Na návštěvě v Zetoru

Přestože brněnský Zetor a.s. procházel v minulých letech obtížným obdobím, zatím se stále udržel na nohou a podle toho co jsme v této firmě mohli při naší návštěvě zjistit, byly vytvořeny další předpoklady ke stabilizaci výroby tohoto tradičního výrobce traktorů.

Předně je třeba říci, že byl efektivně vyčerpán a následně splacen úvěr ve výši 700 mil. Kč, poskytnutý Konsolidační bankou prostřednictvím společnosti Revitalizační traktor, s.r.o. Tento úvěr poskytnutý na obnovení výroby přispěl k tomu, že Zetor v loňském roce vyrobil 3500 traktorů, přičemž část z nich byla financována prostřednictvím předplateb, tzn. že zákazníci složili 50 % z ceny traktoru ještě před jeho výrobou. Požadavky odběratelů traktorů přitom byly splněny, avšak nepodařilo se splnit požadavky odběratelů náhradních dílů. Ne co se týče objemu ale sortimentu. Šlo o díly, které bylo nutné vyrábět v kusovém množství.
Nyní je situace příznivější, neboť Zetor si celkovým snížením nákladů spočívajícím jak v částečném snížení počtu zaměstnanců (nyní má asi 2100 pracovníků), tak v odstavení a uvolnění některých strojů (asi 1200!) dokázal vytvořit dostatek finančních prostředků aby výroba již nemusela být předplácena. Přesto na svých zákaznících požaduje složení 10% zálohy, jako garanci za to, že si vyrobený traktor odeberou a požaduje následnou platbu v celkové ceně stroje. Pro zákazníky to však neznamená, že ji není možné realizovat prostřednictvím leasingové společnosti.

Současná výroba a výrobní potenciál

Zmiňovaných 3500 traktorů vyrobených v roce 2001 samozřejmě nepředstavuje plný výrobní potenciál. Pokud chce Zetor vyrábět a efektivně využít všechny pracovníky při práci na jednu směnu, musí ročně vyrobit okolo 7 000 strojů. Tento potenciál je pro letošní rok reálný a to i přesto, že Zetor díky stagnaci výroby v minulých třech letech ztratil pozici na některých světových trzích, které jsou pro něj významné a podle slov generálního ředitele ing. Vratislava Goje je reálná roční výroba okolo 13 000 traktorů, přičemž jejich prodejní cena nemůže být příliš odlišná od západní konkurence, která nabízí traktory v podobném technickém provedení. Vstupy materiálu, nakupovaných dílů a energie jsou totiž stejné jako u konkurence. Jedinou výhodou je nižší cena lidské práce. Ta se však na nákladech pro výrobu celého traktoru podílí jen asi z 8 až 10 %.
V současné době stále probíhají jednání o vstupu strategického partnera, který by měl přinést kapitálové zajištění podniku a řada zákazníků vyčkává až budou jednání ukončena a od vstupu investora si slibují určitou jistotu. Zatím jsou v jednání dvě firmy a sice slovenský HTC Holding a turecký xxx x x x.xx

Inovace unifikovaných řad

Již na Techagru v roce 2000 přestavil Zetor inovovanou řadu Forterra čítající čtyři modely ve výkonovém rozpětí od 80 do 110 koňských sil. Přestože vzbudila zaslouženou pozornost u zemědělské veřejnosti, zákazníci se jí dosud nedočkali. Podle slov ředitele Ztoru ČR ing. Ivo Troye to bylo způsobeno tím, že prototypy nebyly konstruovány tak aby se vyznačovaly dostatečnou unifikací a navíc bylo třeba dořešit některé konstrukční detaily. Podle mého názoru Zetor v období kdy se pohyboval na pokraji konkurzu neměl prostředky na to uvádět do výroby nový model. A tak jsme jej ani nevídali na výstavách.
I v tomto ohledu se situace zlepšila a na letošním Techagru bude tato nová „sedmičková“ řada opět k vidění, s jistými konstrukčními úpravami a koncem roku by měla začít i její sériová výroba.
Do budoucna připravují v Zetoru také inovaci první unifikované řady a v delším výhledu též rozšíření o novou řadu s výkony od 120 do 160 koní. Tedy výrobu, která v Zetoru již jednou byla. O tomto záměru zatím nejsou žádné informace až na to, že pro nové traktory jsou již údajně vyvinuty nové motory.

Nahlédnutí do výroby

V době naší návštěvy již pracovaly linky v oddělení montáže a však bylo znát, že plná kapacita výroby není ještě dosažena. Montovaly se traktory UŘ I a sice ještě staré provedení s označením Major, které již není určeno pro náš trh, ale tyto traktory putují zejména do Polska a USA. Není bez zajímavosti že v loňském roce bylo 28 % vyrobených traktorů exportováno právě do Spojených států amerických a asi 90 % z nich bylo právě v provedení Major. Proč se nevyrábí stará řada také pro náš trh? Tyto traktory již nesplňují zpřísněný požadavek na produkci emisí, který platí u nás, zatímco například USA a Polsko, Chorvatsko a Slovinsko mají dosud limit na produkci škodlivin vyšší.
Ze stejného důvodu u nás nelze prodávat provedení traktorů bez kabiny. Důvodem přitom není bezpečnost řidiče při eventuelním převrácení traktoru, o tu se postará dostatečně dimenzovaný ochranný oblouk. Problémem je opět naše přísnější norma tentokrát zaměřená na úroveň hluku. V USA je tato norma opět vyšší a také proto většina Zetorů v provedení bez kabiny směřuje právě za „Velkou louži“.

Jak dál?

Informace, které jsme se v Zetoru dozvěděli lze označit jako veskrze pozitivní. S trochou despektu je však třeba poznamenat, že pozitivních výhledů v tomto podniku již bylo mnoho. Pokud se však v letošním roce naplní plánovaná očekávání, měl by si Zetor udržet své stabilní místo na traktorovém trhu.

Luboš Stehno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *