Naši konstruktéři vloni nezaháleli

Řada světových renomovaných výrobců zemědělské techniky přišla v loňském roce s mnoha novinkami, o nichž na stránkách týdeníku Zemědělec pravidelně informujeme. Nebyl snad jediný významný zemědělský veletrh, kde by se neobjevily nové stroje či neobvyklá, někdy i převratná technická řešení. Důkazem může být trojice loňských brněnských veletrhů Techagro, Silva Regina a Animal Vetex, na nichž vystavovatelé přihlásili do soutěže Grand Prix více než šedesát novinek.

Je potěšitelné, že se na poli technického pokroku neztratili ani čeští konstruktéři. Mnoho českých výrobků snese světové srovnání a je o ně zájem nejen mezi našimi zemědělci, ale také v zahraničí. Příkladem mohou být dva produkty společností STROM Export a Dvořák.

Váhu vozí stále s sebou
Prvně jmenovaná společnost přišla v loňském roce na trh s palubním informačním systémem B.I.S. (Board Information System) umístěným na univerzálním podvozku Trailer. Tento podvozek standardně vybavený odpruženou ojí i nápravami a zadní řiditelnou nápravou slouží jako nosič různých nástaveb, ať již velkoobjemové vanové korby, dvou či třístranného sklápěče, překládače sypkých hmot, rozmetadla hnoje nebo cisterny na kejdu. Strom Export vyrábí podvozky ve dvou řadách, pro celkovou hmotnost 18 nebo 21 tun.
Palubní informační systém je určen k okamžitému zjištění hmotnosti nákladu. Vážní a měřicí prvky jsou umístěny v rámu podvozku, ovládací a vyhodnocovací prvky jsou pak soustředěny v kabině traktoru. Hydraulická váha se uvádí v činnost prostřednictvím dvojice hydraulických válců. Vážení probíhá tak, že traktorista zastaví a pomocí hydrauliky korbu přizvedne asi o jeden centimetr. Tím se ve vážicím systému vytvoří tlak oleje. Snímač tlaku oleje převede vlastní zatížení na elektronický signál, který vyhodnotí palubní jednotka v kabině traktoru. Palubní jednotka dále zaznamenává datum, čas, místo nakládky a vykládky, druh komodity a jméno řidiče. Tato data jsou pomocí paměťové karty přenesena k dalšímu zpracování v počítači. Při nakládce nebo vlastní dopravě je váha mimo provoz, což má vliv na její dlouhou životnost. Váha je dimenzovaná na 30 tun s tolerancí 50 kg.
„Systém pracuje na jednoduchém principu, přitom má pro praxi mnoho výhod,“ řekl týdeníku Zemědělec hlavní konstruktér Ing. Pavel Syrovátka. „Obsluha může zjistit okamžitou hmotnost nákladu přímo na poli a nemusí zajíždět na stacionární váhu. Výrazně se tak urychlí proces vážení, zkracují se dopravní vzdálenosti a uspoří se pracovní síla při obsluze stacionární váhy. Další výhodou je snadná kontrola a evidence hmotnosti přepravovaného materiálu. Lépe se nechá využít i tonáž vozidla, na druhé straně se omezuje jeho přetěžování, což má vliv na životnost vozu, zejména náprav a pneumatik. V současné době část přívěsu dotěžuje traktor, takže ke zjištění hmotnosti nákladu se musí zvážit celá souprava. Stacionární váha pak musí být dlouhá, což v našem případě rovněž odpadá.“ Podle Pavla Syrovátky ocení toto zařízení zemědělci zejména při vnitropodnikové dopravě, sklizni obilovin a aplikaci hnoje z polního hnojiště.

Pavouk řízený rádiem
Druhou loňskou českou novinkou je rádiem řízená svahová sekačka Spider od firmy Dvořák. Tento tuzemský výrobek patentovaný pro svou jedinečnost a unikátní řešení je určen k údržbě až extrémně svažitých, ale i neudržovaných a členitých travnatých ploch, jako jsou náspy, valy a záseky podél silnic, železnic a vodních toků, ale také například lyžařské sjezdovky nebo podmáčené plochy. Sekačka je vhodná také k údržbě ploch z hlediska dotačních titulů, nehodí se však k velkoplošnému sečení porostů pro další využití v zemědělské výrobě. Při výrobě sekačky připomínající pavouka (proto Spider) použil výrobce nejnovější technologie a snadno recyklovatelné materiály. Stroj je velice šetrný nejen k životnímu prostředí, (nízký měrný tlak kol, exhalace splňující normy U.S.EPA), ale především k obsluze, kdy se vlivem dálkového ovládání eliminují negativní vlivy techniky na lidské zdraví.
Vlastní sekačka si poradí s jakoukoli travnatou hmotou i stařinou, stejně jako se zdřevnatělými letorosty a nálety běžně rostoucími na neudržovaných plochách. Při pravidelné údržbě travnatých porostů sekačkou Spider se netvoří řádek, ale organická hmota je rovnoměrně rozprostřena po pozemku. Posečená hmota slouží jako mulč.
Radiostanice ovládá všechny provozní funkce sekačky. „Jejím prostřednictvím se sekačka Spider startuje nebo vypíná a nastavují se otáčky motoru,“ vysvětluje nám Milan Milichovský z havlíčkobrodské společnosti MAT, která se zabývá distribucí a servisem sekaček Spider v České republice a na Slovensku. „Radiostanice řídí i unikátní patentované pojezdové ústrojí, tedy pojezd dopředu nebo dozadu a nekonečné otáčení kol kolem svislé osy doleva nebo doprava. Pomocí elektromagnetické spojky dálkově zapíná nebo vypíná žací ústrojí. Nastavování výšky strniště, i když u těchto ploch nehraje tak důležitou roli, se provádí také dálkově. Radiostanice má ve volném prostoru dosah dva kilometry, ale na tuto vzdálenost není možné mít stroj pod kontrolou. Reálná vzdálenost se proto pohybuje kolem padesáti metrů podle členitosti sečeného pozemku. Pokud dojde k přerušení spojení mezi radiostanicí a vlastní sekačkou, stroj se automaticky zastaví a vypne.“
Podle M. Milichovského se podobný žací stroj v zahraničí nevyrábí. Přestože se sekačka Spider testovala především v České republice, je o ní velký zájem i v zahraničí. Její cena se pohybuje kolem půl milionu korun.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *