Moderní technologie ve sklizni pícnin

Vydat se vstříc moderním technologiím přinese vyšší efektivitu do zemědělství. Takovým moderně orientovaným zemědělským podnikem je také Zemědělská akciová společnost Mezihájí, a. s. Podnik využívá moderní techniku pro obhospodařování výměry 1112 hektarů. U orné půdy se ze tří čtvrtin jedná o velmi těžké půdy s vysokým obsahem jílu, zbývající část má charakter spraše.

Kromě tržních plodin se rostlinná výroba zabývá také pěstováním vojtěšky a silážní kukuřice. Sklizená píce slouží spolu s hmotou, získanou z menší výměry trvalých travních porostů, jako krmivo pro stádo skotu. Součástí živočišné výroby je také chov prasat a právě na oblast živočišné výroby se v poslední době pracovníci podniku zaměřují s cílem zvýšení její efektivity.

Stěžejním strojem pro sklizeň objemných krmiv z orné půdy i luk je samojízdná řezačka. Moderní řezačky umí sklízet píci s rovnoměrnou délkou řezanky a velkou plošnou výkonností. Pracovníci podniku ale chtěli více využívat moderní technologie a vypsali výběrové řízení na stroj, od něhož požadovali způsobilost ke sklizni kukuřice na siláž na větší délku řezanky a současně i schopnost analýzy sklízené píce.

Tím, kdo všechny nároky dokázal splnit, byla značka Claas v součinnosti s dodavatelem techniky, společností Agroservis JaS s. r. o. U svých zákazníků má dlouhodobě velmi úspěšné sklízecí řezačky Claas Jaguar 800 a obliba vzrostla také díky inovaci této série z roku 2016. Jenom v prvních měsících roku 2018 si nové stroje odebrali tři zákazníci. Tyto řezačky výkonově zcela postačují, a jako jediné dokážou na trhu nabídnout technologii sklizně silážní kukuřice na větší délku řezanky Shredlage.*

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 6/2018.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *