Modrožluté stroje v Senici

Pozemky AGD Senice hostily praktické předvádění modrožlutých strojů značky Farmet. Přímo v akci na poli mohli účastníci předvádění hodnotit práci osvědčených ale i zbrusu nových strojů. Vlastnímu předvádění předcházelo stručné představení podniku a spolupořádajících společností.

Výběr předváděcích pozemků nebyl náhodný, neboť AGD Senice s výrobcem nejen půdozpracujících a secích strojů Farmet úzce spolupracuje v oblasti testování nových strojů. Podnik je také běžným uživatelem několika strojů této značky. K tomu ředitel podniku Ing. Lubomír Váňa uvedl, že se již před pěti lety rozhodli vyzkoušet bezorebné zpracování půdy. Nejprve to bylo jen při pěstování obilnin. Postupem času se však takto obhospodařovaná výměra zvyšovala, poslední dva roky již tímto způsobem obhospodařují celou výměru. K přechodu na bezorebné zpracování ředitel podotkl, že hospodaří na 1200 ha těžkých půd, které je především na podzim obtížné zpracovat a připravit pro setí ozimé plodiny.
Během pěti let podnik testoval a dnes již běžně užívá radličkový kypřič Hurikán o záběru 6 m se třemi typy radliček, dále je to hloubkový kypřič Krtek, který slouží k prokypření utužených ploch – vesměs souvratí. Podzimní a jarní setí zvládl nový secí stroj Excelent 6.
Účastníkům předvádění se představit také Ing. Jan Cholenský,CSc., ředitel Fuchs Oil Corporation (CZ), spol. s r. o., neboť tato společnost je dodavatelem primárních náplní strojů Farmet.

Třináct let na trhu
Účastníci se měli možnost dozvědět o úspěších strojů Farmet na zahraničních trzích, do 23 zemí v současnosti putuje 70 % produkce. Přítomní si mohli vyslechnout představení všech strojů vyráběných touto firmou. Následně mohli tyto stroje vidět v akci přímo na poli.
Nejvíce přitahoval pozornost diváků nový stroj nesoucí název Disker. Tento stroj sice mohli vidět v akci již účastníci loňského předváděcího dne, avšak během toho letošního se předvedl hned ve dvojím provedení, a to jako nesený v záběru tři metry a návěsný v záběru čtyři a půl metru s hydraulickým sklápěním do transportní polohy. Výrobce připravuje ještě šestimetrový model.
Stroj je osazen dvěma řadami samostatně uložených talířů o průměru 500 mm s odpružením pomocí pryžových elementů. První řada talířů je bočně posuvná o 10 cm a nastavuje se podle hloubky zpracování. Krajní talíře jsou samostatně hloubkově nastavitelné pro plynulé napojení dalších pracovních záběrů bez vzniku skladů či rozorů. Stroj je doplněn prutovým zavlačovačem a jedním ze tří pěchů – trubkovým, segmentovým či s gumovými segmenty. Pro nepříznivé půdní podmínky je Disker možné dotížit přídavným závažím, čímž získáme přítlak na jeden talíř více než 120 kg. Náprava návěsného provedení je standardně vybavena brzdami. Uplatnění nalezne při podmítce i při přípravě půdy až do hloubky 15 cm u zemědělců preferující talířové pracovní nástroje.

Excelent láká
Základem návěsného secího stroje je radličkový rám se třemi řadami šípových radlic. Stroj jede v pracovní poloze po dvou válcích osazených gumovými segmenty, které zajišťují přesné kopírování a hloubkové vedení radlic v rozmezí 1 – 10 cm i na méně urovnaném pozemku. Před předním válcem je předsazena smyková lišta. Další zpracování půdy a přípravu seťového lůžka provádí již zmíněný přední gumový válec (obnovení kapilarity) a šípové radlice, které vytváří seťové lůžko. Osivo je přiváděno za radličky pod proud odříznuté zeminy. Následuje zavláčení třířadým prutovým zavlačovačem. Zadní gumový válec provede utužení povrchu půdy. Stroj je schopen pracovat ve všech způsobech obdělávání pozemků a zasít tak do vymrzlé předplodiny i do připravené půdy.
Osivo je do půdy ukládáno volitelně na široko nebo v řádcích. Přesnost setí zajišťuje pneumatické výsevní ústrojí s možností elektronické regulace výsevku během jízdy, které je zásobováno osivem z 2000 nebo 3000 litrů velkého zásobníku podle pracovního záběru.
Secí stroj Excelent je možné zakoupit i ve variantě s přihnojováním kapalnými hnojivy. V tom případě je pak vybaven nerezovou nádrží s horním i spodním plněním o objemu 800 či 1200 litrů a šípové radličky jsou osazeny svislým nožem s 15 mm břitem ze slinutých karbidů, který vytváří čtyři cm pod seťovým ložem drážku do níž je hnojivo aplikováno v rozmezí dávky 30 – 300 l/ha.
Secí stroj je vybaven elektronickým kontrolním a řídícím systémem a veškeré funkce stroje jsou pohodlně ovládány pomocí digitálního ovládacího panelu z kabiny traktoru. Stroj je k dispozici v záběrech 3; 4; 4,5; 6 a 8 metrů. Do transportní polohy je sklápěn hydraulicky.

Osvědčené stroje
Mimo Disker a Excelent mohli diváci vidět při práci i radličkový kypřič Hurikán pracující v hloubce od 3 do 12 cm. Ten je vybaven čtyřmi řadami pružinou jištěných slupic, které je možné osadit čtyřmi typy radliček či přídavnou odhrnovačkou. Stroj je dále osazen třířadým prutovým zavlačovačem a práci zakončuje trubkový válec. Farmet jej nabízí v provedení od 3 do 9 m záběru.
Na předváděcím pozemku nemohl chybět ani Kompaktomat a to jak v neseném, tak i návěsném provedení sloužící k předseťovému zpracování půdy. Farmet je vyrábí v záběrech od 2 do 9,3 m. Základem stroje je dvojice válců obdobně jako u secího stroje, tentokrát ovšem v prutovém či crosskil provedení. Přední válec předchází smyková lišta pro drcení hrud a rovnání pozemku. Mezi válci najdeme radličkovou pracovní sekci se šípovými či dlátovými radličkami pro „podzimní“ a „jarní“ přípravu. Zadní válec je z obou stran doplněn smykovou lištou. Za stroj je možné navěsit do TBZ secí stroj a dosáhnout tak zasetí během jednoho přejezdu.
K vidění byl také radličkový podmítač či Cambridge válce. Jejich činnost je již všem zemědělcům dobře známa. Poslední dobu zemědělci využívanými stroji jsou hloubkové kypřiče. I v této oblasti může Farmet zájemcům nabídnout tří nebo pětiradličný hydraulicky jištěný stroj, který je schopen nakypřit podorničí až do hloubky 60 cm.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *