Manipulátor pro každodenní dřinu

Vazné stelivové ustájení dojnic klade vysoké požadavky na objem manipulačních prací. Přitom nejde jen o vyhrnování chlévské mrvy. Nový Terex Agrilift v Zemědělském družstvu Velké Pavlovice se stejně dobře uplatní v silážní jámě nebo při přemísťování balíků sena či senáže.

Zemědělské družstvo Velké Pavlovice hospodaří přibližně na 580 hektarech orné půdy. Dalších padesát hektarů zaujímají sady meruněk a višní. Naproti tomu plocha broskvoní zabírá přibližně jeden hektar a pokrývá výhradně místní spotřebu. Polní výrobě dominuje sladovnický ječmen a potravinářská či krmná pšenice. Mezi další plodiny patří víceleté pícniny (vojtěška) a kukuřice (silážní i zrnové hybridy). Minoritní plodinou je světlice barvířská. Semena se používají do krmných směsí pro ptactvo.
Pokud průběh ročníku není optimální a původně sněhobílá semena zhnědnou, tak je velkopavlovičtí mačkají a přimíchávají do krmné dávky dojnicím. Podle nich se tento postup velice osvědčil. Rozsáhlá živočišná výroba zahrnuje jednak dvě stě krav holštýnského plemene a dále výkrm přibližně tří set prasat. Základní stádo čítá padesát až šedesát prasnic. Požadavky krmivářů pomáhá naplnit podniková míchárna krmných směsí. Doplňková nezemědělská činnost poskytuje ubytovací a stravovací služby.

Náhrada starší techniky
„Nakladač UN 053 a další stroje pro manipulační práce v živočišné výrobě mají zenit výkonnosti za sebou, a proto jsme se rozhodli pořídit náhradu,“ uvádí Jiří Hanzálek, mechanizátor družstva, zásadní důvod pro pořízení manipulátoru. Původně sice uvažovali o smykem řízeném nakladači, ale na nový stroj kladli vyšší nároky. Měl by také pomáhat s pracemi v silážní jámě, přemísťovat balíky sena a senáží či nakládat obilí. Volba proto padla na teleskopický manipulátor.
V průběhu loňského roku oslovili různé dodavatelské firmy a srovnávali cenové a technické parametry nabízených strojů. „Když zhodnotím různé značky manipulátorů stejné třídy, parametry jsou v naprosté většině srovnatelné,“ komentuje Jiří Hanzálek rozhodování o nákupu. Velkou váhu proto přikládá referencím od kolegů z praxe. A jelikož v sousedním bořetickém družstvu jsou velice spokojeni s manipulátorem Terex řady Agrilift, nemohli snad vybrat jinak. „Pro nasazení v živočišné výrobě člověk hledí, aby nepřestřelil elektroniku, protože stroj musí pracovat za tvrdých podmínek od půl čtvrté ráno do šesté hodiny večer,“ vysvětluje, proč nevybrali stroj prošpikovaný nejmodernějšími technologiemi. Dalším významným faktorem hovořícím pro Terex Agrilift byl blízký servis v Dolních Bojanovicích, kde se velkopavlovickému družstvu starají také o jejich pícninářský program Pöttinger.

Práce na středisku
Po výběru značky manipulátoru následovalo rozhodování o vhodném provedení. Nejprve uvažovali o menším a pohyblivějším manipulátoru s označením 625, ale nakonec vybrali mohutnější Terex Agrilift 730. Tři číslice v názvu informují, že stroj dokáže zdvihnout třítunový náklad do výšky téměř sedmi metrů. Je osazen čtyřválcovým, kapalinou chlazeným turbodieselem o výkonu 60 kW, který vyhovuje emisním regulacím Tier II. Díky výšce 205 centimetrů se manipulátor uplatní v prostorách se sníženými průjezdy. Dosahuje maximální rychlosti 35 kilometrů za hodinu a stoupavosti až 70 procent při plném naložení.
Těžiště manipulačních prací Terexu spočívá v živočišné výrobě družstva. Se strojem zatím nevyjíždějí mimo středisko, protože silážní jámy a haly na skladování píce mají soustředěné na jednom místě. „Původně jsme mysleli, že manipulátor bude pracovat čtyři hodiny denně a nakonec dělá osm. Intenzivní provoz vyžaduje, aby se v kabině střídali dva navážeči.“ poznamenává Jiří Hanzálek ke skutečnému nasazení stroje. Od září loňského roku tak v průměru natočí kolem 200 motohodin za měsíc. Z pracovního nářadí si noví majitelé vybrali multifunkční lopatu a běžně dodávané paletizační vidle vyměnili za vykusovač siláže. Standardní výbavu manipulátoru nechali dále rozšířit o vývod na vlečku, který se dobře uplatní při stahování pneumatik a odkrývání siláže. Dalším šikovným doplňkem je zadní světlo.

Oceňují snadnou údržbu
Nákup manipulátoru hradili bankovním úvěrem a využili podporu PGRLF. Po čtvrt roce provozu Terex Agrilift 730 splnil ve Velkých Pavlovicích všechna očekávání. Jak však mechanizátor připomíná, kdo očekává bezproblémový chod v náročných podmínkách, nesmí opomíjet důležité věci, jako jsou plnění originálním olejem či značkový servis. Za čtyři měsíce provozu samotného manipulátoru nezaznamenali žádné výrazné poruchy. Problémy však přináší multifunkční lopata, která při namáhavém vyhrnování hnoje praská.
Co si v družstvu na novém stroji pochvalují, je snadná obsluha a údržba. „Motor je chlazený olejem, takže žádný Fridex. Všechny důležité součásti jsou dobře přístupné a vše se dá vyfoukat a vyčistit,“ cení si Jiří Hanzálek. Jak však dodává, při obnově zemědělské techniky člověk nikdy nekončí. Loni ve Velkých Pavlovicích pořídili lis na kulaté balíky a v nejbližší době by chtěli pícninářskou linku doplnili o nakládací vůz s automatickým ramenem na svoz a stavění balíků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *