Nejen prokypří, ale i dobře zamíchá

Na pozemcích akciové společnosti AGD Senice nedaleko Nymburka uspořádala firma Farmet Česká Skalice již počtvrté svůj den techniky. V praktických ukázkách se představil celý sortiment vyráběných strojů, přestože koncem dubna, kdy se akce konala, mělo letos ještě mnoho techniky dost práce s opožděnou přípravou i setím.

Výrobní program a nabídka zemědělských strojů akciové společnosti Farmet Česká Skalice je dostatečně známá. Patří do ní zemědělské stroje pro zpracování půdy a setí, technologie na zpracování olejnatých semen a zařízení na extruzi krmiv. Zároveň bývá zvykem, že nechybí ani představení technické novinky a nejinak tomu bylo i letos.
S výrobním programem zemědělských strojů i obchodní činností firmy seznámil zúčastněné marketingový ředitel společnosti Ing. Zdeněk Haman.
Společnost Farmet zaměstnává 150 pracovníků a momentálně vyváží svoje produkty do 23 zemí. V posledních letech zaznamenává zvyšující se zájem o své stroje v zemích na východ od hranic České republiky. Jako příklad lze uvést radličkové podmítače, které jsou mezi produkty stálicí a pracují hlavně v sušších oblastech. Ty se teď pro ruský trh vyrábějí i v nesklopné pracovní verzi 6,5 m, na Ukrajině jsou velice úspěšné kompaktomaty vhodné pro předseťovou přípravu půdy. Šedesát prodaných kusů verze s pracovním záběrem šest metrů hovoří za mnohé.
V nabídce zůstávají i další známé typy strojů. Radličkové kypřiče Hurikan vhodné do minimalizačních technologií, talířové podmítače Disker, hloubkové kypřiče Krtek, cambridge válce i kompaktomaty včetně odlehčené verze do písčitých půd, které se představily v praktických ukázkách, jsou českým uživatelům známé již z minulosti stejně jako radličkové secí stroje Excelent. Ty se ale mohou nyní pochlubit nejen větším pracovním záběrem až 9 m, ale i řadou konstrukčních vylepšení, například možností granulovaného přihnojování.
S technikou Farmet mají bohaté zkušenosti
Jak uvedl předseda představenstva akciové společnosti AGD Senice Ing. Lubomír Váňa, spolupráce se značkou Farmet započala před čtyřmi lety, kdy se v Senici rozhodli přejít na bezorebné zpracování půdy. Firma Farmet totiž souhlasila s odzkoušením svých strojů na těžkých půdách, které jsou pro danou oblast typické. Prvním strojem značky Farmet, který se v Senici objevil, byl hloubkový kypřič Krtek, který našel využití hlavně při zpracování půdy na souvratích. Následoval radličkový podmítač Hurikán, který se velice osvědčil při srovnávání povrchu polí. Tři roky pracuje v Senici secí stroj Excelent vybavený na základě požadavků novým typem radliček. Podle slov Ing. Lubomíra Váni nepřispěly bezorebné technologie k výrazným úsporám pohonných hmot, jelikož díky svým větším pracovním záběrům pracují v agregacích s energeticky náročnějšími tažnými prostředky, ale podstatně se zvýšila produktivita práce a především kvalita přípravy pozemků, takže konečný finanční efekt je uspokojivý.
Posledním z řady strojů z produkce českoskalického Farmetu, který v Senici pracoval vloni na podzim ve zkušebním provozu, je letošní novinka, kypřič Turbulent. Prototyp, jehož technické detaily byly upravovány právě na základě zkušeností získaných v Senici, splnil očekávání a může být zařazen do výrobního programu.
V Senici poprvé oficiálně
Kypřič Turbulent se u příležitosti Dne Farmetu v Senici oficiálně představil v České republice na poli vůbec poprvé, i když s jeho konstrukcí se mohli seznámit návštěvníci hannoverského veletrhu i zájemci na brněnském Techagru.
Jde o stroj s pracovním záběrem 4,5 m vhodný pro hluboké kypření do hloubky 10 až 35 cm, navíc s intenzivním mícháním kypřené půdy. Při předseťovém kypření je jeho transportní náprava otočena dozadu a zároveň s pneumatikovými válci zpětně utužuje nakypřenou půdu. Při zpracování půdy na podzim lze transportní nápravu otočit dopředu pod stroj a pneumatikový válec demontovat. Stroj tak vlastně nahrazuje klasickou orbu. Kypřič může pracovat i se sklopenými křídly s pracovním záběrem 3 m. Pro přepravu je navíc vybaven brzdami.
Pracovními orgány kypřiče jsou dlátové radlice ve čtyřech řadách s pružinovým jištěním a vysokou prostupností rostlinných zbytků (rozteč dlát 200 mm). Následuje řada talířů a pojezdová náprava se dvěma dvoukoly, která jsou při práci součástí pneumatikového pěchu. Jako tažný prostředek je pro kypřič s pracovním záběrem 3 m vhodný traktor s výkonem 160 až 240 koní, pro záběr 4,5 m se uplatní traktor s výkonem 300 koní v optimální pracovní rychlosti 8 až 12 km/h, ale vždy záleží na podmínkách a kvalitě půdy, ve které souprava pracuje.

Roman Paleček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *