Nabízejí technologii i financování

V říjnu 2008 byla v Lípě u Havlíčkova Brodu uvedena do provozu první zemědělská bioplynová stanice v České republice s technologií společnosti EnviTec Biogas. V říjnu 2009 se v areálu Zemědělské a. s. Lípa konal Den otevřených dveří s cílem předat zúčastněným odborníkům zkušenosti z ročního provozu stanice.

Během prezentace byli provozovatelé bioplynových stanic, potencionální investoři i další odborníci z celé České republiky seznámeni s originální technologií EnviTec Biogas, ročními zkušenostmi z výroby bioplynu v Lípě a s novými možnostmi financování výstavby bioplynových stanic.

 

Efektivní využití

Bioplynová stanice Lípa je umístěna v areálu Zemědělské akciové společnosti, která byla investorem stavby a prostřednictvím své dceřiné společnosti stanici provozuje. Generálním dodavatelem byla společnost EnviTec Biogas Central Europe, s. r. o., bankovní úvěr poskytla GE Money Bank.

Vyrobený bioplyn je odváděn do kogenerační jednotky GE Jenbacher, která má instalovaný elektrický výkon 526 kW a tepelný výkon 558 kW. Elektrická energie je dodávána do rozvodné sítě ČEZ. Tepelná energie je asi ze čtvrtiny využita na vytápění fermentační nádrže, zbývající teplo je teplovodem o délce asi 900 m dodáváno do několika obecních budov (mateřské školy, základní školy, jídelny a tělocvičny) v množství kolem 800 GJ za rok..

BPS Lípa je tak skvělou ukázkou toho, jak je možné na lokální úrovni vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů a současně efektivně využívat „odpadní“ teplo k vytápění objektů v blízkém okolí.

 

Vstupní suroviny

Vstupními surovinami do jediného fermentoru jsou hovězí kejda a kukuřice cíleně pěstovaná na pozemcích Zemědělské akciové společnosti: Denně je zpracováno 20 tun hovězí kejdy a 25 tun kukuřičné siláže.

Hovězí kejda je čerpána z jímky o kapacitě 50 m3, jež je součástí kejdového hospodářství dvou kravínů, do tzv. denního zásobníku na kejdu. To je v podstatě rekonstruovaná původní jímka na močůvku. Z denního zásobníku je kejda v hodinových intervalech čerpána do směšovacího zařízení, kde dochází k odlučování hrubých nečistot (kamení, písku a podobně.).

Součástí technické budovy BPS je i betonový zásobník na kukuřičnou siláž o kapacitě 120 m3 s hydraulickým posuvným dnem a krytem. Ten slouží k přechodnému uskladnění siláže – jeho kapacita je na dva dny provozu stanice. Ze zásobníku je siláž v hodinových intervalech dávkována do směšovacího zařízení, umístěného v tzv. míchacím sklepě, který se nachází uvnitř technické budovy. Směšovací zřízení je jedním z podstatných prvků technologie EnviTec Biogas.

 

Směšovací zařízení

Nerezová nádrž směšovacího zařízení je potrubím propojena s denním zásobníkem na kejdu a šnekovými dopravníky se zásobníkem na kukuřičnou siláž. Dávkování vstupních materiálů do nádrže (stejně jako celý provoz BPS) jsou řízeny počítačem: Jako první se přivádí kejda, která je odstředivou silou zbavena hrubých nečistot. Pak se do zásobníku přivádí stanovené množství recirkulátu z fermentační nádrže, čímž se kejda zahřeje na provozní teplotu asi 38 °C. Díky recirkulaci také již není zapotřebí používat pro homogenizaci vstupních materiálů vodu. Jako poslední se přivádí kukuřičná siláž.

Po nadávkování vstupních materiálů dojde k jejich smíchání za pomoci míchadla, které je instalováno uvnitř nerezové nádrže. Po smíchání je směs pomocí technologie RotaCut rozmělněna na strukturu kaše a čerpána do fermentoru.

 

Na maximální výkon

Směšovací zařízení a technologie RotaCut umožňují, aby bioplynová stanice mohla fungovat na maximální výkon v jakémkoliv ročním období:

Veškeré nečistoty ve vstupních materiálech jsou odseparovány a nedochází tak k zanášení fermentorů, jak je běžné u technologií, kde se materiály dávkují přímo do fermentační nádrže.

Dávkování vstupních materiálů lze přesně nastavovat, takže ve fermentroru nedochází k vytváření „hluchých“ míst.

Směs je rozmělněna na strukturu kaše, takže není zapotřebí častého míchání ve fermentoru: V BPS Lípa se míchá jednou za 30 minut po dobu tří minut. Průměrná vlastní spotřeba elektrické energie pro provoz BPS tak nepřekračuje 5 %.

Doba zdržení suroviny ve fermentační nádrži je 68 dní. Digestát je pak odváděn do skladovacích nádrží, jejichž kapacita je na 180 dní. Následně je využíván jako hnojivo na pozemcích Zemědělské a.s. Lípa

 

Možnosti financování

Významným bodem programu Dne otevřených dveří byla také informace Ing. Stanislava Krchňavého, ředitele EnviTec Biogas Central Europe, s. r. o., o nových a pro investory zajímavých možnostech financování výstavby a provozu bioplynových stanic.

Společnost EnviTec Biogas je především schopna poskytnout svým klientům finanční vklad (tzv. ekvitu) potřebný pro získání úvěru od banky, a to ve výši až 20 % z celkových investičních nákladů za standardních úvěrových podmínek.

Další možností je založení společného podniku se zemědělským subjektem, a to při rozdělení obchodních podílů „50 na 50“. Takto nově založená obchodní společnost (s. r. o.), kde 50% vlastníkem obchodního podílu je zemědělský subjekt a 50% vlastníkem Envitec Biogas, si vezme od banky úvěr ve výši 75 % z celkové výše investičních nákladů na výstavbu BPS. Zbývajících 25 % je cash vklad obou partnerů (ekvita) z čehož 12,5 % vkládá zemědělský subjekt a 12,5 % EnviTec Biogas.

Zemědělský subjekt zajistí dodávku vstupních surovin smluvně na deset let za indexovanou cenu, která je vztažena i k výkupní ceně elektrické energie. Dále zajistí obsluhu BPS a navážení vstupních surovin (což je rovněž finančně ohodnoceno) a zdarma odběr digestátu. Na konci roku pak získá polovinu zdaněného zisku z prodeje elektrické energie a tepla.

EnviTec Biogas zajistí technologický a biologický servis BPS a pojištění BPS přes dceřinou pojišťovnu EnviTec Assekuranz Makler. A na konci roku získá 50 % zdaněného zisku z prodeje elektrické energie a tepla.

Mateřská společnost Envitec Biogas je za podobných podmínek společníkem již v mnoha prosperujících bioplynových stanicích v celé Evropské unii.

Komentáře ke článku 1

  • Ferdinand Leo

    Hledáte skutečný úvěr? Potřebujete půjčku jakéhokoliv druhu a z jakéhokoli důvodu? Jsme konečně tady, abychom pomohli, pokud budeme mít spolehlivé úvěry za pouhých 2%. Dlužníci, kteří se zajímají o dotazy, nás nyní mohou kontaktovat na adrese (Ferdinandleofinance@gmail.com), dnes měnit úvěry.

    Dík.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *