Müthing CoverSeeder

Dosavadní setí meziplodin do mulče po sklizni bylo poměrně nepřesné a při plošném výsevu nebylo dosahováno rovnoměrného pokrytí. Dalším problémem setí meziplodin hned po sklizni je pracnost operace. Nejdříve je třeba zmulčovat strniště, případně zamíchat posklizňové zbytky a zpracovat půdu. To vše během několika přejezdů. Společnost Müthing GmbH & Co. KG Soest proto představila nový systém setí meziplodin, který je přesný a zvládne všechny pracovní operace během jediného přejezdu.

Setí meziplodin

Secí stroj Müthing CoverSeeder v sobě sdružuje známé komponenty a je schopný obsáhnout všechny kroky v jediné pracovní operaci. Výsledkem jeho práce je homogenní a zapojený porost. Tajemství úspěchu spočívá:

  1. v kombinaci zpracování posklizňových zbytků,
  2. v speciálním ukládání osiva.

CoverSeeder zblízka

Pojďme se na stroj podívat konkrétněji. Nejdříve je zařazen prstový zavlačovač, který zajišťuje lepší rozložení slámy a vytváří jemnou půdu. Následuje kladivový mulčovač, jenž rozmělňuje slámu a drtí strniště. Rychle se pohybující rotor vyvolává sací efekt a posklizňové zbytky a sláma jsou odstraněny z povrchu půdy a společně jsou dopravovány zpět na povrch až za secí lištu. Osivo je tak uloženo na vyčištěný povrch půdy a je následně překryto zpracovaným organickým materiálem. Po rozprostření a zakrytí osiva zajistí speciální válec potřebný kontakt s půdou, čímž umožní osivu dobré klíčení. Válec také ovládá výšku secího stroje CoverSeeder.  Absence intenzivního obdělávání půdy v kombinaci s rozsáhlou krycí vrstvou biomasy chrání půdu před výparem a erozí a poskytuje potřebnou vodu pro klíčení i v extrémně suchých podmínkách.

Shrnutí

Müthing CoverSeeder je inovativní a všestranné zařízení, které kombinuje management posklizňových zbytků a setí. Zařízení představuje nový stavební prvek pro ekologické zemědělství šetrné k přírodním zdrojům. V porovnání s konvenčními a případně i vícefázovými metodami se snižuje spotřeba energie a potřebná pracovní doba (čímž se snižují i náklady) a zároveň se dobře zakládá meziplodina. Díky sekundárnímu drcení veškerého nadzemního materiálu je optimálně zohledněna i hygiena pole. Vzhledem k tomu, že se s výjimkou zavlačování neprovádí žádné zpracování půdy, je zachována přirozená struktura půdy, což umožňuje lepší hospodaření s vodou a dřívější přístupnost polí i po deštích. Zároveň je chráněn život v půdě, snižuje se uvolňování CO2, odpařování i eroze.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down