Mulčovače pro efektivní zpracování

Snahou každého zemědělce je dosahovat co nejvyšších výnosů. Vysoké výnosy však přinášejí velké množství posklizňových zbytků. Jejich efektivní zpracování je klíčovým krokem k vytvoření základu příští bohaté úrody. Posklizňové zbytky po plodinách s houževnatými stonky, jako jsou řepka olejka, kukuřice a slunečnice, je účelné před dalšími pracovními operacemi zpracovat nejprve mulčovačem. Český výrobce zemědělské techniky, společnost BEDNAR, vyrábí mulčovače více než deset let a má zemědělcům co nabídnout – zkušenosti a ověřené stroje.

Nerovnoměrné rozvrstvení posklizňových zbytků po pozemku má za následek nerovnoměrné odčerpávání živin z půdy. Živiny pak chybí následně setým plodinám. Tento lokální živinový deficit je obtížně vyrovnatelný. Předejít této komplikaci můžete mulčováním.

Stroje Bednar Mulcher jsou pro mulčování na orné půdě vybaveny speciální sadou nožů. Ta naseká strniště a rostlinné zbytky ve dvou výškových úrovních. Důsledné nasekání a rozprostření rostlinných zbytků po sklizni zajistí ideální podmínky pro jejich rovnoměrné zapravení a zamíchání do půdního profilu s následnou podporou mineralizace. Nízké strniště s dobře nasekanou slámou je klíčové pro kvalitní výsledek první podmítky a dalších pracovních operací.

Fuzária a zavíječ

Mulčování má nejen přímý vliv na následné posklizňové zpracování půdy, ale funguje také jako opatření vedoucí k eliminaci klasových fuzarióz a snížení kontaminace zrna mykotoxiny v průběhu vegetačního roku.

Další předností mulčování je ochrana kukuřice před zavíječem kukuřičným, respektive jeho larvami. Rizikovými faktory vedoucími k výskytu zavíječe kukuřičného jsou mimo jiné vysoká strniště a nedokonalé zapravení posklizňových zbytků. Je zjištěno, že správnou agrotechnikou jsme schopni zničit až 90 % populace zavíječe. Správná agrotechnika spočívá v důsledném rozřezání a zapravení posklizňových zbytků kukuřice do půdy. Z agrotechnických opatření je tedy zásadní dosáhnout co nejnižšího strniště, rozdrtit posklizňové zbytky s housenkami zavíječe a následně vše zapravit do půdy. Tím eliminujete možnost přezimování larev a ušetříte náklady spojené s budoucími chemickými zásahy. Dosáhnete snížení nákladů a vytvoříte podmínky pro vyšší výnosy.

Robustní a odolná konstrukce

Mulčovače Bednar Mulcher patří ve své kategorii k předním světovým produktům. Robustní žárově zinkované tělo snadno odolá i nejobtížnějším podmínkám (včetně rostlinných šťáv). Každý z rotorů je osazen dvěma páry kovaných nožů (můžete volit ze dvou systémů nožů), které v kombinaci s protiostřím a protiřádkovací clonou zajišťují perfektní sekání rostlinných zbytků. Proti poškození chrání mulčovače Mulcher třecí a volnoběžná spojka, kryty rotorů a výměnné pancéřové plechy v závislosti na vybraném modelu.

Období mezi sklizní a přípravou pozemků pro ozimé plodiny se kvůli stále nevyzpytatelnějšímu počasí zkracuje. Proto je vysoká denní výkonnost stále důležitější. Touto předností vynikají všechny typy stroje Mulcher.  Mulčovače Bednar zpracují a nadrtí všechny druhy rostlinných zbytků – slunečnice, kukuřice, řepky olejky. Rozprostřou je v celé šířce záběru stroje při dosažení vysoké denní výkonnosti a nízké spotřebě pohonných hmot.

Inovace mulčovačů Bednar

V letošním roce byla představena významná inovace mulčovačů Bednar Mulcher v podobě zařízení pro kontinuální čištění povrchu stroje při práci. Hlavní částí tohoto zařízení je ventilátor, který vytváří proud vzduchu a za pomoci usměrňovacích klapek ho směřuje do rizikových míst na povrchu mulčovače. Toto zařízení výrazně šetří náklady na prostoje vznikající čištěním stroje a také zvyšuje bezpečnost práce. Zařízení pro kontinuální čištění povrchu mulčovače je umístěno v centrální části stroje. Proto působí kompaktně jak při práci, tak i transportu.

Proč řešit management posklizňových zbytků

  • Pozitivní vliv na následující pracovní operace.
  • Nízkonákladová prevence proti zavíječi.
  • Opatření proti klasovým fuzáriím.
  • Snížení kontaminace porostu mykotoxiny.
  • Kvalitnější a rychlejší rozklad rostlinných zbytků.
  • V jarních měsících posklizňové zbytky opožďují ohřívání seťového lůžka.
  • V místech koncentrace dochází k nerovnoměrnému odběru dusíku z půdy.

Ing. Lešek Podhorský

BEDNAR FMT, s. r. o.

 

 

Foto:

Mulčovače Bednar zajistí kvalitní nadrcení a rozprostření rostlinných zbytků po sklizni

Bednar Mulcher je osazený zařízením, které zajišťuje kontinuální čištění povrchu stroje při práci

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *