Nejlepší mlátička v mém životě

Dohodnout si v srpnu zkušební jízdu se sklízecí mlátičkou bylo téměř nemožné. Jisté počasí nevydrželo skoro ani den a i setkání s kombajnérem Jiřím Dvořákem, na kterém jsme se dohodli jedno srpnové dopoledne, když v Praze vycházelo sluníčko, se málem neuskutečnilo. Než jsme dorazili do Hovorčovic, pár kilometrů za Prahou, kde sídlí místní zemědělský podnik Agrio a nová sklízecí mlátička Case IH AFX 8010 Ing. Marka Pšeničky zde pracovala ve službách, bylo všechno jinak. Déšť ji vyhnal z pole, a tak jsme si o ní alespoň povídali v areálu družstva.

Při sklizni sladovnického ječmene jsme si původně chtěli vyzkoušet jednu ze čtyř sklízecích mlátiček Case IH AFX 8010, které jsou od letošního roku v České republice. První z nich pracovala již v průběhu loňských žní, kdy se „vychytávaly“ některé nedostatky. Na základě poznatků a připomínek z praxe uskutečnil výrobce na stroji modelového roku 2005 některé změny. Sklízecí mlátičky nejsou přímým nástupcem strojů AF 2388 X-Clusive, vyznačují se však všemi jejich vynikajícími vlastnostmi.
Co všechno se změnilo? „Především pohon vkládání není řešen vario převodovkou umožňující plynulou změnu rychlosti vkládání, ale mechanickou cestou s cílem snížit energetickou náročnost a tím zvýšit úsporu paliva,“ řekl týdeníku Zemědělec Ing. Milan Rusňák, produkt manažer společnosti Agri CS, která je výhradním dovozcem těchto strojů do České republiky. „Další podstatnou změnou je zcela přepracovaný rotor drcení, kdy byly pevné nože nahrazeny 44 klasickými výkyvnými oboustrannými noži ve čtyřech řadách, které zajišťují dokonalé rozdrcení slámy. Zcela byly přepracovány i rozmetací kotouče, rozmetací příčky byly nahrazeny profilovými talíři, nezávisle nastavitelnými pro rovnoměrné rozmetání po celé šířce záběru žací lišty, což je důležité právě v dnešní době půdoochranných technologií. Změny se týkají i ovládání a struktury menu provozního monitoru pro snadnější nastavení stroje, výběr plodiny a zobrazování provozních údajů, za účelem jednodušší a pohodlnější obsluhy stroje. Dosavadní zkušenosti kombajnérů potvrzují, že sklízecí mlátičky AFX 8010 dosahují vysokých výkonů a významně zvyšují produktivitu a efektivnost sklizně. Konečně zeptejte se Jiřího Dvořáka.“

V řepce přes šedesát hektarů za den
Jiří Dvořák jezdí se sklízecími mlátičkami již 32. sezónu. Z počátku to byly kombajny SK 4, pak E 512, Bizon, E 524, E 527, John Deere a nakonec mlátičky CaseIH s axiálním mláticím a separačním ústrojím. Se stroji posledně jmenované značky pracuje již sedmý rok. Nejdříve to byl model 2166, potom typ 2366, pak řada s přívlastkem X-Clusive, u níž byl již vylepšen mláticí a separační rotor i jiné technické parametry a v letošním roce přesedlal na nejvýkonnější sklízecí mlátičku Case IH AFX 8010.
„Mohu potvrdit, že nová sklízecí mlátička dosahuje vysokých výkonů i v obtížných podmínkách,“ zapojuje se do hovoru Jiří Dvořák. „Největší výkon 61,5 hektaru za den jsem zatím dosáhl při sklizni řepky s vysokým výnosem. I když byl porost urostlý, místy značně zaplevelený, mlátička pracovala perfektně. Z vlastní zkušenosti vím, že řepka je jednou z nejnáročnějších sklizňových plodin a sklízecí mlátička už není při sklizni kukuřice nebo obilnin tak enormě zatížená. K vysokým výkonům tohoto stroje přispívá především žací lišta 2040 Extra Capacity o záběru 9,15 metru s prodlouženým dnem o 15 centimetrů, pro sklizeň řepky je však stejně třeba použít řepkový adaptér. Během dvou dnů jsem si na ni zvykl a dnes bych již jinou nechtěl. Lišta výborně kopíruje terén, takže i při vyšší rychlostí kolem osmi až devíti kilometrů za hodinu dokonale vyseču i polehlé porosty. Rovněž oceňuji i vysokou rychlost střihu kosy, která společně se širokým záběrem zajišťuje lepší plnění kombajnu na úkor rychlosti. Plynulý přísun sklízené plodiny k axiálnímu mláticímu a separačnímu rotoru zajišťuje 1,4 metru široký šikmý dopravník.

Celý den v kabině
Je všeobecně známo, že obsluha axiální sklízecí mlátičky je pro kombajnéra náročnější, musí ji dokonale seřídit a přizpůsobit rychlost jízdy stavu porostu vzhledem k nutnosti stálého zaplnění rotoru hmotou. Jiří Dvořák si nemůže vynachválit dotykový monitor, který mu poskytuje veškeré provozní údaje o celé sklízecí mlátičce a zároveň jeho prostřednictvím mlátičku kalibruje a nastavuje. Po ranní údržbě nemusí již za celý den vystoupit z klimatizované kabiny, z níž je dokonalý výhled na celé žací ústrojí.
Vysokou čistotu zrna zaručuje podle kombajnéra nejen velká plocha sít (6,5 m2), ale i lamelový ventilátor a předsíto, na němž se odloučí hodně nečistot. K nízké hladině ztrát přispívá automatické naklápění celé sítové skříně na svahu až do sklonu 17 procent. „Pokud mohu porovnat sklizené zrno od klasických vytřásadlových a axiálních mlátiček, tak u posledně jmenovaných není tak poškozeno, neboť se zde nemlátí, ale vytírá,“ pokračuje J. Dvořák. „K jeho lepší kvalitě přispívá i to, že mlátička AFX 8010 již nemá klasické vynášecí šneky, ale stupňovitou vynášecí desku, která se k zrnu chová ohleduplněji. V tom se liší od modelu AF 2388 X-Clusive. Výborné jsou také lehké půlené koše, které se dají snadno měnit podle sklízené plodiny. K dispozici mám čtyři druhy separačních a mláticích košů. Chtěl bych ještě upozornit, že u tohoto nového modelu již neplatí, že sláma z axiálních mlátiček je rozbitá a nejde sesbírat či slisovat. Lze ji tedy využívat i v zemědělských podnicích, kde potřebují slámu pro chov skotu.“

Spotřeba jako u konvenčních strojů
K vysoké produktivitě sklízecí mlátičky napomáhá elektronicky řízený motor, jehož výkon se při vysypání za jízdy navyšuje až na 447 koní. Přestože je axiální výmlat energeticky náročnější, pohybuje se průměrná spotřeba nafty podle J. Dvořáka kolem 13 litrů na hektar. A takové hranice dnes dosahují energeticky úspornější konvenční stroje. Farmáři si však musí uvědomit, že vysoké produktivitě mlátičky, kdy se zásobník o objemu 10 500 l vyprazdňuje rychlostí 105 l za sekundu, se musí přizpůsobit celá posklizňová linka. Case AFX 8010 je podle J. Dvořáka jediná sklízecí mlátička, u níž se při ucpání nemusí na řemenici rotoru nasazovat klíč a ručně jím otáčet opačným směrem. Mláticí a separační rotor je poháněn hydraulicky plynulou převodovkou CVT a při jeho případném ucpání lze otáčky hydraulicky reverzovat.
O axiálních sklízecích mlátičkách je známo, že svou jednoduchostí jsou nenáročné na údržbu. U nového modelu AFX 8010 se převážná část energie přenáší hydraulicky, a tak má minimum řemenic, ložisek a tím pádem i mazacích míst. „V návodu jsou stanoveny různé intervaly pro určité úkony, já ale všechno kontroluji každé ráno,“ popisuje praktickou údržbu Jiří Dvořák. „Například vzduchový filtr bych měl vyfoukat až zazní signalizace, čistím ho ale každý den a pak se nemusím zdržovat na poli, když je hezké počasí a je třeba sklízet. Každé ráno, než vyjedu na pole si projdu celý stroj, zkontroluji všechna riziková místa a mám tak záruku, že mohu sklízet celou prodlouženou směnu, aniž bych opustil kabinu sklízecí mlátičky. Po deseti hodinách je třeba promazat pouze dvě maznice, jedna z nich je na čepu hlavice kosy, jinak jsou zde intervaly údržby v rozmezí 50, 300 a 600 hodin.“

Žena, dýmka i mlátička
Z přístupu Jiřího Dvořáka je vidět, že takových kombajnérů u nás moc není. O novou sklízecí mlátičku se stará až s přílišnou pečlivostí, v kabině má čisto, pořádek, dokonce se při vstupu do ní přezouvá. „Case IH AFX 8010 je nejlepší sklízecí mlátička, s jakou jsem kdy jezdil,“ tvrdí kombajnér a pokračuje. „Říká se, že žena a dýmka se nepůjčují. V mém případě to platí i o nové sklízecí mlátičce Case IH.“
„Konkurenční výrobci už poznali, že s klasickými konvenčními mlátičkami již nelze, vzhledem k limitovaným ztrátám na vytřásadlech, dosáhnout vysoké produktivity,“ říká závěrem Ing. Milan Rusňák. „Proto často ponechávají klasický mláticí buben a vytřásadla nahrazují rotačními separátory. Case IH využívá unikátního jednorotorového způsobu mlácení a separace již téměř 30 let a modelem AFX 8010 dokazuje jedinečnost sklízecích mlátiček této značky“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *