Nová výbava pro plynulou orbu

Zvětšování pracovních záběrů se v poslední době nevyhýbá ani radličným pluhům. Dlouhé pluhy, ať s přímým nebo děleným rámem, pak na souvratích zanechávají ukončení jednotlivých jízd do písmene Z. Tyto velké stupňovitě ponechané nerovnosti pak vedou k tomu, že jízda na souvrati při její doorávce je velmi nepříjemná a neklidná. Neustálé „poskakování“ má samozřejmě neblahý dopad na úroveň orby a zapravení organického materiálu do půdy. Nedostatečné zapravení výdrolu pak vede k tomu, že jsou s ním problémy v následných plodinách.

Firma Kuhn proto vyvinula systém, který na bázi sekční kontroly a s využitím GPS provádí samostatně zdvih každého orebního tělesa a jeho spouštění. O tuto činnost se stará elektrohydraulické ovládání v součinnosti se systémem hydraulického systému nonstop jištění orebních těles. Nový systém ovládání těles funguje automaticky. Na hranici souvratě je pak linie zahlubování a vyhlubování těles zcela přímá. Taková souvrať se pak snadno doorá, samozřejmě i mnohem snadněji připraví před setím i snadno zaseje, klidněji po ní bude pojíždět traktor s rozmetadlem hnojiv či postřikovač.

Klidná jízda traktoru s pluhem po souvrati při doorávce také přispěje k rovnoměrnému zaklopení posklizňových zbytků předplodiny a výdrolu, čímž se opět usnadní následné zpracování půdy a zároveň je to krok správným směrem v oblasti zdravotního stavu půdy i rostlin následných plodin. Nový systém také odlehčí řidiči, který má doorávku souvratí podstatně jednodušší, plynulejší a pohodlnější. Zároveň poskytuje  možnost volby toho, kolik orebních těles pluhu bude v záběru, čímž lze práci orební soupravy přizpůsobit aktuálním půdním podmínkám ve vztahu k výkonu motoru traktoru.*

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 11/2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *