Na návštěvě u výrobce závlahové techniky

V zimním období, kdy pole odpočívají a přijímají vláhu ve formě sněhových vloček, se u závlahářů navenek nic neděje. Pro všechny, kdo však závlahu potřebují, aby dodali svým pozemkům ve správný čas tolik potřebnou vláhu, je to však období horečného plánování a rozhodování kde a jakými prostředky vláhu svým pozemkům obstarat. Pojďme se nyní podívat do rakouského Voitsbergu, kde sídlí tradiční výrobce závlahové techniky Bauer.

Závlahy – stále živá oblast
Závlahová technika jako taková je u nás stále používána, jakkoliv se podpora státu v této oblasti podstatně ne-li vůbec zmenšila. Závlahové soustavy budované v letech minulých, kdy stát podporoval intenzifikaci zemědělské výroby, jsou stále na pozemcích. Nejvíce závlahových systémů, tj. čerpací stanice, potrubní podzemní rozvody a přípojné hydranty je vybudováno v oblastech jižní Moravy, Polabí, v dešťovém stínu Krušných hor a také v jižních či východních Čechách. Tyto oblasti s vysokým podílem pěstování zeleniny popř. oblasti, které se měly stát podle plánů pětiletek produkčními zelinářskými oblastmi se vyznačují teplejším sušším klimatem, lehčími půdami a příznivými klimatickými podmínkami v době pěstování zeleniny. Celková plocha zavlažovaných pozemků je zhruba 120.000 ha.
Tradičním prostředkem závlahy zeleniny je pásový zavlažovač. Pro velkoplošné závlahy se používají i zavlažovače různé mostové konstrukce pohybující se kruhovým nebo lineárním pohybem. V poslední době se stále víc prosazuje i cílená závlaha např. kapkovací hadicí.
Seznámení s výrobním závodem
Ve Voitsbergu se závlahová zařízení vyrábí od roku 1947, kdy byl patentován jednak systém pákových spojek potrubí a byl rozvinut program strojů pro zavlažování zemědělských ploch včetně čerpadel a postřikovačů. Od roku 1970 jsou zde vyráběny mechanizované pásové zavlažovače typu Rainstar. Aby byly zajištěny i závlahy velkoplošných pěstitelských ploch, od roku 1980 se zde vyrábí a kompletují i závlahové stroje typu Center Pivot (kruhové) a Linear (s přímočarým pohybem).
V okresním městě Voitsberg, které se nachází ve Štýrsku (v jihovýchodní části Rakouska) jsou všechny 3 závody firmy. Hlavní závod je sídlem managementu, kompletují se zde stroje pro ošetření a aplikaci kejdy, které jsou také součástí výrobního programu, probíhá zde výroba potrubí, kompletování objednávek do celého světa a expedice. Druhá továrna je zaměřena speciálně na výrobu dílů pásových zavlažovačů typu Rainstar a Rainboy a jejich kompletování. Zároveň se zde vyrábí speciální PE-hadice pro všechny zde vyráběné pásové zavlažovače. Třetí závod firmy je specializován na výrobu dílů pro automobilový průmysl, kde jsou prováděny kvalifikované ruční práce. Z celkové produkce firmy jde zhruba 80% na export do zemí celého světa.
Výroba pásových zavlažovačů
Firma Bauer ve svém štýrském sídle vyrábí pásové zavlažovače nejrůznějších velikostí. Pásový zavlažovač (stručně zvaný „pásák“) se skládá z cívky s navinutou hadicí umístěnou na mobilním podvozku. Na konci hadice je umístěn pojízdný stativ s postřikovačem nebo konzola s rameny, které se starají o rozstřik proudu vody a vznik kapek, které dopadají na povrch pozemku. O pohon cívky (tedy stahování rozvinuté hadice) se stará vodní turbína, poháněná vlastní závlahovou vodou. Pro volbu odpovídajícího stroje je určující především průměr hadice a její délka. Tyto parametry určují délku zavlažovaného pozemku a průtok vody k trysce, což ovlivňuje množství vody dodávané na pozemek.
Největší část stroje tvoří na první pohled cívka. Ta je svařována z ocelových pozinkovaných plechů. Nutno podotknout, že téměř všechny součástky používané pro výrobu pásových zavlažovačů jsou žárově zinkovány. Vyrobená cívka je posléze umístěna na konstrukci podvozku, kde je usazena do ložisek a otočného věnce pro snadnou manipulaci. V dalších fázích výroby je na základní konstrukci osazován turbínový pohon, převodovka, kryty, další doplňkové vybavení podle přání zákazníka a nakonec i PE-hadice. Ta je plynule vyráběna vedle montážní linky. Navinování hadice určené délky na cívku je zodpovědná práce. Zejména na kvalitě připojení hadice do jádra cívky, odkud je přiváděna voda, závisí hospodárnost a životnost stroje. Netěsnosti způsobující unikání vody jsou však díky důkladné práci minimální. Kromě navinování hadice a rovnání jejích závitů je klíčovým prvkem z hlediska těsnosti propojení jádra cívky a přívodu vody, kde je nutno zatěsnit neustále se otáčející spoj.
Zkušební polygon
Z továrny na Rainstary vyšlo za dobu existence firmy již téměř 25.000 strojů. Úctyhodný počet vzdává čest konstruktérům, kteří sází na maximální provozní spolehlivost. Všechny stroje jsou také testovány na zkušebním polygonu. Kromě vlastní zkušebny je zdrojem impulsů a zlepšovacích návrhů i zemědělský provoz.
Na polygonu je testována rovnoměrnost postřiku strojů, zkoušejí se automatické prvky jako vypínání stroje při ukončení závlahy, automatické zvedání stativu či konzoly, navádění velkoplošných mostových zavlažovačů a další detaily provozu. Pro modelování nejtěžších provozních podmínek slouží i čerpací stanice a modely terénních nerovností. Na zkušebním polygonu je umístěna i testační stanice pro zkoušení a ověřování techniky pro kejdu.
Obchodní činnost
Široké obchodní zastoupení firmy pokrývá téměř celý svět. Pobočky Bauer lze najít v Anglii, USA, Německu, Maďarsku, Rumunsku, Brazílii, Argentině, Polsku, Francii, Dánsku, Číně, Africe a samozřejmě v Rakousku. Prodejní úspěch lze vysvětlit faktem, že jako jediný výrobce na celém světě Bauer nabízí celou paletu výrobků pro všechny na trhu dostupné závlahové systémy – čerpadla, potrubí, postřikovače, rychlospojky, hydranty, PE-hadice a další. Firma se 350 zaměstnanci dosahuje ročního obratu 500 mil. rakouských šilinků.
Text a foto Ing. Pavel Přidal

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *