Na strniště s moderní technikou

Firma LEMKEN jako specializovaný výrobce sleduje moderní trendy a nabízí řadu strojů pro zpracování strniště. Dokáže také realizovat ucelené technologie do konkrétních podmínek zemědělského podniku. Jasně to bylo patrné v expozici na veletrhu SIMA v Paříži.

Tradičně měly velké zastoupení krátké talířové brány. Lehčí provedení Heliodor bylo vystaveno v nesené verzi s pracovním záběrem sedmi metrů. V této podobě dovoluje kromě tradiční vyšší pracovní rychlosti i rychlé otáčení na souvrati, při nízké energetické náročnosti. Zajímavostí bylo hydraulicky ovládané nastavování pracovní hloubky talířů z kabiny. Aktuální hodnotu zobrazovala stupnice v přední části stroje.

V neseném provedení byl prezentován také agresivní talířový podmítač Rubin 9. Stroj byl doplněn o schůdky, stabilní lávku a stroj pro přísevy, dovolující spolu s podmítkou provádět i zakládání porostů meziplodin.

Stále větší význam v moderním zemědělství má zpracování půdy do větší hloubky. Pro tyto operace vystavovala firma LEMKEN radličkový kypřič Karat 12. Vyznačuje se čtyřmi řadami radliček a podvozkem, umístěným mezi sekcí nivelačních talířů a opěrným válcem. Stroj je určen k mělkému i ke hlubokému zpracování půdy až do 30 cm, obzvláště na těžkých půdách a v bezorebných technologiích. Radličky, uspořádané do čtyř řad, zaručují požadovanou úroveň nakypření půdy a v závislosti na zvoleném typu radličky také promísení s organickou hmotou.

V rámci širokých možností využívání stroje od jara až do podzimu zahrnuje nabídka různých provedení radliček celkem osm různých variant. Nově je možné stroje Karat 9 i Karat 12 osadit špičkami radlic, opatřenými vrstvou tvrdokovu.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *