Nebe i pole se převléklo do modré

Modrá barva jednoznačně dominovala koncem dubna na pozemcích mezi Hostivicemi a ruzyňským letištěm nedaleko Prahy. A nešlo jen o to, že počasí se mimořádně vydařilo. Konala se zde totiž Lemken show 2005 a modrá barva je pro stroje této značky více než charakteristická. Aby modré nebylo málo, převážná většina strojů Lemken byla agregována s traktory New Holland.

Značka Lemken letos slaví již 225. výročí svého vzniku a čeští zemědělci se s ní na trhu setkávají 18 let. Za tu dobu si našly stroje na zpracování půdy a setí, na které se firma specializuje, řadu příznivců. Do Hostivic jich dorazilo na 500 a po představení i praktickém předvedení 20 souprav odcházeli spokojeni.
Mezi ukázkami i česká premiéra
Poprvé se v České republice představil v praktických ukázkách v agregaci s traktorem New Holland TG 255 radličkový kypřič Lemken Thorit s pracovním záběrem pět metrů. Jde o plně nonstop střižnými šrouby jištěný stroj se sílou jištění 790 kg na jednu radlici. Radlice jsou umístěné ve čtyřech řadách a šířka jejich špiček je osm centimetrů. Tento podmítač je určen pro zpracování půdy v hloubce 5 až 30 cm. Čtyři řady radlic po agresivním šípovitém zahloubení půdu zpracují, následně je půda promíchána řadou talířů, za kterou pracují zavlačovače a nakonec hned dva prutové válce, první o průměru 540 mm, druhý má průměr 400 mm. Pracovní sekce jsou uchyceny paralelogramově a přítlak válců na půdu je nastavitelný. Podmítače Thorit jsou vyráběny až do pracovního záběru 10 m.
Dvouřadý radličkový podmítač Smaragd je již spíše klasikou a jeho princip vymysleli konstruktéři značky Lemken před zhruba 30 lety. Představený stroj pracoval se záběrem čtyři metry (v nabídce jsou stroje od 3 do 10 m) a je vhodný pro celoplošné zpracování půdy od 4 do 20 cm. Stroj podřezává horizont půdy kompletně a pomocí excentricky uložených talířů dojde k jejímu dokonalému promíchání. Válec, který následuje, si mohou uživatelé zvolit z 20 typů, které firma Lemken vyrábí.
Rubin samostatně i v kombinaci
Dvě řady talířů podmítače Rubin jsou uloženy ve dvou úhlech, proto dokonale podřezávají horizont a po přejezdu nezůstávají nezpracované kusy půdy. Pracovní hloubka všech talířů je pevně definovaná a po jejím nastavení zpracovávají půdu všechny ve stejné hloubce. Za řadou jednotlivě uložených a pružinově jištěných talířů pracují prstové vertikálně i horizontálně seřiditelné zavlačovače (navíc se dá nastavit i jejich vzdálenost od talířů), které mají hned dvě funkce. Kvalitně rozprostřít slámu a rostlinné zbytky a při pracovní rychlosti stroje od 12 km/h výše navíc drobit hroudy. Proto je v praxi tento stroj schopen nahradit práci kompaktoru. Za zavlačovači pracují dva válce o průměru 400 mm, první prutový půdu zpětně utuží, druhý, u předvedeného stroje dlátový, drobí hroudy. Stejně jako u ostatních strojů Lemken je i u podmítače Rubin standardem přepravní šířka tři metry.
Další podmítač Rubin pracoval v záběru šest metrů. Byl složen ze dvou třímetrových výkyvných sekcí, jejichž cílem je dokonalé kopírování pozemku. Je vhodný pro přípravu půdy před setím, ať již obilí nebo kukuřice. Perfektně zapravuje organický hnůj nebo kejdu.
Jelikož v praxi se velmi osvědčila kombinace pneumatických secích strojů Solitair a podmítače Rubin agregovaná se silnějšími traktory, je pro majitele traktorů střední řady o výkonu 120 až 180 koní určena kombinace talířového podmítače Rubin a mechanického secího stroje Saphir řízeného palubním počítačem Easytronic. Secí stroj může být dodáván s klasickou botkou, případně s jedno nebo dvoukotoučovými botkami. Výhodou této kombinace je možnost odpojení secího stroje. Podmítač může samostatně pracovat při první či druhé podmítce, následně fungovat zároveň se secím strojem a ten může být využit i samostatně nesený za traktorem.
Další představenou možností kombinace kypřiče Rubin, tentokrát doplněného trapézovým válcem, bylo využití s pneumatickým secím strojem Solitair s pracovním záběrem šest metrů. Tento secí stroj není čistě pneumatický. Dávkování osiva je mechanické, jeho doprava k secím botkám je ovšem pneumatická. Každá 1,5 m sekce má vlastní dávkovací zařízení i rozdělovací hlavu. Tak mohou být velice přesně dávkovány veškeré požadované výsevky.
Pluhy mají stále své místo
Nesené pluhy vyrábí firma Lemken ve verzi od dvou do šesti radlic. V Hostivicích se představil čtyřradličný otočný pluh Vari-Opal s hydraulickým jištěním (možné je i pružinové jištění), navíc je vybaven zálohovým střižným jištěním. Pokud je pluh doplněn přepravním kolem, chová se při transportu jako návěsný.V nabídce má značka Lemken asi 20 druhů odhrnovaček podle podmínek. Změna záběru pluhu je plynulá od 25 do 50 cm a je nastavitelná v průběhu jízdy. Pluh lze doplnit hrudořezem.
Jedenáctiradličný pluh Euro-Titan má mechanické nastavení pracovního záběru. Jde o podvozkový typ pluhu s hydraulickým jištěním. Výhodou tohoto pluhu je možnost elektronického navádění na brázdu, elektronické zařízení, kterým je pluh vybaven, provádí tuto operaci automaticky bez zásahu obsluhy. Pluh tak optimálně udržuje stopu. Pluh pracuje až do záběru 6,6 m.
Typickým představitelem pluhů byl další předvedený stroj Vari-Diamant, jehož patent je starý již 20 let. Je vyráběn ve verzi od pěti do devíti radlic, systém vario umožňuje plynulé nastavení záběru za jízdy od 25 do 55 cm. Rám o síle 10 mm není svařovaný, ale šroubovaný a šroub je při přetížení vždy poslední v řadě, aby nedocházelo k poškozování jiných součástí. Výběr pracovních součástí je značně variabilní a každý uživatel může zvolit přesně podle půdních podmínek, ve kterých pracuje.
Název kompaktor zlidověl
Také patent kompaktoru je starý téměř 20 let. Původní myšlenkou bylo vyrobit kombinátor pro přípravu půdy pro řepku, řepu a kukuřici. A původní název kombinátor časem zlidověl a používá se obecně pro těžké kombinované stroje pro přípravu půdy. Původní koncepce kompaktoru s malými vylepšeními funguje dodnes. Předvedený stroj byl osazen šípovitými radlicemi, variantou mohou být například dlátové radlice, případně lze radlice vyměňovat dle podmínek. Stroj pracuje do pracovní hloubky 10 cm. Vzadu je doplněn crosskillským válcem, který připraví osivové lůžko s perfektní půdní strukturou. Stroj může pracovat v kombinaci se secím strojem, což snižuje počet pracovních operací a množství přejezdů po pozemku.
Kombinátory Korund jsou dodávány v pracovních záběrech od 2,5 do 9 metrů, představený stroj měl pracovní záběr 4,5 m. Jde o ideální stroje pro jarní přípravu půdy. První pracovní sekcí je smyková kolejnice, následují čtyři řady radliček, které pole srovnají. Za nimi jsou umístěny ozubené válce s průměrem 270 a 330 mm (tj. s jinou obvodovou rychlostí).
Solitair v několika variantách
Nesená sklopná secí kombinace složená z rotačních bran Zircon a secího stroje Solitair se představila v pracovním záběru 4,5 m. Rotační brány s uzavřenou vanou, což je mezi výrobci bran originální řešení, jelikož zabraňuje nežádoucím vibracím a umožňuje velice tichý chod stroje. Nový moderní typ bran Zircon 10 má délku zubů 34 cm s možností přestavění jízdy na „tupo“ a „ostro“. Jde o jednoduchou operaci při níž se změní smysl otáčení zubů bran. Řazení rychlostí rotorů bran probíhá pomocí řadicí páky.
Výhodou tažené secí kombinace s rotačními branami je skutečnost, že agregovaný traktor může veškerý svůj výkon využít pouze k tahu. Pracovní rychlost těchto strojů 14 až 15 km/h je proto dosahována bez velkých potíží. Přitom má obsluha dokonalý přehled a dobře vidí na jednotlivé sekce nářadí. Navíc může některou ze sekcí například při přejezdu překážky pohodlně přizvednout a zabránit poškození. U sklopných rotačních bran ať již nesených nebo tažených je výhodou jejich složení ze dvou nezávislých sekcí, které stále stejnoměrně kopírují terén.
Další dva secí stroje Solitair o pracovním záběru šest metrů se představily samostatně jen na různých podvozcích. Těžší z nich je variantou pro agregaci secího stroje s rotačními branami. Stroje byly vybaveny krokoměrem, který dává impulzy do počítače, podle nichž je následně určována rychlost otáček náhonu výsevního hřídele. Tak se může plynule rychlost měnit za jízdy, a tím určovat výsevek.
Největší secí stroj na českém trhu Solitair 12 má i přes svůj velký pracovní záběr přepravní šířku tři metry. Zásobník má kapacitu 5800 litrů a výkon stroje se pohybuje (podle způsobu plnění) od 150 do 300 zasetých hektarů za den. Průměrně Solitair oseje 10 až 15 ha/h. Velkou výhodou je rozdělení do 1,5 m sekcí, které se mohou z kabiny vypínat, takže se s tímto strojem dají oset i pozemky nepravidelných tvarů. Kromě výsevku může obsluha za jízdy měnit i přítlak na botku a na separátním displeji kontrolovat pracovní hloubku.
Závěr přehlídky obstaraly stroje určené pro velké podniky. Šlo o systémové nosiče Lemken Gigant s možností záměny nářadí. Představily se ve variantách Gigant Kompaktor a Rubin. Za kompaktor s pracovním záběrem osm metrů lze dokoupit nradličkový nebo talířový podmítač a nářadí dle potřeby vyměňovat. Pokud není k dispozici traktor o potřebném výkonu, dá se i kompaktor rozložit na dvě čtyřmetrové sekce, které mohou být agregovány s méně výkonným tažným prostředkem.

Roman Paleček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *