Nové téčko se představuje

Nové traktory New Holland T 7000, byly veřejnosti poprvé předvedeny na veletrhu EIMA 2006 a dále pak též v lednu tohoto roku ve španělské Estaponě. Obou představení se Zemědělec mohl zúčastnit.

Nová řada traktorů New Holland T 7000 obsahuje čtyři modely, jejichž jmenovité výkony motorů začínají na hodnotě 167 koní a končí u 213 koňských sil. Jedná se o přeplňované, kapalinou chlazené šestiválce z koncernu N.E.F., disponující zdvihovým objemem 6,75 litru. Výrobce zachoval jistá specifika těchto motorů typická pro New Holland přičemž přidal i něco navíc a to zejména proto aby byl splněn emisní limit a to Tier III.

Specifická recirkulace spalin

Mezi novinky lze zařadit například písty s jiným tvarem čela, vysoko uloženými pístními kroužky, excentrickým umístěním pístního čepu a chlazením dna pomocí speciální trysky. Co je jedinečné pro tyto motory je sytém, který řeší redukci oxidů dusíku ve výfukových plynech. Zatímco konkurenční motory používají nejčastěji zpětnou recirkulaci spalin přes EGR ventil, u motorů v traktorech T 7000 je využito přídavného výstupku na vačkové hřídeli jenž ovládá výfukový ventil. Tento ventil je krátce otevřen v průběhu sacího cyklu a díky tomu dojde k přisátí části spalin z výfukového potrubí. Efekt je známý, přisáté spaliny snižují obsah kyslíku a teplotu spalování a tím redukují tvorbu NOx.
Nové motory se vyznačují dobrou měrnou spotřebou paliva, která se pohybuje na hodnotě 205 g/kWh a vysokým převýšením točivého momentu dosahujícím až 45 %. Zvýšen byl interval výměny motorového oleje a to na 600 Mh, přičemž výrobce zdůrazňuje, že stačí používat konvenční oleje.
Co je pro zákazníky velmi zajímavé je navyšování výkonu. To probíhá v několika krocích a je významné, protože činí až 35 koní. Principy aktivace Power Boostu jsou stejné jako u předchozích modelů, tedy zatížený vývodový hřídel, nebo zařazený 16. a vyšší rychlostní stupeň. Tedy situace kdy je výkon třeba nejvíce navýšit a toto navýšení pak nachází odezvu zejména u žacích kombinací, lisů, sběracích vozů, nebo při častém využití traktoru v dopravě.

Bionafta samozřejmostí

Z praktického použití nových traktorů je také důležité, že mohou být provozovány na bionatftu. S přídavkem metylesteru do 20 % zcela bez omezení. U traktorů provozovaných na 100% metylester je třeba instalovat jiný program do řídící jednotky, aby se zvýšila vstřikovaná dávka paliva a kompenzovala se nižší výhřevnost bionafty v porovnání s naftou motorovou a dále se při provozu na 100% metylester zkracuje interval výměny motorového oleje.

Úsporná 19náctka

V úvodu bylo zmíněno, že v nových traktorech je použita osvědčená převodovka Power Command 19/6. Známé je přitom řešení 19. stupně, kdy je točivý moment odebírán přímo z hřídele pohonu PTO, přes lamelovou spojku a přídavný převod.
Převodovka je plně řazena pod zatížením přičemž od 1. do 11. stupně jde o převody polní a od 12. stupně výše jde o převody silniční. Z konstrukčního hlediska jsou všechny stupně řazeny za sebou plynule a bez nutnosti používat spojkový pedál či nějakým jiným způsobem mezi skupinami přeřazovat. Jde o čistě vnější rozlišení, které má návaznost kupříkladu na automatické řazení, které v silničním režimu řadí podle otáček motoru a točivého monetu, v režimu silničním se navíc bere v úvahu poloha plynového pedálu.
Převodové ústrojí je jako celek koncipováno na pojezdovou rychlost 50 km/h, kterou lze dosáhnout při jmenovitých otáčkách motoru. Protože ne ve všech evropských státech legislativa tuto přepravní rychlost dovoluje je možná i varianta s pojezdovou rychlostí 40 km/h, která je pak dosažena v redukovaných otáčkách motoru. Při nižším zatížení traktoru lze tedy řadit 19. rychlostní stupeň a jet ve snížených otáčkách motoru, při zatížení maximálním se lze rychlostí 40 km/h pohybovat i na 18. převodový stupeň, avšak při jmenovitých otáčkách motoru.
Spínání pohonu přední nápravy a uzávěrek diferenciálu je elektrohydraulické přes lamelové spojky a má automatický režim, kdy se uzávěrky pohonu přední nápravy vypínají v závislosti na úhlu natočení kol a na pojezdové rychlosti.

Rychlé řízení

Řízení kol přední nápravy má samostatný hydrogenerátor s průtokem 66 l/min, který zásobuje olejem též spojky pohonu přední nápravy uzávěrek PTO a spojky převodovky Power Command. Zajímavostí je možnost doplnit řízení systémem Fast Steer. Jak napovídá anglický název jde o rychlé řízení kol. Pokud je traktor tímto řízením vybaven, pak má volant s dvojitým věncem. Jestliže je Fast Steer aktivní, pak i při malém natočení kol do žádaného směru, při současném přitažení přídavného věnce volantu doje k natočení kol do maximálního rejdu. Podmínkou aby tento režim byl v činnosti je samozřejmě jeho zapnutí a dále též pojezdová rychlost nižší než 12 km/h. Při vyšších rychlostech by totiž tento režim mohl být nebezpečný.
Když jsme u popisu řízení je nutné zmínit také přední nápravu. Ta může být buďto v odpružené verzi (hydropneumatické odpružení ovládané samostatnou řídící jednotkou), nebo v provedení Super Steer, kdy se s koly současně natáčí i přední náprava (celkový úhel natočení kol i nápravy je pak 66°), a snižuje se tak poloměr otáčení.

Dobře dimenzovaná hydraulika

Průtok hlavního hydrogenerátoru činí 120 l/min, na přání lze mít hydrogenerátor s průtokem až 150 l/min. V obou případech jde o hydrogenerátory s proměnným objemem a regulací Load Sensing. Podle přání zákazníka je pak voleno ovládání vnější hydrauliky. Může být plně elektronické (čas a průtok), nebo levnější mechanické. Druhý z uvedených případů může často postačovat a jde o to jaké stroje budou s traktorem agregovány. Standardní výbavou jsou čtyři vzadu umístěné vnější hydraulické okruhy (na přání jich může být až pět) a v předu pod kabinou mohou být další tři. Je použit též vývod Power Beyond pro nářadí s vlastní regulací.
Základní výbavou je EHR zadního TBZ jejíž ovládání je shodné s tím jaké bylo použito na předchozí řadě TM. Je možné doplnění prokluzovou regulací a standardem je systém aktivního tlumení kmitů při transportu s neseným nářadím. Zvedací sílu zadního TBZ udává výrobce na hodnotě 84,8 kN, jde však o údaj 610 mm za koncovkami, takže v praxi uzvedne TBZ o něco více. Na přání je možný čelní TBZ se zvedací silou 37 kN.
Vývodový hřídel je klasického provedení samozřejmě s lamelovou spojkou a jak je u značky NH obvyklé s brzdou doběhu, kterou lze vyřadit. Vývodový hřídel má automatiku spínání podle polohy ramen, jak předního, tak i zadního TBZ. Zadní PTO je třírychlostní, s otáčkami 540/540E/1000E/1000 n/min. Možné jsou však vždy jen kombinace dvou rozsahů. Zapínání PTO je možné v automatickém režimu, kdy je spojka vývodového hřídele ovládána v závislosti na poloze ramen zadního tříbodového závěsu.

Tichá kabina

Kabina traktorů New Holland T 7000 pochází z řady TS-A a co zaujme především je nízká hlučnost. Výrobce udává jen 69,6 dB! To je naprosto špičková hodnota a výrobce tak snížil úroveň hlučnosti o 42 % (ze 72 dB na 69,6 je to snížení o 42 %, protože závislost není lineární, ale logaritmická).
Výrobce ponechal kabinu odpruženou systémem shodným jako u řady TM tedy kombinací kapalinových tlumičů a vinutých pružin. Předpětí pružin lze přitom měnit v pěti krocích a tuhost pružení lze tak upravit dle hmotnosti traktoristy.

Text a foto Luboš Stehno

Výkony traktorů New Holland T 7000 dle ISO TR 14396
T7030 T7040 T7050 T7060
Bez navýšení jmenovitý (kW/k) 123/167 134/182 145/197 157/213
maximální (kW/k) 132/180 147/200 156/212 164/223
S navýšením jmenovitý (kW/k) 150/204 160/218 172/234 175/238
maximální (kW/k) 158/215 173/234 177/241 178/242
Power Boost kW/k 27/37 26/36 27/37 18/25

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *