Na návštěvě v Zetoru

Přestože brněnský Zetor, a. s. procházel v minulých letech obtížným obdobím, zatím se stále udržel na nohou a podle toho co jsme v této firmě mohli při naší návštěvě zjistit, byly vytvořeny další předpoklady ke stabilizaci výroby tohoto tradičního výrobce traktorů.

Předně je třeba říci, že úvěr na obnovení sériové výroby ve výši 700 mil. Kč poskytnutý Konsolidační bankou prostřednictvím společnosti Revitalizační traktor, s.r.o. je efektivně čerpán a úroky z něj pravidelně spláceny. Díky tomuto úvěru určenému na profinancování dodávek materiálů, součástí a komponentů od dodavatelů prostřednictvím společnosti Revitalizační traktor, s. r. o. – dceřiné společnosti Revitalizační agentury, a. s., Zetor v loňském roce vyrobil a prodal okolo 3,5 tis. traktorů. Požadavky odběratelů traktorů a další produkce Zetoru jako motorů, náhradních dílů a výkovků také byly splněny.
Současná situace v Zetoru se začíná zlepšovat. Společnost v období výběrového řízení na strategického partnera a v situaci omezených finančních prostředků provedla částečnou restrukturalizaci výroby, díky čemuž nyní využívá asi 40 % původních ploch pro výrobu. Provedená restrukturalizace s sebou přináší další efekty do hospodaření společnosti ve formě úspor energií a zvýšení efektivity. Na snížení nákladů a celkovém zeefektivnění chodu společnosti se rovněž podílí restrukturalizace v oblasti lidských zdrojů. Brněnská společnost přizpůsobuje stav a skladbu zaměstnanců probíhajícímu trendu efektivity. Nyní zaměstnává asi 2100 pracovníků.
Pozitivní vývoj situace v Zetoru se projevuje také směrem k zákazníkům. K výrazné změně ve srovnání s obdobím roku 2000, kdy společnost vyráběla traktory na základě předplateb od odběratelů, došlo v oblasti platebních podmínek. I přesto ale nejsou současné platební podmínky pro odběratele v zahraničí i tuzemsku nejpříznivější. Odběratel – importér – musí traktor zaplatit buď při odběru nebo zajistit platbu za něj neodvolatelným akreditivem. Pro tuzemský a slovenský trh lze kromě zmíněného platebního postupu uplatnit možnost odběru traktoru formou leasingu. Další zlepšení platebních podmínek směrem k odběratelům a zákazníkům, a přiblížení se v této oblasti konkurenci, lze očekávat se vstupem strategického partnera do společnosti. Ten by se měl uskutečnit ve velmi krátkém časovém horizontu.

Současná výroba a výrobní potenciál

Zmiňovaných 3500 traktorů vyrobených v roce 2001 samozřejmě nepředstavuje plný výrobní potenciál. Pokud chce Zetor vyrábět a efektivně využít všechny pracovníky při práci na jednu směnu musí ročně vyrobit okolo 7 000 strojů. Výrobní potenciál bude pro letošní rok zřejmě ještě nenaplněn, protože společnost plánuje letos vyrobit a prodat 5 – 6 tis. traktorů.
Ceny traktorů Zetor se postupně přibližují konkurenci z jednoho prostého důvodu – vstupní ceny materiálů, energií, náhradních dílů apod. se postupně blíží cenám v zahraničí u konkurence. Jediné v čem není docíleno srovnatelné ceny výrobních nákladů na produkci traktorů Zetor je oblast ceny lidské práce. Její cena je u nás nižší než v zahraniční.
V současné době stále probíhají jednání o vstupu strategického partnera, který by měl přinést kapitálové zajištění podniku a řada zákazníků vyčkává až budou jednání ukončena. Od vstupu investora si slibují určitou jistotu nepřetržitých dodávek traktorů a náhradních dílů.

Inovace unifikovaných řad

Již na Techagru v roce 2000 přestavil Zetor inovovanou řadu Forterra čítající čtyři modely ve výkonovém rozpětí od 80 do 110 koňských sil. Přestože vzbudila zaslouženou pozornost u zemědělské veřejnosti, zákazníci se jí dosud nedočkali. Podle slov generálního ředitele Zetor, a. s. Ing. Vratislava Goje to bylo způsobeno nedostatkem finančních prostředků na technickou přípravu výroby a nutností dořešit určité konstrukční detaily. V tomto ohledu se situace zlepšila a na letošním Techagru bude tato nová „sedmičková“ řada opět k vidění, s jistými konstrukčními úpravami a ve třetím čtvrtletí by měla začít i její sériová výroba.

Nahlédnutí do výroby

V době naší návštěvy již pracovaly linky v provozu montáže a však bylo znát, že plná kapacita výroby není ještě dosažena. Montovaly se traktory UŘ I a sice starší provedení s označením Major, které již není určeno pro náš trh. Tyto traktory jednodušší konstrukce z roku 1992 putují zejména do Polska, Chorvatska a USA. Není bez zajímavosti že v loňském roce bylo 28 % vyrobených traktorů exportováno právě do Spojených států amerických a asi 67 % z nich bylo právě v provedení Major. Tento typ traktorů má ještě v některých zemích platnou homologaci, spočívající především v povoleném vyšším obsahu škodlivin ve výfukových plynech. Ze stejného důvodu u nás nelze prodávat provedení traktorů bez kabiny. Důvodem přitom není bezpečnost řidiče při eventuelním převrácení traktoru, o tu se postará dostatečně dimenzovaný ochranný oblouk. Problémem je opět naše přísnější norma zaměřená na úroveň vnějšího hluku. V USA je tato norma opět vyšší a také proto většina Zetorů v provedení bez kabiny směřuje právě za „Velkou louži“.

Jak dál?

Informace, které jsme se v Zetoru dozvěděli lze označit jako celkem pozitivní. S trochou despektu je však třeba poznamenat, že pozitivních výhledů v tomto podniku již bylo mnoho. Pokud se však v letošním roce naplní plánovaná očekávání, měl by si Zetor udržet své stabilní místo na traktorovém trhu.

Luboš Stehno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *