky Claas zakoupila akciová společnost v roce 1996, šlo o modely Dominator 218, které v podniku pracovaly až do loňské sezóny. Za jedenáct sezón sklidily bez vážných problémů tisíce hektarů. Přibližně před pěti lety zakoupili v Kladrubech – Vojenicích další dvě sklízecí mlátičky Claas Lexion 460, které v podniku pracují k plné spokojenosti dodnes. „Vše, co jsme od sklízecích mlátiček Claas očekávaly, splnily bezezbytku,“ tvrdí ředitel. „V loňském roce jsme se rozhodli, že nejstarší dva modely Dominator prodáme a nahradíme je dvěma nejnovějšími, plně vybavenými mlátičkami Lexion 580 s vario lištami V 750 Auto-Contur. Jde o lišty s pracovním záběrem 7,5 metru vybavené dvěma děliči pro sklizeň řepky. Záměr jsme splnili, letošní žně by měly být rychlejší a úspornější.“
Obdobná situace byla také u samojízdné řezačky Jaguar 870. V roce 1996 zakoupila Kladrubská akciová společnost zároveň se sklízecími mlátičkami také samojízdnou řezačku Claas Jaguár 860, která v zemědělském podniku pracuje do současné doby. „Mezitím jsme si pořídili ještě jednu starší řezačku Jaguar 690, kterou jsem již prodali a měla by ji nahradit tato nová,“ pokračuje Ing. Klíma. „Z dosavadních zkušeností si dovolím tvrdit, že samojízdné řezačky Claas nemají u nás konkurenci. Určitě mi to potvrdí nejen řada jejich uživatelů, ale především čísla, ať již statistiky prodeje nebo dosahované výkony. Není problém sklidit sto a více hektarů za den, samozřejmě v závislosti na šířce řádků. Vzhledem k lepší kvalitě objemných krmiv jsme letos upustili od nahrnování zavadlé píce, takže výkony nebudou rekordní, ale o rekordy nám nikdy nešlo.“
Secí kombinace Rapid Väderstadt už zas tak obvyklá značka na českých polích není, takže ani zkušenosti nebudou veliké. „V tomto případě byl výběr složitější,“ přiznal se Ing. František Klíma. „Sázíme na vysokou produktivitu práce, a proto jsme v roce 2000 přistoupili k minimalizačnímu zpracování půdy na celé výměře 4400 hektarů. Na veletrhu Techagro 2000 jsme zakoupili technologickou linku Rabe, jež nám slouží dodnes. Z předešlé doby jsme měli dvě secí kombinace Amazone o záběru šest metrů, které jsou ale určené především k setí do zpracované půdy orbou. Jednu jsem si sice upravili, ale stále to není ono. Rozhodli jsme se proto původní secí stroje nahradit. Požadovali jsme secí stroj pro minimalizační zpracování půdy s přihnojováním v pracovním záběru osm metrů. Udělali jsme si průzkum trhu a zjistili jsme, že našim podmínkám vyhovují pouze dvě značky, z nichž jedna byla Väderstadt. Druhá firma nakonec přišla s tím, že není schopna dodat secí stroj o záběru osm metrů s přihnojováním. Nabízela nám osmimetrovou kombinaci bez přihnojování nebo šestimetrový stroj s přihnojováním. Na stole nám nakonec zůstala nabídka společnosti Klas-Bohemia, která techniku Väderstadt také prodává a zajišťuje u ní servis. I když je to značka poměrně neznámá, věříme našemu obchodnímu partnerovi, že jde o kvalitní stroj vhodný do našich podmínek.“

Dobří zákazníci se vracejí
K uzavřenému obchodu se vyjádřili i někteří zástupci zúčastněných firem.
Vladimír Bohatý, zástupce společnosti Claas pro Českou republiku. „Uskutečnili jsme průzkum trhu, jakým způsobem se dívají čeští zemědělci na techniku Claas, prodejní síť, obchodní nástroje, servis či zajišťování náhradních dílů. Výsledek byl velmi pozitivní, o čemž svědčí i poslední investice Kladrubské akciové společnosti. Oslovení zákazníci ocenili u techniky Claas především dosahovaný výkon, spolehlivost a zázemí, které prodejní síť včetně importéra nabízí.“
Ing. Josef Travníček, ředitel společnosti Agrall Bantice: Obchod je zajímavý především tehdy, když se opakuje. Prodat jednou nemusí být tak složité, ale vracet se k obchodu a navazovat na něj je mnohem komplikovanější. Sázíme na stabilní partnery, kteří se na nás mohou spolehnout a my na ně. To, že se v Kladrubské akciové společnosti opakuje obchod s technikou Claas, je velmi dobrým vysvědčením nejen pro značku Claas, ale také pro společnost Klas- Bohemia, která na tyto stroje poskytuje servis a náhradní díly. Jsem rád, že se můžeme pochlubit takovými partnery, jako je Kladrubská, a. s., zákazníky, kteří se k nám vracejí.“
Ing. Vojtěch Čechura, předseda představenstva společnosti Klas-Bohemia: S Kladrubskou akciovou společností spolupracujeme zhruba jedenáct let a naše vztahy byly vždy korektní a vyváženě výhodné pro obě strany. Kladrubská akciová společnost vypisuje tvrdá a náročná výběrová řízení a mě těší, že firma Klas-Bohemia společně se značkou Claas a Väderstad zde uspěly. Ing. František Klíma má dokonalý přehled o technických i ekonomických parametrech zemědělské techniky a dokáže ho zúročit v dlouhodobé strategii nákupu strojů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *