Nová technická řešení

Moderní stroje musejí být navrženy tak, aby nabídly potřebnou flexibilitu, navíc musí být schopny vykonat více operací při jednom přejezdu, čímž šetří náklady na obsluhu a palivo. Tento typ strategie se často označuje jako minimální zpracování půdy, ve skutečnosti jde ale o zpracování půdy s minimem přejezdů. Uvedené podmínky dokonale splňuje technika anglické společnosti Simba.

Stroje této značky uvedla s úspěchem na český společnost Agri CS, a. s., mnohé z nich si mohli prohlédnout i návštěvníci letošního veletrhu Techagro na volné ploše před pavilónem B.

X-krát více možností
Velkou pozornost budil v Brně nesený kompaktní diskový podmítač X-Press, určený pro mělčí a rychlou podmítku nebo kultivaci půdy (srovnání hrubé brázdy po orbě před setím) maximálně do hloubky 150 mm. Nesené stroje X-Press se vyrábějí v pracovním záběru 3 a 4 metry v pevném a sklopném provedení. Základem jsou vždy dvě řady disků o průměru 550 mm uložených na pružných slupicích Pro Active s roztečí disků 250 mm. Pružné slupice zajišťují efektivní ochranu proti kamenitým překážkám a navíc při jízdě jemně vibrují, čímž podporují vynikající samočisticí funkci disků za mokra. Jsou doplněny střižným šroubem, který je dodatečně chrání při najetí na extrémně velkou překážku.
„Tím nejpodstatnějším, co umožňuje obrovskou variabilitu použití, je plynulé nastavování úhlu disků pro každou řadu zvlášť v rozmezí 10 až 25 stupňů,“ vysvětluje Ing. Pavel Novák, product manager společnosti Agri CS. „Nastavením úhlu lze okamžitě stroj připravit pro práci v rozdílných podmínkách. Pokud je půda suchá a tvrdá, obsluha nastaví agresivnější úhel a má zaručeno, že disky vnikají lépe do půdy i bez dodatečného dotížení. Zapravení rostlinných zbytků bude co možná nejlepší. Naopak, jestliže má stroj srovnávat pouze povrch půdy, například po orbě, nastaví se minimální úhel a X-Press kvalitně připraví povrch před setím.“ Jemná struktura bez hrud je zajištěna menším průměrem disků a jejich menší roztečí. Naopak dostatečná průchodnost je dána patřičnou vzdáleností mezi řadami disků – 1050 mm u tažené a 830 mm u nesené verze. Na českém trhu je to jediný stroj, který nabízí letmo uložený disk na pružné slupici s natáčením a jištěním střižným šroubem.
Za dvěma řadami disků následuje válec DD (Double Disc) Lite ze speciálních profilovaných a proti opotřebení odolných disků nasazených na hřídeli. Jednotlivé prstence nejsou svařované, ale předepjaté silou. Tímto řešením se zajistí podstatně delší životnost než u svařovaných konstrukcí a naprosto bezúdržbový provoz. Hlavní výhodou je ale to, že profilovaný povrch, optimálním způsobem zpevňuje půdu, zamezuje ztrátám vláhy a má výrazný protierozní charakter. Díky vyšší pracovní rychlosti, která se pohybuje mezi 12 až 15 km/h, dosahuje diskový podmítač vysoké výkonnosti.

Pro velké i malé farmáře
Diskové podmítače X-Press v taženém provedení s pracovní šířkou 4,6 m, 5,5 m, 6,6 m, 8 m a 10 m doplněné o podvozek jsou určeny především větším zemědělským podnikům. Stroje lze sklopit do transportní polohy v šířce 2,95 m. Tažený X-Press má dvě sekce disků uložených na pružných slupicích jištěné střižným šroubem s možností natáčení a DD válec s větším průměrem 700 mm. Pracovní hloubka se u těchto strojů nastavuje centrálně pomocí jedné pístnice z kabiny traktoru. Distanční, barevně odlišené podložky slouží k rychlému zapamatování a přesnému nastavení a vedení hloubky zpracování. Jednotlivé disky se opět natáčejí a sekce disků je také možné nastavit podélně na patu nebo na špičku. Tažené podmítače X-Press jsou navíc vybaveny akumulátory tlaku: pokud je pozemek zvlněný, tak levá či pravá část rámu díky akumulátoru tlaku dokonale kopírují terén. V Brně byl vystaven nejmenší model této řady.
Pro menší farmáře je určeno nářadí ST Bar, které se připojuje do tříbodového závěsu traktoru. Stroj tvoří rám s podrývacím radličkami, ve své zadní části má integrovaný tříbodový závěs, do nějž se zapojuje nesený diskový podmítač X-Pres. Podrývací radličky jsou schopny zpracovat půdu během podmítky diskovým podmítačem až do hloubky 25 až 30 cm. Potřebný výkon energetického prostředku pro třímetrovou verzi je 150 koní.

Kompletní zpracování půdy
Dalším z vystavených exponátů byl unikátní stroj Simba Solo Standard s integrovanou podrývací sekcí. Jde o specifický stroj pro kompletní zpracování půdy jedním přejezdem, který podle Ing. Nováka předběhl svou dobu. „Pro své jedinečné agrotechnické vlastnosti se stal leaderem ve Velké Británii a velkou popularitu si získal i v dalších státech Evropy,“ pochlubil se product manager společnosti Agri CS.
Je tvořen čtyřmi, na sobě nezávislými sekcemi. V přední části stroje se nachází první sekce talířových bran tvořících jednu polovinu tvaru písmene X. Talíře jsou uloženy na společné hřídeli, mají průměr 650 mm a rozteč 250 mm. Jejím úkolem je zejména promísit a rozmělnit rostlinné zbytky a zapravit je do vrchní části půdy dané hloubkou zpracování, což bývá obvyklých 10 až 15 cm. Následuje sekce radliček pro hlubší prokypření půdního horizontu. Ty mohou být ve dvojím provedení s hloubkou práce do 350 nebo 200 až 250 mm a s hydraulickým nebo pružinovým jištěním. Za druhou pracovní sekcí jsou dvě pojezdová kola, po nichž se stroj pohybuje při transportu a otáčení na souvrati. Třetí sekcí jsou opět disky, které mísí posklizňové zbytky, což je prvotní úkol při využití stroje v bezorebných technologiích. Poslední sekcí je opět DD válec s patentovaným tvarem, který vytváří na pozemku podélné rýhy, slouží k drcení hrud, utužení a urovnání povrchu půdy. Samoostřící hrany DD válců mají při práci schopnost rozbíjet a štěpit hroudy. Patentovaná konstrukce DD válců tak zajišťuje jejich efektivní účinek po mnohem delší čas než u klasických válců, a to i s použitím litých prstenců. „Dlouholetým provozem se prokázalo, že životnost DD válců je podstatně delší než u odlévaných variant. Navíc zvlněný povrch půdy má lepší vlastnosti pro hospodaření s vláhou v suchých i vlhčích podmínkách,“ tvrdí Pavel Novák.
Solo se agreguje do spodního závěsu traktoru a plně se hydraulicky ovládá – přestavuje se do pracovní polohy a nastavuje se hloubka práce i úhel disků. Vyrábí se ve dvou provedeních: Standard a ST v závislostí na použitých typech radliček. Pracovní záběry jsou 3,3 m, 3,8 m, 4,5 m a 6 m. Potřebný výkon traktoru se pohybuje v rozmezí 180 koní pro model 3,3 m až téměř 400 koní se šestimetrovým záběrem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *