Modrá je dobrá

S řadou technických novinek vstupuje do roku 2004 společnost Farmet se sídlem v České Skalici, která je významným domácím producentem techniky na zpracování půdy a setí. Z původně malé dílny se během dvanácti let stala moderní společnost se 150 zaměstnanci a základním jměním 32 mil. korun. Farmet je především exportní firmou, v roce 2002 dodala na zahraniční trhy 70 % celkové produkce, letos by do dvaceti zemí měla vyvézt dokonce čtyři pětiny vyrobených strojů.

V jejím výrobním programu se nachází jak technika pro klasické zpracování půdy a setí s orbou, tak stroje pro minimalizaci. „Úsporné postupy chápeme jako minimalizaci nákladů při zachování počtu prací, například sdružováním pracovních operací do jednoho přejezdu,“ řekl nám obchodní ředitel společnosti Farmet Ing. Zdeněk Haman. „Minimalizace je však také o snižování počtu technologických operací a využití pasivních pracovních orgánů, které podle dosavadních zkušeností vykazují nižší provozní náklady, velkou pracovní rychlost a vysokou kvalitu práce. Z těchto zásad vycházíme při konstrukci našich strojů, a proto je jejich základem radlička, popřípadě jiný pasivní nástroj, který nepohání vývodový hřídel.“
Šest kategorií, desítky modelů
První kategorií strojů jsou radličkové podmítače v záběru od 2,1 do 5,46 m určené k podmítce po sklizni všech plodin. Lze s nimi kypřit, zapravovat hnůj, podrcenou slámu a jiné rostlinné zbytky do hloubky 80 až 150 mm. Druhou kategorií strojů jsou kompaktomaty v záběru od 2 do 9,3 m určené pro předseťovou přípravu půdy po orbě nebo podmítce. Sdružením několika pracovních operací se dosahuje významné úspory energie, času, pracovních sil a mzdových prostředků. Dalším segmentem výrobního programu jsou cambridge válce v záběru 6 a 9 m, které dodatečně zpracovávají půdu před setím v suchých oblastech nebo se používají po zasetí obilnin ke zvýšení pravidelnosti vzcházení osiva a k urychlení vegetace. Čtvrtým výrobním segmentem jsou radličkové kypřiče s pracovní šířkou záběru od 3 do 9 m. Tyto stroje slouží ke zpracování půdy po sklizni s velkým množstvím rostlinných zbytků na povrchu ornice, kdy je nutné narušit půdní strukturu a zamezit odpařování půdní vláhy, ale zejména vytvořit ideální podmínky pro vzejití plevelů a výdrolu předchozích plodin. Předposlední kategorií jsou hloubkové kypřiče určené k rozrušení utužené, nepropustné vrstvy půdy až do hloubky 60 cm, která se při běžném technologickém zpracování neustále zhutňuje. Posledním výrobním segmentem jsou radličkové secí stroje. Zejména nový model Excelent 6 zaujal širokou zemědělskou veřejnost a řadu obchodníků nejen v České republice ale i na výstavě Agritechnica v Hannoveru.
Pro všechny stroje z produkce společnosti Farmet je společným jmenovatelem vysoká pracovní rychlost 10 až 12 km, což je základem velké výkonnosti. Ta se pohybuje na úrovni jeden hektar za hodinu na jeden metr pracovního záběru.
Excelent nahrazuje BSK
Naše redakce se vypravila do České Skalice poslední lednové úterý, kdy zde společnost Farmet připravila prezentaci nového radličkového secího stroje Excelent o záběru 6 m. Společně s více než padesátkou účastníků jsme se dozvěděli, že na letošním veletrhu Techagro budou k dispozici již menší modely o záběru 3, 4 a 4,5 m, naopak pro východní trhy se připravují velké modely o záběru 8 a 9 metrů.
„Secí stroj Excelent 6 převzal ze sedmdesáti procent osvědčené systémy starších secích strojů BSK, kterých se jenom v České republice prodalo více než sto,“ řekl účastníkům vedoucí marketingu a logistiky Ing. Michal Nýč. „Nároky na techniku rostou, zemědělci požadují především větší univerzálnost a Excelent tento požadavek stoprocentně splňuje. Uspořádání pracovních orgánů zaručuje široké spektrum použití, lze s ním zakládat porosty jak v technologii přímého setí do strniště, tak při setí do podmítky, nebo v technologii s orbou. Osivo je možné ukládat buď rovnoměrně v celé šíři záběru stroje na široko bez přihnojení, nebo do úzkých pásků s roztečí 125 mm a s elektronicky řízeným přihnojováním pod patu. Hloubka zpracování půdy před setím není pro Excelent limitující. To umožňuje setí jak klasických plodin, jako jsou obilniny, tak i řepky či máku, které vyžadují hlubší kypření, ale zároveň mělké setí a dostatečný přísun půdní vláhy pro počáteční růst, stejně jako plodin, které se sejí hluboko, tedy sóji či luskovin. Velká univerzálnost výrazně snižuje investiční i provozní náklady při zakládání porostu plodin. Stroj je určen za traktory o výkonu 220 až 240 koní, jeho plošný výkon se pohybuje okolo pěti hektarů za hodinu.“
Tvrdé lůžko, měkká peřinka
Konstrukce univerzálního secího stroje Excelent, který dělá několik pracovních operací najednou, zabezpečuje výborné kopírování a přesné dodržení hloubky setí. Pneumatické výsevní ústrojí s elektronickou regulací pak zaručuje velmi přesné dávkování osiva. Pracovními orgány jsou smyk, přední a zadní válec, secí a přihnojovací radlice s břitem ze slinutých karbidů a třířadý zavlačovač.
I při výskytu většího množství rostlinných zbytků si s nerovnými pozemky snadno poradí masivní odpružený smyk s tupým úhlem sklonu. Obdobně jako u kompaktomatu přibyl k zadnímu válci přední válec a po obou se secí stroj při práci pohybuje. Jednoduchou změnou polohy válců oproti hlavnímu rámu se nastavuje hloubka setí. Důležité je to, že hmotnost stroje je rozložena zhruba ze 60 % na přední válec a ze 40 % na zadní válec, oba tvoří duté pryžové segmenty navléknuté na ocelové trubici. Při odvalování se válce deformují, čímž velmi dobře mělní hroudy, přitom půda zůstává porézní. Navíc mají válce výbornou samočisticí schopnost, takže odpadají škrabky a secí stroj spolehlivě pracuje ve všech přírodních podmínkách i pěstitelských systémech.
Přední válec tedy půdu utuží, podrtí hroudy a obnoví kapilaritu, secí radlice půdu seřízne v nastavené hloubce a na utužené lůžko dopadne osivo. Při hnojení pod patu se kapalné hnojivo aplikuje do úzké drážky mezi dva pásky osiva o několik milimetrů hlouběji, takže je v dosahu kořínku vzcházejících rostlin a ty ho mohou okamžitě využívat. Půda za radlicí osivo přikryje, zavlačovače ji rovnoměrně rozrovnají (menší částky půdy se dostanou k osivu a větší hrudky zůstanou na povrchu) a zadní válec půdu utuží. Vzhledem k tomu, že na něj působí již nižší hmotnost, je i konečné utužení menší a výsledkem je požadované tvrdé lůžko a měkčí peřinka. Obnovená kapilarita prostřednictvím obou válců zajišťuje vysokou rovnoměrnost vzcházení rostlin i v suchých oblastech.
Jednoduché ovládání
Podélně uložený zásobník osiva o objemu 3000 l s malou násypnou výškou umožňuje obsluze výborný výhled za stroj a možnost vizuální kontroly během práce. Pro rychlé a efektivní plnění zásobníku je nepostradatelná široká lávka, ze které může obsluha celý proces bezpečně korigovat. Umístění transportní nápravy zajišťuje minimální poloměr otáčení traktoru na souvrati, výbornou manévrovatelnost lze ocenit také při couvání. Při sklopení stroje do transportní polohy široké 3 m dosahuje výška 2,8 m. Excelent je vybaven vzduchovými brzdami a širokými flotačními pneumatikami s hladkým vzorkem, přepravní rychlost je 25 km/hodinu. Nádrž na kapalné hnojivo má objem 1200 litrů.
„Spolu s univerzálností je velkou předností secího stroje Excelent vysoký komfort pro obsluhu,“ řekl nám závěrem Ing. Zdeněk Haman. „Při konstrukci jsme kladli velký důraz na maximální jednoduchost ovládání při práci a snadnou přepravu po komunikacích. Všechny nezbytné informace o stavu stroje během provozu poskytuje obsluze na grafickém displeji monitoru zcela nový elektronický ovládací a kontrolní systém. Ten umožňuje ovládat hydrauliku, tvorbu a značení kolejových řádků, nastavení výsevku a jeho regulaci během jízdy v rozsahu plus minus třicet procent, kontrolu funkce výsevního ústrojí a průchodnost osiva semenovody, kontrolu otáček ventilátoru výsevního ústrojí, signalizaci nedostatku osiva v zásobníku a regulaci a kontrolu přihnojování.“
Další letošní novinky, např. diskový podmítač či systém pro hlubší kypření až do hloubky 30 cm, si budou moci prvně prohlédnout návštěvníci veletrhu Techagro.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *