Minimalizační technologie s novinkami

Hustopečská akciová společnost Agrotec uspořádala společně s firmou Monsanto ČR, s. r. o. v polovině března Dny minimalizačních technologií v zemědělství. V Jablonné nad Vltavou, kde se jedna z akcí konala, byly spolupořadateli Zemědělské družstvo Neveklov a firma Kvarto, s. r. o. z Bystřice, která v tomto regionu zastupuje mimo jiné také značku Kuhn.

Zemědělské družstvo Neveklov, na jehož pozemcích byly výhody minimalizačních technologií prezentovány, hospodaří na 2800 hektarech zemědělské půdy, z toho je 2400 ha půdy orné. Jak uvedl místopředseda družstva, Ing. Pavel Vosolil, pěstují zde především obiloviny (asi na 1500 ha), řepku, mák a na 40 ha také sóju. V živočišné výrobě mají 400 kusů červenostrakatých krav s mléčnou užitkovostí a 250 prasnic, z nichž 60 je v rozmnožovacím chovu s uzavřeným obratem stáda.
Generálním dovozcem zemědělské techniky Kuhn do České republiky je od začátku devadesátých let Agrotec, a. s. Hustopeče. Prostřednictvím společnosti Kvarto, s. r. o., která působí ve středních Čechách od roku 1994 jako regionální prodejce této značky a od roku 1999 se věnuje minimalizačním technologiím zpracování půdy, přibylo několik strojů Kuhn také do neveklovského družstva.

Zemědělská technika z Francie
Hlavním stanem firmy Kuhn je závod ve francouzském Saverne, stroje pro minimalizační technologie, s jejichž zástupci se můžeme na českých polích setkávat od roku 1997, se však vyrábějí v Chateaubriantu. Zde vyrostla v roce 1999 zbrusu nová továrna, ve které se kromě pluhů, bran a podmítačů vyrábějí také secí stroje pro přímý výsev. Jak uvedl zástupce značky Kuhn Ing. Jaroslav Habart, každá z technologií, ať jde o minimalizaci nebo klasickou orbu, bude mít i v dalších letech svoje opodstatnění. S mechanizací pro minimalizační technologie mají ve Francii více než třicetileté zkušenosti. V sedmdesátých letech byl jejich typickým představitelem stroj pro přímý výsev Kuhn SD 300. K naprosté spokojenosti ale chybělo zpočátku jeho vhodné zapojení do celé technologie, které je v případě minimalizace velice důležité. Protože jedině při dodržení správného použití se dostaví pozitivní výsledky.

Pro setí do mulče je Fastliner
Novinkou na trhu zemědělské techniky je univerzální minimalizační secí stroj určený k výsevu do mulče nebo lehce i hloubkově zpracované půdy.
Jaké jsou jeho výhody? V první řadě se podstatně zvyšuje hospodárnost. Oproti tradičnímu zpracování půdy je zapotřebí pouze třetina pracovního času, redukuje se počet přejezdů po pozemku, dochází k úsporám ve spotřebě paliv i náhradních dílů. Výhodami pro zemědělství je zachování výnosu, vyšší biologická aktivita půdy a zlepšení její struktury, která lépe absorbuje vodu a zároveň se snižuje nebezpečí eroze. Takto zpracovaná půda má větší únosnost i vlhkost důležitou pro vzcházení osiva.
Tento stroj je vhodnější pro těžší a neutužené půdy. Samozřejmostí by mělo být dokonalé urovnání ploch před setím a zbavení pozemků škůdců a plevelů. Důležitá je také pravidelná kontrola porostů. Spolupracovat tedy musí všichni, kdo se na těchto úkonech podílejí – mechanizátor, agronom i obsluha stroje.
Secí stroj je tvořen několika sekcemi pracovních nářadí. První z nich je smykovací rovnací lišta z pružinové oceli, jejíž sklon je hydraulicky nastavitelný. Půda je následně zpracovávána vlnovitými disky WAWY. Pro práci této sekce je důležitá možnost hydraulického nastavení oje, kterým lze korigovat pracovní hloubku během přejezdu po pozemku. Zpětné utužení půdy je zajištěno půdním pneumatikovým pěchem, který je umístěn před výsevními jednotkami.. Pěch má hydropneumatické jištění a jeho přítlak je hydraulicky nastavitelný. Výsevní jednotky jsou dvoudiskové s možností individuálního nastavení a mají průměr 350 mm. U každé výsevní jednotky je opěrné přítlačné kolo s přítlakem 35 až 55 kg na jeden disk. Hloubka setí je také nastavitelná sklonem držáků po modulech o šířce 1 nebo 1,5 m. Posledním pracovním orgánem je zavlačovač s nastavitelnou výškou a sklonem. Zavlačovač je velmi dobře průchodný pro rostlinné zbytky a má samočisticí efekt.
Zásobník osiva má obsah buď 2000 l u secího stroje s pracovním záběrem čtyři metry, nebo 2600 l při šestimetrovém záběru. Výška jeho plnění se pohybuje od 2,1 do 2,3 m a plnění je velice snadné vzhledem k velké ploše odklopitelného víka. Pracovní rychlost stroje se pohybuje mezi 7 až 16 km/h.

Novinka i pro přímý výsev
Na podvozku secího stroje Fastliner pracuje také nový stroj vhodný pro přímý výsev s označením Fastliner SD. Základním pracovním orgánem třídiskového systému s kloubovým rámem jsou rýhované nebo vlnovité disky s přítlakem 250 kg. Výsevní dvojdisky mají průměr 400 mm a jsou zavěšené na paralelogramu. Přední i zadní disky jsou nezávisle nastavitelné. Výhodou secího stroje Fastliner SD je možnost hydraulického nastavení oje, které koriguje pracovní hloubku předních disků, snadné plnění zásobníku (výška plnění 2,15 m) a centrální nastavení hloubky setí po jednotlivých modulech. Stroj pracuje na širokých pneumatikách 700/50/26,5.

Roman Paleček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *