Nová linka na čištění máku v Kozlově

Společnost JK Machinery, s. r. o. provedla zájemce z řad odborné veřejnosti moderním provozem na čištění máku a drobných semen v Kozlově u Velkého Meziříčí, který počátkem loňského roku uvedla do provozu pro firmu POEX Velké Meziříčí a. s.

Linka v Kozlově se skládá z několika hlavních uzlů, kterými jsou příjem materiálu, předčištění, čištění včetně pneumatického stolu, balení a expedice.
„Příjem materiálu je řešen příjmovým dopravníkem, navrženým pro příjem máku a kmínu. Odtud materiál putuje na předčističku PVT 1000, která předčistí vstupní surovinu i s vysokým obsahem odpadů (makoviny) na 95–98 %,“ vysvětlil Ing. Jan Kubart, technický ředitel firmy JK Machinery, s. r. o. „Předčištěný materiál je dopraven do sila, což umožní příjem materiálu s výrazně vyšším výkonem, než je výkon čistící linky,“ objasnil dále. Na přání Ing. Pavla Kratochvíly, předsedy představenstva firmy POEX Velké Meziříčí a. s., byly do provozu instalovány dva zásobníky, které umožňují naskladnit větší množství máku s makovinou.
„Čištění je dvoustupňové, na čističce drobných semen KUTR 800/1800 a na pneumatickém třídícím stole KPS 2300. Z pneumatického třídícího stolu je surovina vedena přes detektor kovů a dále balena do big-bagů, pytlů nebo malospotřebitelského balení. Linka je navržena pro čištění až na špičkovou kvalitu 99,9 %, vyžadovanou zejména pro export,“ uzavřel Ing. Kubart.

Více informací naleznete v příštím čísle týdeníku Zemědělec

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *