Nové značky v oficiální nabídce

Terex, Bomford, Pomac, N.Blosi, Caffini a v neposlední řadě i Sigma 4 jsou značky strojů, o něž rozšiřuje svou oficiální nabídku Some Jindřichův Hradec, s. r. o. Některé modely si mohli prohlédnout návštěvníci již tradičních výstavních a prodejních dnů Some ve zcela zaplněném areálu firmy, kde je na začátku února neukryla ani místy silná vrstva čerstvě napadaného sněhu.

Ředitel divize zemědělské techniky Ing. Oldřich Šuhájek považuje loňský rok za velice úspěšný, neboť v desetileté historii dosáhla firma Some jedny z nejlepších výsledků. Na celkovém obratu se podílela přibližně 25 % technika Pöttinger, 25 % traktory Same, 15 až 18 procent obratu připadlo na ostatní zemědělské stroje a zbytek na lesní a komunální techniku a automobily Peugot. Přes tyto úspěšné výsledky začala společnost Some již v průběhu minulého roku rozvíjet další aktivity.

Teleskopické nakládače Terex
V loňském roce navázala společnost Some obchodní spolupráci s americkou firmou Terex, která je třetím největší dodavatelem stavební techniky na světě. Její sortiment je velice široký, počínaje malými válci a pásovými bagry a konče velkými kolovými nakládači a nákladními automobily. „Loňský rok jsme brali jako testovací, u našich zákazníků jsem zkoušeli především teleskopický manipulátor řady Agro, model 737, který po zhruba třech až čtyřech týdnech provozu a natočených sto motohodinách vykazoval velmi dobré výsledky,“ řekl týdeníku Zemědělec Ing. Šuhájek. „Jeden nakladač u nás pracuje k plné spokojenosti jeho uživatele už tři čtvrtě roku. Jsem přesvědčen o tom, že teleskopické nakladače Terex jsou pro české podmínky velice vhodné. Proto jim chceme dát poměrně velký prostor na brněnském veletrhu Techagro.“
V areálu firmy si mohli návštěvníci prohlédnout čtyři teleskopické nakladače řady Agro, novinkou byl největší model 1037 s maximální zdvihovou výškou 9780 mm a maximálním užitečným zatížením 3700 kg. Jeho masivní podvozek zajišťuje maximální flexibilitu, redukuje případné kroucení či ohýbání a zvyšuje životnost stroje. K vysoké úrovni bezpečnosti práce pak přispívá konstrukce automaticky svařovaného výložníku. Hydraulické čerpadlo o výkonu 95 l/min a tlaku 270 bar umožňuje velmi rychlý zdvih, pokles, prodloužení či stažení výložníku, čímž se dosahuje krátké doby cyklu. Pro přeplňovaný, kapalinou chlazený čtyřválcový motor o výkonu 101 koní s přímým vstřikováním paliva je charakteristická vysoká spolehlivost, nízká spotřeba paliva a velký točivý moment i při nízkých otáčkách. Plně automatická převodovka powershift se čtyřmi rychlostmi vpřed a třemi rychlostmi vzad umožňuje jak rychlou přepravu po pozemních komunikacích (až 40 km/h), tak účinné ovládání při práci. Stoprocentní uzávěrka předního diferenciálu zajišťuje výborný tah a manévrovatelnost i na zabláceném povrchu. Vzhledem k šířce 2,2 m a výšce 2,45 m lze s nakladačem Terex lehce manévrovat i v uzavřených prostorách.

Plošné mulčovače Bomford
V letošním roce rozšířila jindřichohradecká společnost svůj sortiment o plošné mulčovače od anglického výrobce Bomford, s kterým navázala kontakt na loňském veletrhu Agritechnica a na právě proběhlých výstavních dnech s ním podepsala dohodu o zastupování na českém a slovenském trhu. „V Hannoveru nás zajaly především plošné mulčovače, které se v užším provedení používají v ovocných sadech při údržbě zelených pásů v meziřadí a na rozdíl od klasických mulčovačů s vodorovnou osou rotace rotoru dosahují vyšší produktivity práce,“ ohlíží se zpět Oldřich. Šuhájek. V Anglii se vyrábějí plošné mulčovače do záběru 6 m, v americkém Texasu pak stroje se záběrem až 8 m.
Pro ovocnáře a vinaře jsou určeny mulčovače se záběrem od 1,5 do 2,5 m. Do kategorie Tri-Blade patří stroje s pracovním záběrem 3 nebo 4 m, jejich navzájem pootočené robustní nože zajišťují dokonalý řez beze zbytků. Výšku strniště lze nastavit od 25 mm do 225 mm. Maximální výkon a využití poskytuje řada Tri-Wing se sklápěcími křídly a záběrem 4,6 nebo 6 m. Oba modely tvoří tři nezávisle vedle sebe jedoucí rotory, vstupní rozdělovací převodovka s požadovaným příkonem 180 až 190 koní a samostatná převodovka na každém rotoru s max. příkonem 140 koní. Na všechny robustní převodovky je poskytnuta záruka tři roky. Do sortimentu firmy Bomford lze zařadit i komunální stroje, jako zametací kartáče nebo čelně nesené příkopové čističe, které lze agregovat na automobily.
Velkou pozornost mezi návštěvníky budil plošný mulčovač Tri-Wing 4600 speciálně konstruovaný k sečení velkých travnatých ploch, údržbě pastvin včetně náletů a k mulčování rostlinných zbytků kukuřice, slunečnici, řepky a pod. Výška sečení od 25 mm do 375 mm se nastavuje hydraulicky. Dokonalé kopírování terénu umožňují sklápěcí křídla s možností pohybu v rozsahu + 90 až -22 stupňů.Ve třech držácích jsou upevněny vždy dva speciálně konstruované nože. Standardně jsou tyto stroje vybavené šesti pneumatikami 200/60 14.5 – 10, vyměnitelnými lyžinami a zadním osvětlením.

Česací plošiny Pomac a N.Blosi
V rozšířené nabídce společnosti Some se nacházejí i česací plošiny, které slouží k řezu ovocných stromů nebo ke sklizni plodů. Při použití těchto strojů lze nechat vyrůst porost do větší výšky, takže na stejné ploše při shodném počtu jedinců se dosahuje vyšších výnosů a tím i lepší ekonomiky pěstování ovoce. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že nasazením plošin se zvýší i produktivita práce při sklizni o 30 až 50 %, přitom eliminací lidského faktoru se výrazně zvyšuje kvalita sklízeného ovoce. Tato technologie je podle Ing. Šuhájka jednou z možných technologických cest, jak obstát na náročném evropském trhu.
Společnost Some u nás zastupuje dva italské výrobce patřící do světové špičky. Jedním z nich je firma Pomac, která vyrábí česací plošiny s dopravou ovoce od pracovníka až po uložení do bedny. Tyto stroje se v ČR využívají zhruba dva roky. Plošina je vybavena čtyřmi dopravníky, které zajišťují individuální dopravu každého plodu do zakládací bedny, která po naplnění a zvážení opouští plošinu. Pod základnou, v prostoru mezi koly, je uložen motor o výkonu kolem 25 koní, který pohání čtyři natáčecí kola, takže manipulace s plošinou je velice operativní. Druhou variantou jsou plošiny N.Blosi. Principiálně jsou shodné s předchozí značkou, rozdíl je pouze v tom, že u nich chybějí dopravníky, čtyři až šest pracovníků ukládá ovoce přímo do beden.
Plošiny N.Blosi jsou přibližně o polovinu levnější než předchozí typy a hodí se spíše pro menší soukromé ovocnáře. Pro návštěvníky dnů Some byla připravena samojízdná hydraulická česací plošina ZIP 25 dlouhá 2,5 m s hydraulickým zdvihem do výšky max. 1,9 m. Využívá se především k česání plodů v podmínkách úzkých výsadeb. Dieslový tříválcový motor Perkins o výkonu 28 koní pohání všechna čtyři kola prostřednictvím hydraulické převodovky se dvěma rychlostmi včetně neutrálu. Obě nápravy jsou nezávisle řízené. Stroj je dále vybaven hydraulickými brzdami, válečkem pro přesun přepravek, čelním a zadním hydraulickým zvedacím zařízením a pneumatickým prořezávacím systémem bez nůžek.

Rosiče a postřikovače Caffini
Na základě ročních provozních zkušeností v České republice připravila společnost Some další novinku, a to speciální rosiče Caffini a plošné postřikovače stejné značky, ať již tažené, nesené či samojízdné. „Rosiče Caffini považujeme za velice důležitý sortiment, v porovnání s vysoce kvalitními klasickými rosiči Agrimaster, které dodáváme na český trhu již jedenáctým rokem, jsou italské rosiče Cafiny určené do sadů a vinic,“ vysvětluje ředitel Šuhájek. K jejich přednostem patří počítačem regulovaná dávka v závislosti na pojezdové rychlosti, stejně jako speciální tok vzduchu kolem nádrže, při němž nedochází k nasávání nečistot. Vzhledem k provedení nekonkurují tyto stroje rosičům Agrimaster.
„Naše společnost spolupracuje několik let s dánskou firmou Hardi, ale pouze v některých regionech,“ pokračuje Oldřich Šuhájek. „Existují však oblasti, kde nemáme možnost prodávat postřikovače Hardi, přitom naši zákazníci po nás postřikovací techniku požadují. Proto jsme do našeho sortimentu zařadili plošné postřikovače Caffini. Tato firma se již téměř čtyřicet let specializuje pouze na výrobu rosičů a postřikovačů, což se zákonitě projevuje i v jejich vysoké kvalitě. Postřikovače Caffini lze vybavit na srovnatelnou technickou úroveň postřikovačů Hardi včetně systému řízené podpory vzduchu a počítačového software. První čtyři stroje jsou již připraveny pro české zemědělce.“
Návštěvníci výstavních dnů si mohli prohlédnout tažený postřikovač Starter 2200/18 Entrys polyetylenovou nádrží o objemu 2200 l. Stroj je vybaven palubním počítačem, přimíchávacím zařízením Smart, proplachovací nádrží i nádrží na čistou vodu k umytí rukou. K další výbavě patří písto-membránové čerpadlo o výkonu 180 l za minutu, řídicí jednotka s pěti sekcemi, nerezové rozvody, držák trysek Triplet s protiodkapovými ventily, hydraulicky ovládaná nezávislá 18metrová ramena, odpružený kyvadlový závěs ramen, jednookruhové vzduchový brzdový systém, parkovací brzda, pevné tažné oje a zadní závěs. Plynule lze nastavit rozchod kol od 150 do 225 cm.

Čelní nakladače Sigma 4
V oficiální nabídce společnosti Some jsou také italské čelní nakladače Sigma 4. „Zkušenosti s tímto zařízením máme již pět let a za tu dobu jsme neřešili žádný technický problém,“ tvrdí ředitel divize zemědělské techniky. „Před dvěma roky jsme nainstalovali první nakladače na traktory s výkonem motoru 90 až 100 koní pro každodenní práci v živočišné výrobě, v loňském roce jsme již dodali 15 dalších zařízení. Čelní nakladače Sigma 4 se osvědčily i při práci v lesním hospodářství se speciální lopatou pro manipulaci s kládami. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že v porovnání s konkurencí jsou čelní nakládače Sigma 4 lepší pokud jde o produktivitu práce, rychlejší pohyb a manipulaci při srovnatelné technické náročnosti a podobných cenách. Tyto nakladače umíme montovat na všechny značky u nás prodávaných traktorů.“
K dispozici jsou čtyři modelové řady Iron, Steel, Gold a Titanium. Lehčí a jednodušší řada Iron bez paralelogramu nebo s mechanickým či hydraulickým pralelogramem se doporučuje pro traktory Zetor. Větší kategorie Steel bez paralelogramu, Gold s mechanickým paralelogramem a Titanium s hydraulickým paralelogramem s naprosto srovnatelným výložníkem se liší pouze ve standardní výbavě. Jednoduché a okamžité ovládání všech funkcí čelního nakládače umožňuje joystik opatřený bezpečnostním tlačítkem zabraňující nežádoucím pohybům. Přídavný elektrohydraulický selektor, který je aktivován tlačítkem na joystiku, umožňuje ovládat nářadí s přídavnými hydraulickými okruhy. Modely Gold a Titanium mají v základní výbavě i tlumič rázů Genius, na přání lze dodat multifunkční Flash spojku, pomocí níž lze snadno a rychle zapojit či odpojit všechny hydraulické okruhy.
Zemědělci by určitě neměli přehlédnout i poslední informaci: od začátku února do 15. dubna vyhlásila společnost Some Jindřichův Hradec speciální nabídku pro techniku Terex, Bomford a čelní nakladače Sigma 4, slevy na tyto stroje se pohybují až do 15 %.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *