Maximalizujte ekonomičnost provozu

Zemědělci čím dál více oceňují, že součástí nákupu nového stroje od společnosti PEKASS a. s. jsou i komplexní poprodejní služby, které kromě klasických opravárenských činností zahrnují také nadstavbové programy pro minimalizaci neplánovaných prostojů, program na stabilizaci provozních nákladů či různé možnosti zvýhodněného financování nákupu náhradních dílů a servisních činností.

Pro naše zákazníky se snažíme zabezpečit maximální komfort při správě jejich vozového parku, tak aby se mohli naplno věnovat zemědělské výrobě a nemuseli ztrácet příliš mnoho energie péčí o své stroje. Prostřednictvím našich služeb jsme schopni dlouhodobě udržet bezvadný technický stav stroje za optimální náklady.

Předejděte zbytečným prostojům

Prostřednictvím programu Pekass Servis Plus nabízíme našim zákazníkům provedení detailního rozboru technického stavu stroje formou inspekční prohlídky, která podle složitosti stroje zahrnuje až 80 kontrolních bodů. Jednotlivé body prohlídky připravují techničtí specialisté pro daný sortiment v úzké spolupráci s výrobcem. Výstupem z absolvované prohlídky je protokol o technickém stavu stroje s návrhem jeho zlepšení. Zákazník se na jeho základě může rozhodnout pro realizaci nápravných opatření.

Cílem tohoto programu je zvýšení ekonomičnosti a spolehlivosti stroje. Pokud výrobce předejde náhlé poruše stroje, může se tak vyvarovat vzniku vysokých nákladů na její odstranění. Z pohledu zemědělské výroby to jsou například náklady na prostoj obsluhy, odtah zařízení, provedení servisního zásahu ve ztížených podmínkách (na poli), expresní dodávka náhradních dílu nutných pro opravu, výrobní ztráty zapříčiněné nedodržením agrotechnické lhůty apod.

Jsem rád, že mohu konstatovat, že program Pekass Servis Plus se u našich zákazníků těší čím dál tím větší oblibě. Když jsme před pár lety s touto formou preventivní údržby začínali, realizovali jsme sotva pár desítek inspekčních prohlídek ročně. V posledních dvou letech jich, už realizujeme 100 a více.

Inspekční prohlídky provádíme za zvýhodněné cenové podmínky zpravidla od října do března. Je to skvělá příležitost připravit svůj stroj na nadcházející sezónu.

Optimalizujte náklady na provoz

Z dlouholetých zkušeností velmi přesně známe specifika provozu jednotlivých druhů techniky a rizika spojená se vznikem poruch různého rozsahu. Náš servisní informační systém nám dává k dispozici dostatek informací klíčových pro optimalizaci ekonomiky provozu strojů. Na základě těchto informací máme možnost stanovit konkrétní opatření, které bude stabilizovat provozní náklady a minimalizovat dopad nepředvídatelných výdajů na provoz. Z těchto důvodů máme mimo jiné pro zákazníky společnosti PEKASS produkt Pekass Assistance. Jedná se o komplexní produkt sjednaný souběžně se záruční dobou a po ní, který majiteli stroje zabezpečí, vysoký standard servisních služeb při řešení nenadálých závad a havárií. Zákazník má jistotu, že při provozování techniky nevzniknou žádné nepředvídatelné náklady, které by významným způsobem ovlivnily ekonomiku provozu stroje.

O tom, že tato služba funguje, svědčí fakt, že v programu Pekass Assistance je v současné době více než 1500 strojů v hodnotě přes 2 mld. Kč.

Řešte nákup náhradních dílů s předstihem

Jednou z dalších možností, jak snížit náklady na zemědělskou výrobu, je včasné zajištění opotřebitelných náhradních dílů pro nadcházející sezónu. Ve většině případů tomu je tak, že zemědělec řeší potřebu tohoto typu náhradních dílů, až ve chvíli, kdy se pro něho stává akutní. Díky tomuto faktu se v určitém časovém období trh potýká s přemírou poptávky po tomto zboží, což má za následek zvýšení jeho ceny.

Z tohoto důvodu se zabývají specialisté prodeje náhradních dílů v naší společnosti sběrem požadavků od našich zákazníků se značným předstihem. Výsledkem této činnosti je eliminace sezónního nárůstu cen a také získání výhodných podmínek nákupu náhradních dílů od výrobce, což nám umožní dodávat tyto náhradní díly našim zákazníkům za exkluzivní ceny po celý následující rok. Navíc jsme schopni našim zákazníkům nabídnout odklad splatnosti faktur až na 180 dní s finančním rámcem až 1,5 mil. Kč.

Závěrem 

Naše služby se snažíme každému zákazníkovi nastavit individuálně tak, aby pro něho měly co možná největší ekonomický efekt. Je samozřejmé, že úplně jinak musíme postupovat v případě malého farmáře, který operuje na rozloze pár set hektarů, a velkého zemědělského družstva, které jich má několik tisíc. Proto je pro nás příprava podmínek spolupráce s každým z našich zákazníků otázkou vysoké míry variability a flexibility.*

Ing. David Fabiánek
vedoucí oddělení poprodejních služeb PEKASS a. s.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down