Nové shrnovače v testech

Strojírny Rožmitál jako specializovaný výrobce obracečů a shrnovačů píce musí více než ostatní výrobci inovovat a vylepšovat svou produkci. V současné době právě testuje nový typ shrnovače s pracovním záběrem 8,5 m. Podle všeho se jedná o zdařilý produkt.

SP-852, to je typové označení nového dvourotorového shrnovače o pracovním záběru 8,5 metrů. Tyto údaje je možné vysledovat právě z onoho typového označení stroje s logem Rozmital. Jde o největší shrnovač z produkce strojíren Rožmitál, který tvoří středový řádek, což znamená, že rotory se točí proti sobě a mezi nimi řádek vzniká. Do současné doby podnik produkoval dva menší dvourotorové shrnovače se středovým řádkem, SP-682 má pracovní záběr 6,8 m a SP-772 shrne řádek z šíře 7,7 m.
Stroj vychází právě z těchto typů s tím, že podnik reflektoval na požadavek zemědělců po stroji s větším pracovním záběrem.

Důkladné prověření novinky
V současnosti pracují dva prototypy nového shrnovače Rozmital SP-852. Ten s výrobním číslem P 001 hned v místním zemědělském podniku Statek Rožmitál, s. r. o., který hospodaří na 1785 ha zemědělské půdy, z toho je 940 ha půda orná (565 ha obilniny, 175 ha řepka, 200 ha kukuřice) a 845 ha tvoří travní porosty. Ty podnik sklízí pro masný dobytek, na jehož produkci se zaměřuje. Celkový stav skotu činí 1390 kusů.
Druhý stroj je pak nasazován na rozmanitých členitých pozemcích Šumavy v rámci podniku služeb. Podle kladných reakcí současných provozovatelů a odpracování mnoha hektarů bez zásadních problémů a závad je zřejmé, že se stroj začne brzy sériově vyrábět.
Kvalitu novinky nám potvrdila také obsluha soupravy shrnovače a traktoru Zetor 72 11 Milan Petrovic, který konstatoval, že se shrnovač se stroji skonstruovanými před rokem 1989 nedá vůbec srovnat. Statek Rožmitál v současnosti vlastní stroj SP-772, který podle obsluhy odvádí perfektní práci. Novinka, která je ve firmě ve zkouškách, pracuje až dosud také bez problémů, když zvládla celou výměru píce v prvních sečích, což je přibližně 900 ha, a v současnosti zahajuje práci na sečích druhých. Traktorista také vyjádřil spokojenost s jednoduchostí seřizování a výslednou prací stroje.
Další stroj, který je v současnosti ve zkouškách, tudíž je to také novinka je naopak nejmenší stroj. Jedná se o jednorotorový tažený shrnovač SB-361 (381). Pracovní záběr 3,6 (3,8) metru a tažené provedení naznačuje, že se jedná o stroj určený pro malé výměry a malé traktory či speciální horské nosiče nebo malotraktory.

Od hlavy až k patě
Základem nového dvourotorového shrnovače SP-852 je páteřový rám s podvozkem v zadní části stroje. Stroj se agreguje do spodních ramen tříbodového závěsu. Pro starší traktory, kterým již dost dobře nefunguje hydraulika je možné závěs doplnit řetězovým zavěšením, které udržuje potřebnou výšku ramen hydrauliky. Mezi připojovacím a vlastním páteřovým hlavním rámem najdeme čep umožňující horizontální vychylování stroje vůči traktoru. Tento čep a také celkové uspořádání stroje umožňuje snadné otáčení soupravy na souvratích, neboť je možné bez kolize traktoru a stroje až 75° zalomení stroje vůči traktoru. Novinkou stroje je dělený rám. Důvodem je transport, při kterém stroj v rozmontovaném stavu zabírá podstatně méně místa. K tomuto řešení přistoupil výrobce také díky průniku na zahraniční trhy, neboť při dlouhých přepravních vzdálenostech hrají transportní náklady svou roli.
Na rámu jsou proti sobě umístěny hydraulicky sklopné desetiramenné shrnovací rotory. Jejich základem je uzavřená skříň kulisového mechanismu s olejovou náplní. Každá hrabice nese čtyři pružné hrabací dvouprsty. Rotor kopíruje terén díky tříkolovému podvozku. Jedno z kol je těsně předsazeno před rotor a zajišťuje podélné kopírování, náprava pod rotorem kopíruje terén příčně. Všechna kola jsou uložena otočně ve svislé ose. Pracovní výšku lze nastavit jak na čelním kole, tak i na nápravě rotoru.
Pohon zajišťují kloubové hřídele, pevně instalované hřídele a úhlová rozdělovací převodovka. Každý z rotorů je osazen přetěžovací spojkou, která stroj chrání před poškozením. K pohonu je třeba 540 n/min.
V přepravní poloze jsou rotory proti rozložení jištěny mechanicky ovládanou pojistkou. Pro snížení přepravní výšky je možné z rotoru sejmout několik hrabic. Stroj váží necelé dvě tuny a snadno si s ním poradí traktory od výkonu 60 koní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *