Moření a hnojení až s výsadbou

O výnosu porostu brambor rozhoduje především jejich správná výsadba. Tu v zemědělské společnosti Brazel Lysá nad Labem zajišťuje nový typ sázeče Grimme GL 34 T kombinovaný s přihnojováním a mořením. Zemědělskému podniku nový sázeč dodala firma Fomex z nově otevřené prodejny v Sojovicích.

Fomex zastoupený Františkem Formánkem dodává techniku Grimme pro pěstování brambor a ostatní zeleniny ve spolupráci s europrodejcem této firmy – společností U+M Servis, s. r. o., Třeboň. V sortimentu výrobce techniky Grimme najdeme veškerá zařízení pro pěstování a skladování brambor a jiné zeleniny, dnes dokonce také sklízeče cukrovky.

Sázeč pro ranné i pozdní brambory
Nový čtyřřádkový typ sázeče Grimme GL 34 T pracuje v zemědělském podniku Brazel, s. r. o., první sezónu. Před tím používali v podniku dva starší typy, které dnes nahradil tento jediný. Podle slov ředitele firmy Ing. Libora Jarolíma je stroj schopen téměř nahradit práci předchozích dvou strojů, avšak hlavní výhodou oproti dříve používaným je přihnojování a moření během práce stroje. Z toho je zřejmé, že sázeč přinesl společnosti Brazel značné úspory. To také potvrdil sám její ředitel, který to doložil jejich výčtem: V současnosti totiž jezdí pouze jeden sázeč – tzn. jen jedna obsluha, jeden traktor. Dále probíhá pásové přihnojení těsně vedle hlíz– tzn. úspora hnojiva, jeho lepší využití plodinou, zamezení ztrát při plošném hnojení. Opomenout nelze tekuté moření pomocí trysek umístěných na výpadu hlízy ze stroje na dno brázdy. Spolu s hlízou je mořící postřik aplikován také na půdu, která je následně v těsném kontaktu s hlízou a namořeny jsou jen ty hlízy, které jsou vysázeny.
Do naší návštěvy stroj sázel brambory odrůd Impala, Marabel a Laura a podle slov ředitele, ač byla jejich velikost rozdílná, si s nimi stroj bez problémů poradil a nesázel tzv. dvojáky. Za běžný pracovní den zvládne souprava traktoru Zetor 120 45 a sázeče Grimme GL 34 T zasázet průměrně osm hektarů.
Stroj si pochvalovala i obsluha soupravy a chválila jednoduchost celého zařízení, především tedy snadnou změnu vzdálenosti hlíz v řádku díky jednoduché výměně řetězek pohonu na boku stroje. Také přídavná zařízení v podobě přihnojování a moření obdržela pochvalu za bezchybnou práci, takže obsluha má na starost jen doplňování sadby, hnojiva a mořícího roztoku.
Mimoto podnik používá další techniku pro pěstování brambor Grimme. Na poli jsme mohli vidět práci půdní frézy Grimme, která sázeči připravovala půdu.

Stroj se vším všudy
Po praktické prohlídce stroje je možné konstatovat, že sázeč splňuje všechny požadavky, které na něj zemědělec může klást. Začněme hned připojením k traktoru – oj sázeče je možné upravit pro zapojení do horního nebo spodního závěsu. Oj je se strojem spojena čepem a hydraulickým válcem pro spouštění do pracovní polohy. Vzadu se stroj zvedá pomocí hydraulických válců pojezdových kol. Zvedání a spouštění lze provádět vpředu a vzadu separátně, takže je možné na konci brázdy zahrnout i poslední vysázené hlízy, a to také díky centrálnímu hydraulickému odpojení pohonu. Stroj je sériově vybaven čtyřmi pojezdovými koly.
Vlastní čtyřřádkový sázeč GL 34 T je vybaven dozadu sklopným zásobníkem na 3t, v případě sníženého zásobníku pro plnění z korby dopravního prostředku na 3,5 t. Přístup brambor k sázecímu ústrojí regulují hradítka, kterými je možné nastavit optimální výšku vrstvy brambor před nabíracími miskami. Skluz brambor k dopravníku je možné dodat v plném či roštovém provedení nebo je možné plné provedení s vibrací vhodné především na předklíčenou sadbu. Pro předklíčené brambory lze zásobník vyměnit za plošinu a podávací dopravníky. Spínání dávkovacích dopravníků brambor zajišťuje kapacitní čidlo dle výšky vrstvy postupujících hlíz. Takto lze sázet předklíčené brambory z lísek, které obsluha vysypává na podávací dopravníky.
Stroj je osazen čtyřmi nezávislými sázecími ústrojími. Jeho nejdůležitější částí je nekonečný řemen se sázecími miskami v různých provedeních pro různé velikosti sadby. Řemen je napnut na horní větší kladce (hnací) a spodní menší kladce. Touto změnou konstrukce se docílilo šetrnější nabírání brambor a lepšímu uložení hlíz do brázdy. Aby na misce zůstala vždy jen jedna hlíza, o to se opět stará vibrující prvek, jehož intenzitu je možné regulovat. Pro kontrolu vynechávek slouží akustická signalizace ovládaná infračerveným čidlem v každé sázecí sekci s nastavením citlivosti pro dvě až šest vynechaných hlíz.
Pohon sázecího ústrojí je odvozen od pojezdových kol. Změna řádkové vzdálenosti se provádí záměnou jedné či dvou řetězek pohonu v 27 možných stupních v rozsahu od 12,5 do 45 cm. Pohon jednotlivých výsevních ústrojí zajišťují teleskopické kloubové hřídele a je možné jej jednotlivě snadno mechanicky nebo elektricky vypnout. Meziřádkovou vzdálenost je možné dodat v rozmezí 75 – 96 cm.
Uložení do správné hloubky má na starost radlice umístěná na paralelogramu. Každá je samostatně vybavena čelním kopírovacím kolečkem, možná jsou také dvě boční kolečka. Hloubka práce se tak nastavuje samostatně vřetenem.
Pro zahrnutí slouží standardně vždy dva odpružené talíře o průměru 460 mm s možností regulace přítlaku, možné jsou však také radlice. Stroj je dále možné vybavit formovacími plechy hrůbků. Standardní součástí sazeče jsou hydraulicky ovládané znamenáky.
Ovládání stroje je možné provádět přímo z traktoru pomocí vlastního ovládacího panelu. Stroj je možné vybavit také monitorovacím systémem se snímací kamerou pro snadnější kontrolu sázení.
Dále Grimme dodává stroje obdobného provedení o záběru šest a osm řádků.

V jedné operaci
Modulová konstrukce umožňuje bez problémů doplnit na stroj zařízení na přihnojování. V tom případě se mezi oj a sázecí ústrojí vloží ještě zařízení na přihnojování granulovanými průmyslovými hnojivy. Zařízení aplikuje hnojivo po obou stranách sadby v nastavené vzdálenosti a hloubce.
Dvojice zásobníků v provedení z nerezavějící oceli pojmou na čtyřřádkovém sázeči 2 x 450 l hnojiva. Dávkovací ústrojí jej vyhrnuje v dávce 40 – 3380 kg/ha do dvou skluzů, které navazují na práci dlátové radličky a dvou talířů, které vytváří hnojivu drážku. O vlastní zapravení hnojiva se stará sázecí radlice.
Samostatným prvkem, který je možné na stroj instalovat, je zařízení na kapalné moření. Mořící roztok je z dvojice zásobníků o objemu 2 x 300 litrů dopravován čerpadlem do dvou, případně tří proti sobě uložených trysek na každém výpadovém otvoru za sázecí radlicí. Hlíza je tedy namořena během pádu do brázdy a spolu s ní také částečně i zemina. Vlastní čerpadlo je poháněno vývodovým hřídelem a umístěno je přímo na traktoru.

V novém
Během roku 2004 se rozběhla činnost firmy Fomex v novém sídle v Sojovicích nedaleko Lysé nad Labem. Fomex se zabývá prodejem zemědělské a komunální techniky, základem sortimentu se stala technika používaná místními zemědělci, tj. technika pro pěstování brambor a zeleniny – jmenovitě Grimme a Agromet, komunální a zahradní technika John Deere a stroje Goldoni. Dalším uceleným sortimentem jsou stroje od firmy Kuhn. Dále v sortimentu firmy najdeme stroje Merlo, Maschio,Gaspardo,Ferri,Vogel Noot, Lindner a další ze sortimentu společnosti Cime. Mimoto je Fomex dodavatelem závlahových systémů a všech prvků s tím souvisejících.Firma dodává také plastové průmyslové podlahové krytiny. Ve velice krátkém časovém horizontu do sortimentu přibude u nás známá značka Kertitox.
Samozřejmostí, na níž si František Formánek zakládá, je poskytování servisu a dodávky náhradních dílů. Z toho důvodu v novém sídle vzniká sklad dílů, dílny a ostatní servisní zázemí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *