Návštěva u nejvýznamnějšího německého výrobce čelních nakladačů

Návštěva naší malé české výpravy byla v Německu přijata s velkou pozorností. U vrátnice vedle praporů firmy vlála i česká státní vlajka. Německá důkladnost. Jak vypadá výrobní závod firmy Stoll a jak to vypadá uvnitř firmy, která i na náš trh dodává světoznámé čelní nakladače a také známé zelené obraceče a shrnovače pro sušení pícnin se vám pokusíme přiblížit v tomto příspěvku.

Historie výrobce
Firma Stoll byla založena již před více než 120 lety panem Wilhelmem Stollem. Původně se továrna na stroje nacházela nedaleko Lipska, ale v poválečných zmatcích, které právě na tomto území příliš podnikání nepřály, se jeden z jeho potomků, který továrnu vedl, rozhodl sbalit patenty a plány na stroje a urychleně oblast vlivu sovětských vojsk opustil. Příhodné místo pro znovuvybudování podniku našel v Lengede, malém městečku nedaleko Braunschweigu. Již několik let opuštěný areál cukrovaru se stal základem nově vznikající továrny. Dnes – po 60ti letech – jsou v centru továrny stále zachovány historické budovy, kde se však vyrábí již pouze experimentální prototypy a speciální malosériové součástky. Okolo nich vyrostly moderní budovy, kde se vyrábí čelní nakladače i obraceče a shrnovače píce. Většinu dílů si v Lengede vyrábějí sami, ale například rámy velkých obracečů si díky nedávné fůzi s dánskou firmou JF nechávají posílat. Stejně tak silně namáhané ozubení převodovek typu Gleason obracečů a shrnovačů vyrábí pro firmu Stoll renomovaný italský výrobce. Z posledních novinek ve firmě Stoll nás zaujala především zbrusu nová lakovna, která bude v plně v provozu snad již od léta letošního roku.
Hospodářské výsledky
Stoll dosahuje ročního obratu okolo 105 milionů německých marek. Téměř 60% produkce putuje do Německa, kde má na trhu pícninářských strojů a zejména na trhu čelních nakladačů skutečně (s velkým odstupem) nejvýznamnější postavení. Výrobní program tvoří z 50% čelní nakladače, 30% technika pro obracení a shrnování píce, 10% polonesené víceřádkové sklízeče cukrovky a 10% náhradní díly. Kromě Německa jsou stroje se značkou Stoll expedovány hlavně do Rakouska a Švýcarska, také do USA a v neposlední řadě i do České a Slovenské republiky.
Čelní nakladače Stoll
Největší podíl výroby zaujímají čelní nakladače. Nakladače Stoll mají tradici na evropském trhu traktorů. Jak ukazují výsledky srovnávacího průzkumu německé zkušebny DLG, nakladače Stoll mají tradičně výbornou úroveň i mezi ostatními značkami – Ålö, Baas, Frost, Howard, Mailleux. Nakladač je sestaven ze svařovaných ocelových profilů. Díky kvalitnímu materiálu (jemnozrnné oceli) jsou sloupky i výztuhy štíhlé a při vyhovující pevnosti umožňují dobrý výhled dopředu. Precizní zapouzdření ložisek dává pohyblivým místům dlouhou životnost. Mazací místa jsou zvenku snadno přístupná. Vše je podřízeno dobrému výhledu dopředu a proto hadice i trubky těsně přiléhají ke konstrukci. Aby byla manipulace co nejjednodušší, má čelní nakladač bezpečnostní odstavné nožky. Jsou automaticky stavitelné, přestavení se provádí bez nářadí pomocí vzpěry. Připojování nářadí je snadné prostřednictvím rychloupínacího závěsu.
Konstrukční zajímavostí nakladačů Stoll je krátká vzdálenost mezi otočným čepem závěsu nářadí a spodním závěsem nářadí. Ačkoliv dosáhne lopata na konci nakladače s krátkým i dlouhým závěsem stejné výšky při vodorovné poloze lopaty, při sklopené lopatě je krátký závěs výhodou, neboť umožní hrnutí materiálu ve větší výšce.
Paralelní vedení nářadí
Pro udržení vertikální polohy připojeného nářadí (lopaty, vidlí) slouží tzv. paralelogram. Řada čelních nakladačů Robust F nabízí uživatelům dvě možnosti – paralelní vedení ovládané hydraulicky pomocí hydromotorů a paralelní vedení mechanické. Výhodou hydraulicky řešeného paralelního vedení nástroje je možnost jeho vypnutí. Pak se nakladač chová jako neregulovaný, což má výhodu například při práci s lopatou. Při nakládání sypkého materiálu s vypnutým paralelním vedením je lopata při zvedání skloněna dopředu, což vyvolává samovolné plnění a vtlačování do materiálu. Lopatu lze naplnit více. Pro další zvedání je ovšem lepší použít paralelogramu, aby nabraný materiál v průběhu manipulace nevypadával. Hydraulické paralelní vedení funguje na principu přepouštění hydraulického oleje z jednoho hydromotoru do druhého proporcionálně podle jeho vysunutí. Zvedací hydromotor pak vlastně částečně napájí naklápěcí hydromotor. Paralelní vedení je možné zapínat nebo vypínat tlačítkem u ovládacího joysticku.
Kompletní řada Robust F existuje i v méně nákladném provedení s mechanicky řešeným paralelním vedením. Zde je paralelogram konstruován klasicky pomocí vodících tyčí. Vodící tyče jsou uloženy ve velkoryse dimenzovaných ložiscích. Všechny ložiska jsou zapouzdřena a mazací místa jsou zvenku snadno přístupná. Tento typ nakladače se uplatňuje zejména tehdy, když těžiště prací leží v práci s paletami. Dosahuje se vynikajících zvedacích sil v celém zvedacím pásmu. V tomto provedení jsou nakladače vybavovány i vyrovnávačem rychlostí, aby naklápění nástroje do obou směrů (nabírání i vyklápění) probíhalo stejnou rychlostí.
Rychlé vyprázdnění lopaty je někdy požadováno pro práci s méně náročnými materiály nebo prostě jen z důvodu úspory času. Zařízení Quick-Out je ovládáno tlačítkem na joysticku a slouží k bleskurychlému vyklopení lopaty. K rychlému přepuštění oleje slouží rychloběžný ventil. Tato funkce nešetří jen čas a nezvyšuje výkon, ale například při práci s lepivou zeminou dosáhne obsluha prudkými nárazy lopaty na doraz lepšího vyčištění zeminy z rohů lopaty.
Existují manipulační práce, které vyžadují mimořádnou citlivost jako například práce s paletami. Proto v provedení HDP existuje možnost nastavit si plynule rychlost spouštění nakladače. Stačí jen otočení regulačním ventilem. Pro hrubé práce se zeminou nebo hnojivem je každý pohyb málo rychlý – nastavením rychlosti spouštění nakladače na maximum lze práci urychlit.
Ovládání
K ovládání čelního nakladače používá firma Stoll buď jednopákový ovladač nebo proporcionálně působící joystick.
Jednopákový ovladač nabízí 5 základních funkcí, což je zvedání a spouštění nakladače, naklápění a vyklápění nástroje a plovoucí polohu nakladače. Podle výkonu olejového čerpadla a odpovídajícího vybavení hydrauliky je možné používat následující smíšené funkce: zvedání a nabírání, zvedání a vyklápění, spouštění a plnění, spouštění a vyklápění. Při použití plovoucí polohy lze nastavit nakladač do požadované polohy (například pro hrnutí materiálu po nerovném terénu), přičemž ovládací hydromotory nástroje jsou bez tlaku. Nástroj pak kopíruje terén a ramena nakladače udržují stálou výšku. Jednopákový ovladač může být vybaven dalšími elektricky ovládanými funkcemi – rychlým vyklápěním Quick-Out, 3. a 4. hydraulickým okruhem pro externí přípojky nářadí nebo hydraulické upínání nástrojů a vypínáním hydraulického paralelogramu.
Proporcionální joystick ovládá čelní nakladač elektricky. V kabině je umístěn pouze joystick, od kterého vede volně kabel k rozvaděči na nakladači. Funkce jsou ovládány elektricky bez použití bowdenu a proto je ovládání mimořádně lehké. Proporcionalita ovládání umožňuje pracovat s citem. Při lehčím tlaku na joystick pracuje nakladač pomaleji, při silnějším tlaku je dosahováno vyšších rychlostí. Základní i volitelné ovládací funkce jsou v podstatě stejné jako u jednopákového ovladače. Výhodou joysticku je lehkost ovládání, možnost umístění ovladače do kabiny na libovolné místo a integrovaná opěrka pro ruku obsluhy.
Upínání nástrojů
Rychloupínací rám pro nářadí vybavené hákem je stabilní a jisté spojení čelního nakladače a používaného nástroje. Auto-Lock je automatické zajištění nářadí při jeho zvednutí. Pro uvolnění a odpojení obou pojistných čepů slouží ruční páka na straně kabiny. Jako dovybavení nabízí Stoll možnost vybavit nakladač hydraulicky ovládaným závěsem pro použití v podnicích, kde se nářadí často vyměňuje. Dvojčinný hydromotor je ovládán malou spínací skříňkou. Odpojení nářadí je indikováno světelnou diodou. Spínací skříňku lze umístit kdekoliv v kabině traktoru.
Odpružení čelního nakladače
Kdo delší dobu pracuje s čelním nakladačem a přepravuje náklady na delší vzdálenosti, ten jistě ví, jak působí těžký náklad nad přední nápravou na jízdní komfort zvláště při vyšší rychlosti jízdy. Traktor s běžným nakladačem bez tlumení je silně namáhán otřesy zesilovanými hmotností nákladu. Tlumení rázů přejímá u traktorů s tuhou nápravou pouze pneumatika. Výsledkem je, že traktor nesedí dobře na komunikaci.
Aby byly odstraněny nevýhody jízdy s vysokým zatížením, používá firma Stoll plynový tlumič s označením Comfort – Drive. Rázy, které vznikají při jízdě díky čelnímu nakladači, tlumí na obou stranách montované plynové tlakové zásobníky. Rázy se pak nepřenášejí na traktor, nýbrž vyrovnávají se na samotném nakladači.
Funkce zařízení Comfort – Drive je jednoduchá a účinná. Po otevření uzavíracího ventilu je spojen olej z hydraulického okruhu „zvedání nakladače“ s membránou plynového tlumiče. Hydraulický olej může při kolísání tlaku vychylovat proti tlaku plynu gumovou membránu v tlumiči. Tvrdé nárazy vznikající při jízdě tak utlumí membrána. Comfort -Drive lze pro vlastní práci vyřadit z provozu.
Uchycení čelního nakladače na traktor
Přípravek k montáži čelního nakladače prošel u firmy Stoll desetiletí dlouhým vývojem. Vývojáři firmy jsou schopni přizpůsobit nakladač v podstatě pro jakýkoliv traktor, který je sériově vyráběn. Stoll úzce spolupracuje s výrobci traktorů, kteří navržené přípravky ověřují a schvalují. Proto garantuje firma Stoll jistotu, že nakladač bude s daným traktorem fungovat. V podstatě existují 2 varianty přípravků – přípravek opírající se o zadní nápravu traktoru a přípravek pouze pro přední nápravu. Konstrukce přípravku je závislá na typu traktoru. Stabilně se k přípravku dodává i čelní chránič. Jako světová jednička v oboru čelních nakladačů si dává firma pozor, aby byla bez problémů zachována funkčnost traktoru – úhel natočení kol, výkyv přední nápravy a možnost vyklopení čelního skla kabiny.
Montáž
Tisíckrát se již osvědčil systém Stoll pro bezproblémové připojení nakladače na traktor. Traktor najede mezi ramena odstaveného nakladače. Přitom jsou přípojné čepy zachyceny do úchytných háků přípravku. Spojit elektrické a kabely a hydraulické hadice, zajistit pojistné čepy a sklopit podpěrné nožky. K montáži není potřeba žádné nářadí ani žádné volně se pohybující pojistky.
Typ nakladače Hydraulická výbava jednotlivých čelních nakladačů Stoll
HE Hydraulické ovládání nářadí, jednočinný hydromotor
HD Hydraulické ovládání nářadí, dvojčinný hydromotor
HDP Hydraulické ovládání nářadí, dvojčinný hydromotor zvedání ramen, hydraulické paralelní vedení nářadí
HEPM Hydraulické ovládání nářadí, jednočinný hydromotor zvedání ramen, mechanické paralelní vedení nářadí
HDPM Hydraulické ovládání nářadí, dvojčinný hydromotor zvedání ramen, mechanické paralelní vedení nářadí

Přiřazení typu nakladače k výkonu motoru traktoru
Robust F5 40 – 60 k
Robust F8 50 – 70 k
Robust F10 60 – 90 k
Robust F15 70 – 90 k
Robust F30/31 80 – 120 k
Robust F35 90 – 130 k
Robust F50/51 120 – 170 k

Nářadí k čelním nakladačům
 Zemní lopata
 Univerzální lopata
 Lopata na sypké materiály
 Vidle na hnůj
 Paletizační vidle
 Koš
 Kleště a vidle pro manipulaci s balíky
 Drapáky na hnůj
 Vyřezávač bloků siláže

Ing. Pavel Přidal
spolupracovník redakce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *