Návštěva v hlavním servisním stanu Massey Ferguson

Navštívili jsme pana Rudolfa Stárka, vedoucího servisu zemědělských strojů firmy Austro Diesel Bohemia, s.r.o., která u nás zastupuje značku Massey Ferguson (MF) a položili mu nekolik otázek.

Pane Stárku, značku Massey Ferguson nemusíme nikomu představovat. Řekněte nám, jak vlastně servis těchto strojů u nás funguje?
Historie servisního střediska MF u nás sahá do roku 1992 a má samozřejmě úzkou spojitost s prodejem těchto strojů. V té době také vznikala celá agenda prodaných strojů podle toho, jak se postupně rozšiřovala obchodní síť. Jedním z prvních prodejců byly firmy Gordex, Magrix, Agro Měřín, firma Barták a podobně. Celé území je tak rozděleno podle obchodních oblastí jednotlivých prodejců, kteří mají na své základně i servisní dílny. Přesto se však najdou místa, která těmito firmami pokryta nejsou a ty pak „obhospodařujeme“ my, z Chebu.
Ano to je pochopitelné, je ve vlastním zájmu prodejců mít při prodeji i vlastní servisní základnu. Jaká je tedy vaše náplň činností?
Naším úkolem je hlavně vše koordinovat a komunikovat s dodavateli. Na našem středisku v Chebu nyní pracuji společně s panem Jaroslavem Houdkem. Jak jsem již v úvodu řekl, máme zde celou agendu prodaných strojů podle jednotlivých firem, která pochopitelně vyžaduje neustálé obnovování a upravování.
Hlavní činností našeho „hlavního servisního stanu“ je vyřizování objednávek náhradních dílů. Je-li stroj v záruce, ta je u nás u nově prodaných strojů jeden rok, a vyskytne-li se na něm nějaká závada, kterou je nutné servisně ošetřit, pošlou k nám z prodejně servisního střediska objednávku. Na ní je požadavek na dodání konkrétního součásti spolu s popisem závady stroje. Naším úkolem je následně spojit se z některým ze skladů a vyřídit objednávku.
Hovoříte o několika skladech náhradních dílů. Znamená to, že i u nás máte některé díly v pohotovostní zásobě?
Samozřejmě, za dobu provozu konkrétního modelu si my i prodejci zjistí, které díly je dobré mít ve vlastní skladu. Praxe je taková, že nemáme-li zde požadovanou část, posíláme objednávku do Brna a zároveň jednu kopii do Vídně. Tímto je díl oficiálně objednán. Důležitou podmínkou je stihnout vše do šestnácté hodiny, neboť v takovém případě dodají díl ze skladu ještě týž den. Hlavní sklad je v rakouském Schwechatu a nenachází-li se díl ani tam, což je málo kdy, objednávka automaticky putuje do francouzského Ennery.
Ze skladu pak přijde díl přímo na místo určení a k nám posílají pouze oznámení o dodávce. Pak už jen čekáme až v servisním středisku prodejce opravu uskuteční a pošlou nám protokol o opravě, který zde musíme odsouhlasit. Na tomto dokumentu je podrobně rozepsáno jaký a jak byl daný díl vyměněn a dále jak dlouho tato oprava trvala. Mým úkolem je tyto skutečnosti porovnat s normami, které zde máme k dispozici. Tímto odsouhlasováním zakázky na základě norem času se následně vyhýbáme vracení faktur z důvodu přeplacení a dohadám při vyřizování plateb.
Hovořil jste o tom, že záruka na nový stroj je jeden rok. Jakou záruku poskytuje výrobce na vyměněnou součást.
Záruční doba jednoho roku se vztahuje i na námi vyměněný porouchaný díl. Datum namontování dílu je zároveň dnem počátku záruky dílu.
Doposud jsme hovořili pouze o záručních opravách. Někdy je však nutné opravit stroj po záruční době. Jaký je běžný postup v tomto případě.
Pozáruční servis je plně věcí prodejce. Naše středisko se však nebrání jakékoliv technické pomoci těmto střediskům. Z našeho pohledu je objednávání náhradních dílů v podstatě stejné jako u záručního servisu. Někdy se stane, že se po záruční době porouchá část stroje, která by měla vydržet mnohem větší provozní zatížení. V takovém případě má zákazník možnost využít tzv. kulanci. To znamená, že nastane-li takový problém, naším úkolem je dojet na místo poruchy a vzniklou situaci posoudit. Zjistíme-li, že vada je opravdu na straně výrobce, sepíšeme prohlášení o poruše po záruční době a pošleme jej do Anglie. Prohlášení obsahuje základní popis poruchy, vlastního stroje, počet motohodin atd. Zde se ke kulanci vyjádří a v případě přiznání vady dílů výrobcem zákazník zaplatí pouze práci, nikoliv samotný díl. I tento proces vyřizování je rychlý, od podání prohlášení do vyjádření čekáme zhruba tři až pět dní.
Jelikož jsou mechanizmy moderních strojů stále složitější, musejí se této situaci přizpůsobit i servisní technici. Jak často pořádáte jejich proškolování?
Každoročně pořádáme několik školicích setkání, převážně v Rakousku. Výjimkou však není a ni školení ve Francii nebo v Dánsku. Máte pravdu v tom, že použité mechanizmy mají stále více elektronických součástí, kterým je při školení věnována hlavní pozornost. Tato setkání jsou zároveň i příležitostí k předávání zkušeností jednotlivých techniků.
Mohl byste na závěr zhodnotit dosavadní působení značky MF z hlediska provozní spolehlivosti?
Pochopitelně stroje značky Massey Ferguson stále procházejí vývojem a zdokonalováním. S tím úzce souvisí i provozní spolehlivost. Čím více má stroj moderních prvků usnadňujících práci, tím více musí obsluha stroje dbát na jejich správné používání. Z mého dosavadního působení vám mohu říci, že mnoho závad jde na vrub chybného používání.
Pane Stárku, značku Massey Ferguson nemusíme nikomu představovat. Řekněte nám, jak vlastně servis těchto strojů u nás funguje?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *