Návrat na česká pole

Lisy Welger byly jedny z prvních, které se před téměř patnácti lety objevily na českých polích v hojném počtu. Svou pozici však navzdory vysoké technické úrovni postupně ztrácely a v posledních letech jejich podíl na trhu v ČR neodpovídal postavení v okolních zemích.

O úspěšný návrat na česká pole se chce firma Welger Maschinenfabrik GmbH z Wolfenbüttelu již v letošním roce pokusit se svým novým výhradním zástupcem pro ČR a SR, firmou P & L, spol. s r. o., z Biskupic u Luhačovic, se kterou se na spolupráci dohodly v průběhu loňského roku.

V čele technického pokroku
Firma Welger byla založena bratry Franzem a Gustavem Welgrem před 140 lety (v roce 1865) a od té doby přišla s mnoha technickými novinkami a patenty. Tak například již v roce 1901 vyvinula jako první na světě lis s automatickým vázacím zařízením, o 31 let později stroj s výkyvným pístem WSP a v roce 1950 vyrobila první vysokotlaký lis AP 15. V roce 1972 si nechala patentovat lis s pevnou svinovací komorou a tuto licenci od ní odkoupila řada konkurenčních světových výrobců. Před šesti lety uvedla na trh lis Welger RP 520, největší svinovací lis s variabilní lisovací komorou v Evropě, o dva roky později kombinaci lisu s baličkou Double Action a v roce 2003 svinovací lis s variabilní komorou RP 402/420. Novinkou letošního roku je lis s pevnou lisovací komorou RP 235, navazující na předchozí typy RP 220. Společnost Welger vyrobí ročně přibližně 600 vysokotlakých lisů, 1500 svinovacích lisů s pevnou a okolo 500 lisů s variabilní lisovací komorou.
„Welger je Mercedes mezi lisy,“ tvrdí Ing. Jiří Velička, produkt manažer společnosti P & L, „o čemž svědčí i velký zájem našich zemědělců o starší stroje této značky. Jde o spolehlivé lisy s dlouhou životností, které mají i po mnoha letech provozu vysokou zůstatkovou hodnotu. Díky mechanickému blokování zadního víka a robustní konstrukci dokážou objemnou hmotu maximálně stlačit a vůči vzniklým vysokým tlakům jsou dlouhodobě odolné. Podíl lisů Welger na trhu v okolních státech se pohybuje okolo dvaceti procent a na tuto úroveň se chceme dostat i v České republice. Pro budoucí majitele nových lisů Welger vytvoříme společně se svými obchodními partnery, tak jako u jiné zemědělské techniky, dokonalé technické zázemí nezbytné pro spolehlivý servis, rychlou dodávku náhradních dílů a samozřejmě i financování“.

Široký výrobní program
Výrobní program společnosti Welger je široký. Ať již jde o čtyři různé vysokotlaké lisy s vysokým stlačením hmoty a velkými výkony, či čtyři modely lisů na velké hranaté balíky, nebo kombinovaný lis s baličkou Double Action, kde balička se dvěma ovíjejícími rameny pracuje stejnou rychlostí jako lis, ale i dva typy samostatných baliček HR 16 (nesená) a PR 16 (tažená). Hlavní kategorií jsou však svinovací lisy.
Stroje s pevnou lisovací komorou se vyrábějí ve dvou provedeních, a to s průměrem komory 1,25 m a 1,50 m. Modely označené na začátku dvojkou (RP 202/235) mají průměr lisovací komory 1,25 m, typy označené trojkou (RP 302/320) mají komoru o průměru 1,5 m. Zemědělci mohou volit mezi různými modely, nejjednodušší jsou lisy RP 202 Classic a RP 202 Special nebo RP 302 Classic a RP 302 Special, určené méně náročným uživatelům. Model Classic má sběrač široký 1,50 m, u typu Special je sběrač široký dva metry. Tyto modely jsou určeny ke sklizni senáže, sena a slámy, nejsou však vybaveny řezacím ústrojím. Pro vysoké sklizňové výkony jsou určeny modely RP 235 a RP 235 Profi, RP 320 Farmer, RP 320 Master a RP 320 Profi. Jednotlivé stroje jsou standardně vybaveny sběračem širokým 2,25 m, liší se typem řezacího ústrojí (počet nožů od 12 do 25), různými vkládacími rotory, provedením dna dopravního kanálu (pevné nebo odklápěcí Hydroflexcontrol), ovládáním a dalším vybavením. Největší počty svinovacích lisů s pevnou lisovací komorou se prodávají v Anglii a Irsku, kde se používají k lisování senáže v extrémních podmínkách.
Svinovací lisy s variabilní lisovací komorou se vyrábějí ve dvou variantách, u modelů začínajících čtyřkou (RP 402/420) lze volit průměr balíku od 0,90 do 1,60 m, lisy začínající pětkou (RP 502/520) mají průměr balíku 1,10 až 2 m. Modely Special mají sběrač široký 2 m, dopravní rotor s přímým pohonem a vázání sítí. Modely Farmer mají sběrač široký 2,25 m (na přání 2 m), prstencový zubový rotor a mohou být vybaveny řezacím ústrojím MasterCut s 12 noži a odklápěcím dnem Hydroflexcontrol. Nejvýkonnější a nejkomfortnější modely Master mohou být navíc vybaveny řezacím ústrojím ProfiCut s 23 noži, Profirotorem a elektronickým ovládáním Balercontrol E-Link, standardem je Hydroflexcontrol.

Pevná nebo variabilní komora?
Všechny lisy s pevnou komorou lze vybavit vázáním do provázků, sítě nebo jejich kombinací, a různými systémy ovládání. Ať již nejjednodušším systémem Balercontrol E, sloužícím obsluze k ovládání a signalizaci počtu balíků, nebo komfortním ovládáním Balercontrol III (RP 320 Master a RP 320 Profi) a Balercontrol E-Link (RP 235) s přehledným grafickým displejem, umožňujícím vedle ovládání lisu také jeho seřizování a diagnostiku.
Kdy je lepší lis s pevnou a kdy lis s variabilní komorou? Na to odpověděl skupině českých návštěvníků, kteří v dubnu zavítali do Wolfenbüttelu, produkt manažer společnosti Welger Helmut Czok. „Lis s pevnou lisovací komorou je méně citlivý na lisované materiály a podmínky nasazení, proto je i jednodušší z hlediska obsluhy. Nasazení lisu s pevnou komorou je univerzálnější, jeho lisovací komora nereaguje tak citlivě například na nesprávné plnění jako komora variabilního lisu. Pro lisování převážně vlhčích materiálů proto doporučujeme lisy s pevnou lisovací komorou, tyto stroje mají téměř neomezenou schopnost senážování za všech podmínek. U lisů s variabilní lisovací komorou může uživatel měnit průměr balíků, což se hodí při práci ve službách. K dalším výhodám patří vyšší lisovací výkon, menší ztráty odrolem a možnost dosažení větší hustoty balíků. Lisy s variabilní lisovací komorou jsou mnohem citlivější na lisované materiály, například jeteloviny a jsou náročnější na obsluhu. Bezchybně pracují při lisování suchých materiálů.“

Novinky s pevnou komorou
Novinkou letošního roku jsou dva modely RP 235 a RP 235 Profi, nahrazující dosavadní modely RP 220. Tyto stroje se vyznačují vysokými výkony při senážování, silně utuženými balíky ze všech lisovaných materiálů, minimálním opotřebením při vysokém zatížení a nízkými provozními náklady.
O maximální utužení se starají lisovací válce Powergrip, které obepínají celou lisovací komoru. V místech největší zátěže jsou válce standardně vybaveny silnými dvouřadými ložisky s mazáním. Ve standardním vybavení těchto modelů je také odpružené odklápěcí dno dopravního kanálu Hydroflexcontrol. To lze při nebezpečí ucpání velkým množstvím materiálu pootevřít směrem dolů a umožnit tak průchod materiálu do komory. Tento patentovaný systém firmy Welger výrazně snižuje prostoje lisu při ucpání a podle dosavadních praktických zkušeností zvyšuje výkon stroje až o 15 i více procent. Nové lisy RP 235 mohou být vybaveny novým typem řezacího ústrojí XtraCut se skupinovým řazením nožů. Skupinové řazení umožňuje prodloužit dobu používání nožů mezi jejich broušením na dvojnásobek. U typu XtraCut 17 lze materiál řezat skupinami s počtem 8, 9 nebo 17 nožů. Model Profi je vybaven řezacím ústrojím XtraCut 23, kde lze použít skupiny 12, 13 nebo 25 nožů. Tato řezací ústrojí zabezpečují vysokou hustotu balíků, příznivou strukturu krmiva, lepší průběh fermentace a snazší rozebírání balíků. Novinkou je i snadný systém vkládání sítě ELS, který šetří čas a sílu. Všechny řetězy jsou automaticky mazány pomocí čerpadla, které dodává mazivo z objemné 5 l nádrže vždy, když se pohybují řetězy. Ke všem technickým uzlům je snadný přístup po odklopení jen tří krytů.

Nejnovější lisy s variabilní komorou
Neobvykle velkými výkony a vysokou hustotou balíků se vyznačují lisy s variabilní lisovací komorou RP 402/420. Základem lisovací komory jsou čtyři speciálním postupem vyrobené nekonečné pásy s extrémně dlouhou životností a schopností snášet extrémní zatížení, které se otáčejí kolem válců s velkým průměrem. V Německu poskytují prodejci lisů Welger zákazníkům na životnost těchto pásů záruku pět let nebo 50 tisíc balíků.
Lisy Welger jsou podle H. Czoka schopny dosahovat nejvyšších lisovacích tlaků i v těžkých podmínkách. V počáteční fázi tvorby balíků jsou pásy vedeny mechanickým napínacím systémem, který umožňuje okamžitou tvorbu jádra balíku. Od určitého průměru balíku začíná působit hydraulický systém. Napnutí pásů se s narůstajícím průměrem balíku zvyšuje o hodnotu odpovídající zvětšení jeho povrchové plochy. Výsledkem je stále konstantní tlak pásů na jednotku plochy až do maximální velikosti balíku, a tím i jeho stejná konstantní hustota až po jeho vnější vrstvu.
Také tyto lisy jsou vybaveny vychylovacím dnem dopravního kanálu Hydroflexcontrol, hvězdicovým rotorem, řezacím ústrojím MasterCut nebo ProfiCut, vázáním do sítě Varionet a dálkovým ovládáním Balercontrol E nebo E Link.
Nové svinovací lisy Welger s pevnou i variabilní lisovací komorou budou zemědělské veřejnosti poprvé představeny na Dnu Zemědělce v Bernarticích 17. května.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *