Mílové kroky technického pokroku

Přibližně stejnou výstavní plochu na tradičním místě obsadila na letošním veletrhu Techagro akciová společnost Agrall Bantice. V pavilónu A2 a na volné ploše A připravila pro návštěvníky kompletní sortiment strojů, ať již klasické traktory Claas, či nejnovější sklízecí mlátičky Lexion, nebo samojízdnou řezačku Jaguár, ale i celý sortiment techniky na sklizeň píce — žací stroje, obraceče a shrnovače. Zajímavým exponátem byl kolový traktor Xerion v kombinaci se secím strojem Väderstadt o záběru šest metrů, stejně jako další technika této švédské značky, která se na českém trhu stále více etabluje.

Expozici uzavírala stará sklízecí mlátička Columbus z výrobního programu společnosti Claas z let 1960 až 1965. Návštěvníci si tak mohli udělat jasnou představu o tom, kam směřuje vývoj zemědělských strojů. Ten byl zřejmý i z řady dalších technických novinek. „Do soutěže Grand Prix Techagro jsme přihlásili šest exponátů, z toho čtyři se dostaly mezi nominované,“ řekl týdeníku Zemědělec Ing. Jiří Leden, obchodní ředitel společnosti Agrall. „Šlo o netradiční traktor Claas Xerion 3300 Trac, univerzální kultivátor Väderstad TopDown TD, detektor kamenů a ostatních větších předmětů StopRock na řezačce Jaguár a sklízecí mlátičku Claas Lexion 600, která nakonec cenu Gran Prix získala. Naprázdno nevyšel ani detektor kamenů StopRock, který obdržel cenu časopisu Farmář.“ Podrobnější informace o detektoru kamenů jsme přinesli v týdeníku Zemědělec č. 16.

Sklízecí mlátička Claas Lexion 600
Nejvýkonnější sklízecí mlátička Claas Lexion 600 je vybavena motorem DaimlerChrysler s maximálním výkonem 586 koní a dvoustupňovou převodovkou Overdrive, která umožňuje pojezdovou rychlost až do 30 km/hod. Stejně jako stroje Lexion 580 a 570 má axiální rotory pro separaci zbytkových zrn ze slámy, které zaručují její maximální výkon. Uživatelé u ní naleznou veškeré novinky, které lze v dnešní době na sklízecí mlátičce uplatnit.
K modelu Lexion 600 se standardně dodává žací ústrojí Vario se záběrem 9 m, které zabezpečuje dostatečný přísun materiálu i v kopcovitém terénu. Lištou Vario je dnes vybaveno 98 procent nových sklízecích mlátiček Claas. Stejně jako ostatní mlátičky Lexion, lze i model 600 vybavit brzdou žacího ústrojí, odsáváním prachu ze šikmého dopravníku nebo automatickým naváděním stroje v porostu (laserpilot, GPS pilot). Novinkou je systém řízení pracovního výkonu Cruise pilot, který přizpůsobuje rychlost jízdy množství právě vkládaného materiálu a zatížení motoru. Mlátička tak reguluje pojezdovou rychlost ještě dřív, než dojde k přetěžování agregátů.
Mlácení zajišťuje osvědčený tříbubnový mláticí systém APS s průměrem mláticího bubnu 600 mm, šířkou 1700 mm, úhlem opásání 142 stupňů a plochou hlavního mláticího koše 1,26 m2. Zbytkové oddělení zrn ze slámy mají na starost dva protiběžné separační rotory o průměru 445 mm a délce 4200 mm. Agresivita odlučování je dána jejich otáčkami, které se nastavují z kabiny řidiče v rozsahu 360 až 1050 n/min a jsou zcela nezávislé na otáčkách mláticího ústrojí. Nová dvoustupňová sítová skříň Jet Stream se zvětšeným prvním stupněm na 150 mm, osminásobným turbínovým ventilátorem se dvěma samostatnými vzduchovými kanály a zvětšenou plochou sít na 6,2 m2 umožňuje vysoký čisticí výkon. Vymlácené zrno putuje do zásobníku o objemu 12 000 l.
Systém Quantimeter dává přesné informace o okamžitém výnosu a vlhkosti sklízené plodiny, informace o podílu zrna v omlatu poskytuje systém Grainmeter. Palubní systém Cebis pak zobrazuje všechny hodnoty na obrazovce. Sláma a plevy končí v nové řezačce slámy integrované s novým rozmetačem plev, který rozmetá posklizňové zbytky v celé šířce záběru žací lišty. Vystavený stroj spolu s dalšími dvěma zakoupila na veletrhu Techagro společnost Zemspol Dešná, s. r. o., z Jindřichohradecka.

Claas Xerion 3300 Trac
„Cestu k zemědělcům si určitě najde i kolový traktor Claas Xerion 3300 Trac, bude to však ještě nějakou dobu trvat,“ míní Ing. Jiří Leden. „V porovnání s klasickým traktorem o stejném výkonu je o něco málo dražší, za to ale poskytuje podstatně větší možnosti využití. Lze u něj otáčet kabinu dopředu dozadu či řídit obě nápravy společně nebo jednotlivě včetně nastavení šikmého chodu. Každé kolo má tak vlastní stopu, hmotnost stroje se rovnoměrně přenáší na celý pozemek a nedochází k výraznému utužení částí pole. Vzhledem k tomu, že má Xerion všechna kola stejně velká, snižuje se i měrný tlak na půdu, jeho hodnoty se blíží pásovému podvozku. Je to ideální stroj do půdoochranných technologií.“
Základem kolového traktoru Xerion jsou motor s optimálním výkonem a spotřebou paliva pro dopravu i práci na poli, stabilní rámová konstrukce pro velké dotížení, čtyři stejně velká kola pro snížení tlaku na půdu a přenos výkonu motoru, plynulá převodovka s vysokou pojezdovou rychlostí, vysoká automatizace nastavení a kontroly práce a komfortní kabina pro dlouhý směnový provoz.
Xerion má šestiválcový elektronicky řízený motor Caterpillar C9 o výkonu 335 koní (ECR R24). U tohoto motoru s objemem 8,8 l je zajímavý parametr točivého momentu, který s hodnotou 1450 Nm při 1500 ot/min je v Top pozici ve třídě 300 koní. Použitá plynulá převodovka od výrobce ZF typ Eccom 3.5 je konstrukčně vyvinuta na výrazně vyšší přenos výkonu, rozsah pojezdové rychlosti se plynule pohybuje od 0 do 50 km/hod. Software převodovky spolupracuje s řídicí jednotkou motoru, podle polohy pojezdového pedálu a potřeby výkonu soustavně upravuje stav převodovky a otáčky motoru s důrazem na ekonomický provoz traktoru (při rychlosti 50 km/hod se otáčky motoru sníží na 1800 ot/min). Obsluha může nastavit konstantní otáčky motoru, čtyři paměti tempomatu, manuální ovládání atd. V automatickém režimu se pojezd ovládá pouze pedálem.
Traktor má neustálý pohon obou náprav s rozdělením výkonu 40 % na řídicí a 60 % na zadní nápravu, uzávěrka diferenciálu je stoprocentně ovládaná centrálně pro obě nápravy. Řízení směru jízdy zajišťuje informační palubní počítač Cebis II, programy využívají možnosti zatáčení obou náprav současně, a proto poloměr otáčení je na úrovni 6,5m. Při vytočení kol řídicí nápravy nad 15 stupňů se aktivuje i zadní náprava. Parametr zatáčení vázaný na bod otáčení je v rozmezí od – 100 % do + 100 %, funkce je ohraničena rychlostním limitem 20 km/hod.
Hlavním ovládacím prvkem v odpružené prostorné kabině Vista -Cab s automatickou klimatizací je palubní počítač Cebis druhé generace s barevnou obrazovkou, pomocí něj se ovládá a nastavuje až 30 funkcí. Také jsou zde všechny údaje o výkonu stroje (ha, hod, průměrná či okamžitá spotřeba). Multifunkční pákou se pak ovládají vnější okruhy hydrauliky, zvedání a spouštění ramen, tempomat aj. Ostatní funkce se ovládají přes panel. Stabilní rámová konstrukce umožňuje maximální zatížení 30 tun při pojezdové rychlosti 50 km/h, palivová nádrž má objem 620 litrů.

Univerzální kultivátor Väderstad
V expozici společnosti Agrall zaujal mnoho zemědělců také univerzální kultivátor Väderstad TopDown TD, určený pro mělkou i hlubokou přípravu a zpracovávání půdy v několika krocích současně, a to v pracovní hloubce 3 až 25 cm.
V přední části kultivátoru, který se vyrábí v záběrech 4, 5, 6 a 7m, se nacházejí dvě řady kuželových kotoučů s ozuby o průměru 430 mm vyrobené z kalené a odolné ocele V-55. Kotouče řežou rostlinné zbytky a zapravují je do horní vrstvy půdy, jejich účinnost je vyšší při větších pojezdových rychlostech, tj. 10 až 15 km/h. Kotouče odhazují půdu energicky do strany a tím se dokonale zapravují rostlinné zbytky do půdy. Pracovní hloubku kotoučů lze při práci plynule nastavovat.
Kultivační část stroje TopDown se skládá ze tří řad tuhých slupic určených pro rozvolnění půdy. Tyto slupice mohou mít namontovány různé nástroje – dlátové radličky s šířkou 50, 80 nebo 120 mm. Radličky široké 80 a 120 mm mohou být navíc doplněny šípovými radličkami širokými 300 mm, pokud se požaduje kultivace v plné šířce s větší pracovní hloubkou, než dosahují kotouče, a kdy je nutné rozvolnit povrch půdy. Jednou z výhod používání dvou typů pracovních nástrojů je snížení celkové tahového odporu. Další výhodou je to, že nedochází k vynášení velkých hrud do horní vrstvy půdy. Zadní kotouče kultivátoru TopDown urovnávají brázdy vytvářené radličkami, povrch půdy je za nimi urovnaný a rovnoměrný. Tyto kotouče jsou usazeny v pryžovém uložení, které zajišťuje dokonalé kopírování terénu a vysokou odolnost vůči kamenům. Urovnávací kotouče se plynule ovládají v průběhu práce hydraulickou soustavou z kabiny traktoru.
Závěrečnou částí stroje pro zpracování půdy TopDown je řada ocelových kotoučů, které utužují povrchu půdy. Stupeň utužení lze regulovat podle potřeby od volného přítlaku působením gravitace až po přítlak s využitím celé hmotnosti TopDown. Ocelové kotouče mají agresivní profil, který zpracovává rostlinné zbytky a zamačkává je do povrchové vrstvy půdy pro urychlení rozkladu. V případě potřeby mohou ocelové kotouče rovněž pracovat ve zvednuté poloze.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *