Manipulační technika šitá na míru

Manipulace s různými druhy materiálu a s tím související dopravní operace provázejí snad všechny úseky zemědělské výroby. Stejně tak, jak rozmanité jsou operace související s manipulací, je i široká nabídka manipulační techniky. Snad veškeré druhy mechanizace můžeme rozdělit podle různých kritérií a jedním z hlavních je výkonnost. To platí také pro manipulační techniku v oblasti čelních traktorových nakladačů, kloubových nakladačů a nakladačů smykem řízených.

Vhodnou techniku pro manipulaci s materiály v rostlinné a živočišné výrobě volíme zejména s ohledem na její rozsah, a to jak z hlediska technických, tak ekonomických ukazatelů. Na farmách a v zemědělských podnicích či podnicích služeb se často setkáváme s více typy manipulační techniky, neboť každý z typů je primárně určen pro určitý druh práce. I když o manipulační technice často hovoříme jako o univerzálně využitelné mechanizaci, vždy nakonec zjistíme, že pro určitý druh práce je vhodná technika pro tuto práci konstruovaná.

Uvedené doporučení souvisí zejména s výkonovými možnostmi. Často se setkáváme s nasazením určitých typů techniky pro práce, kdy nároky na výkonnost, nosnost a také sílu přesahují její konstrukční možnosti. Což s sebou nese zejména nadměrné opotřebování základních konstrukčních prvků, čímž neúměrně rostou náklady na opravy a údržbu. Navíc je nutné řešit potíže s prostoji dané techniky, hledání náhradních řešení či najímání si vhodných strojů. Obecně můžeme konstatovat, že manipulační techniku využíváme jako samostatně pracující stroje, nebo je součástí různých technologických linek, zejména při aplikaci pevných statkových či minerálních hnojiv nebo při sklizni.*

Celý článek naleznete v časopise Mechanizace zemědělství 6/2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *