Náprava biologie bioplynové stanice

Společnost Johann Hochreiter, s. r. o., zajišťuje v České republice generální dodávky bioplynových stanic. Své zkušenosti při výstavbě, provozování a servisu se ale snaží uplatnit i u bioplynových stanic od jiných dodavatelů. Důležité jsou zejména poznatky v oblasti nápravy nebo optimalizace biologického procesu tvorby bioplynu.

Nejsložitější jsou zásahy v bioplynových stanicích, které mají komplikovanou a nedostatečně dimenzovanou technologii. V těchto případech není příliš velký prostor zvolit pro nápravy biologického procesu jiné vstupní materiály, jako jsou třeba čerstvý slamnatý hnůj nebo jiný způsob promíchávání. Brání v tom například nemožnost tyto materiály vůbec nadávkovat nebo ve fermentoru bezpečně umíchat.

 

Důležitý je start

V červnu tohoto roku provozovatel bioplynové stanice na Rakovnicku spolu s financující bankou požádali firmu Johann Hochreiter, s. r. o., o pomoc při řešení potíží ve fungování stanice. A to i přesto, že nešlo o technologii Hochreiter. Největším problémem byl jen 60% výkon po dobu více než půl roku od startu biologického procesu.

Bylo zjištěno, že hlavním důvodem byl nevhodný postup při startu biologického procesu doporučený dodavatelem bioplynové stanice (BPS). Přitom start je u každé bioplynové stanice klíčový pro správné a rychlé spuštění biologického procesu i pro její dlouhodobě stabilní chod. Správným postupem je možné dosáhnout maximálního výkonu kogenerační jednotky již za jeden měsíc, což je například u bioplynových stanic s univerzální technologií Hochreiter běžná praxe. U stanice na Rakovnicku se to však nepodařilo ani za půl roku.

 

V čem byl problém

Tamní bioplynová stanice byla podle doporučení dodavatele startována z 80 % na vodu a z 20 % na hovězí kejdu. Po zahřátí této biologicky i energeticky poměrně chudé směsi se začala dávkovat rovnou kukuřičná siláž a byly přidány mikrobiologické preparáty, které měly podpořit nastartování biologického procesu a produkci bioplynu, což se ale nestalo. Tímto nestandardním postupem došlo k výraznému zakyselení kvasného substrátu (k překrmení fermentoru). Tak fungující biologický proces nedokázal produkovat dostatečné množství ani dostatečnou kvalitu bioplynu a nebylo tak možné navyšovat dávku vstupních surovin ani výkon celé bioplynové stanice.

Po získání všech potřebných informací a po seznámení se s technologií, která je tam instalována, navrhl biolog firmy Johann Hochreiter, s.r.o., Ing. Jiří Pastorek, několik nenákladných a jednoduchých zásahů.

 

Náprava procesu

Prvotním cílem bylo postupnými kroky změnit prostředí ve fermentorech, aby se pozvolným navyšováním dávky vstupních surovin dosáhlo maximálního výkonu. Bohužel, instalovaná technologie nedovolila dávkovat čerstvou chlévskou mrvu, která by do procesu vnesla významné množství mikroorganismů, což by ozdravný proces výrazně urychlilo. Proces, kdy došlo k postupnému zvýšení pH na únosnou hodnotu a zároveň k produkci vyššího množství bioplynu s větším podílem metanu, trval asi jeden a půl měsíce. Pomohlo v tom i 50 m3 inokula (kvasného substrátu) z bioplynové stanice v Kralovicích, která funguje s technologií Hochreiter na 100% výkon již dva roky.

Na konci července pak byly provedeny ještě další a výraznější zásahy, které během následujících sedmi dnů pomohly zvýšit výkon BPS z 60 % výkonu na výkon 100 %. Současně byly postupně navyšovány dávky vstupních surovin. Od té doby se plný výkon bez problémů udržuje a přebytky bioplynu se musí dokonce spalovat ve fléře.

Opět se tak potvrdilo, že pro rychlé dosažení a udržení plného výkonu je nutná nejen účinná koncepce a technologie bioplynové stanice, ale také zkušenosti a spolupráce s investorem, včetně zajištění technologického a biologického servisu.

(Zdroj: Johann Hochreiter, s. r. o.)

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *