Možnosti moderních senážních návěsů

Z důvodu spokojenosti s výkonností, spolehlivostí a rovněž i kvalitou produkované řezanky u návěsu Pöttinger Jumbo 10010 L v podniku ZD Podchlumí Dobrá Voda bylo rozhodnuto o pořízení druhého návěsu. V roce 2017 rozšířil strojový park vůz Jumbo 6610 L, tedy s objemem 60 krychlových metrů při středním stlačení, aby mohl pracovat s traktorem střední výkonové třídy.

Návěs je vybaven brousicím zařízením Autocut. Při celodenním nasazení vozu obsluhy zapínají Autocut tři- až čtyřikrát za den, což potvrzuje teorii výrobce o tom, že snadný systém obnovy ostří nožů bude řidiči také často a pravidelně využíván. Broušení přitom není spojeno s dlouhými prostoji – neznamená dlouhé zastávky, ale trvá jen několik minut. Představuje efektivní způsob, jak využívat prostoje v provozu návěsu, a zajišťuje vyšší kvalitu řezanky při snížení spotřeby paliva traktoru. A samozřejmě přináší Autocut i úsporu času ve srovnání s manuální demontáží a zpětnou montáží nožů, a dovoluje traktoru pojíždět při sklizni i vyšší rychlostí.

Integrovaná bruska nožů nabrousí všech 45 nožů za přibližně čtyři minuty. Cyklus broušení si obsluha předvolí na ovládacím terminálu návěsu.

Kromě sklizně senáží pomáhá nový vůz Jumbo 6610 L staršímu modelu i při sklizni slámy. I tuto hmotu mohou oba návěsy ve své ložné ploše intenzivně stlačit, protože jsou osazeny stropními profily. Také sláma se při sběru zkracuje – v nosníku zůstává poloviční počet nožů. Dále oba návěsy Jumbo sklízí i seno z luk, které odváží do seníku. Naopak hmotu pro senážování vykládají na příjmový stůl vakovacího lisu.*

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 8/2018.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *