Novinky i doporučení

Aktuální doporučení k výživě a ochraně rostlin od společnosti NU Agrar a novinky z produkce firmy Horsch mohli slyšet a vidět návštěvníci v areálu a na pozemcích společnosti Stagra Studená právě během Dne společnosti Stagra. Ten za hojné účasti návštěvníků proběhl koncem května.

Úvod akce patřil představení společností, které se během akce prezentovaly. Toho se ujal jeden z jednatelů firmy Ing. Karel Dvořák.
Společnost Stagra, spol. s r. o., je prvovýrobcem i prodejcem zemědělské techniky a chemie. Zaměstnává 75 pracovníků. Zaměření společnosti lze rozdělit do tří částí. Jedním je rostlinná a živočišná výroba, firma v současnosti hospodaří na 2170 ha zemědělské půdy, z toho na 1690 orné. V nadmořské výšce 570 – 700 m pěstuje především potravinářskou pšenici, potravinářské žito, řepku a dále krmivo pro živočišnou výrobu. Chová 1100 kusů skotu, z čehož je asi 400 kusů krav.
Druhou částí je poskytování služeb okolním podnikům. Stagra nabízí setí stroji Horsch s podkořenovou výživou, sklizeň sklízecími mlátičkami a také servis a dílenské služby.
Třetí oblastí činnosti je dovoz a prodej techniky na zpracování půdy a setí Horsch a traktorů Deutz-Fahr. S tím samozřejmě souvisí prodej náhradních dílů a poskytování servisu. Dále je to prodej pesticidů.

Poradenství ruku v ruce s technikou
Spolupráce s výrobcem zemědělské techniky Horsch s sebou přinesla také spolupráci s firmou NU Agrar. Ta se zabývá poradenstvím zaměřeným k pěstování zemědělských plodin. Společnost je schopna díky své síti poradců poskytnout pomoc zemědělcům se zakládáním, výživou, chemickou ochranou a vůbec všemi agrotechnickými zásahy při pěstování rostlin.
Původně se s poradenstvím začínalo v podnicích, které používají techniku Horsch, ale postupně se však počet zákazníků rozrostl a poradci firmy dnes poskytují svou pomoc více než 50 zemědělským podnikům na výměře kolem 100 tis. ha.

Předvedení strojů a demonstrace porostů
Jak vyplynulo z úvodní přednášky jednatele společnosti Stagra, pro dosažení vysokých výnosů s dobrou kvalitou zrna je určující kvalitní zpracování půdy a setí společně s bezchybnou výživou a ochranou rostlin. Ve Stagře je to synonymum pro stroje Horsch a poradenství NU Agrar.
Pro osvěžení paměti uvedl zástupce společnosti Horsch Maschinen GmbH Ing. Vratislav Malina několik dat z minulosti: Značka Horsch vstoupila na český trh před dvanácti lety. Tehdy si kladla za cíl naučit české zemědělce bezorebnému mělkému zpracování půdy. To se během několika let podařilo. Následně se stejně jako západně od našich hranic i v České republice postupně rozvinula spolupráce s poradenskou firmou NU Agrar.
Stroje značky Horsch byly představeny nejprve teoreticky, následně prakticky přímo na poli. Samozřejmě, že mezi nimi nechyběly novinky prezentované již na výstavě Techagro 2004.
K novinkám patří stroj, který neměli návštěvníci možnost vidět, ale který se díky dotačnímu titulu vztahujícímu se k pěstování meziplodin v současnosti dostává ke slovu. Je jím nesený podmítač Terrano FX, který je osazen secím strojem právě k zakládání meziplodin.
Za novinku lze považovat také stroj, který je určen pro hluboké kypření a to TigerAS. Ten nalézá uplatnění především v podnicích s velice vysokými výnosy s nimiž souvisí velké výnosy slámy, kterou je nutné zapravit a zamíchat do půdy. Bude rovněž sloužit jako plnohodnotná náhrada pluhu. Další využití tohoto stroje je možné podle aktuálních podmínek a stavu jednotlivých pozemků a typů půd.
Dále Ing. Vratislav Malina upozornil na nový secí stroj Concord PPF Solid. Tento je na rozdíl od známých Concordů s kapalným přihnojováním vybaven přihnojováním na granulovaná hnojiva. Je určen především pro ty zemědělce, kteří nedisponují sklady kapalných hnojiv nebo je jim bližší manipulace s hnojivy pevnými. Dále tento způsob umožňuje využít k přihnojení kombinované hnojivo s takovým poměrem živin, jaký je třeba dodat. Důležitým prvkem je používání kvalitních granulovaných hnojiv.
Pro zákazníky, kteří mají zájem o secí stroje Horsch, ale vyžadují kotoučové výsevní ústrojí je určen nový secí stroj Pronto. Ten je vybaven dvoukotoučovou secí botkou s přítlačnou kladkou. Secí ústrojí předchází dvouřadý talířový nebo hvězdicový kypřič a pneumatikový pěch.
Po základním seznámení s novinkami letošního roku měli návštěvníci Dne Stagra možnost vidět nové i starší stroje přímo při práci. Jako první se divákům předvedl podmítač Terrano FG 6. Jeho skutečný záběr činí 6,3 m. Slupice jištěné bezúdržbovým systémem TerraGrip je možné osadit několika typy narážecích radliček od dlátových po široké šípové. Jejich výměna je – jak mohli při praktické výměně diváci vidět – velice jednoduchá a rychlá. Celkem je jich na stroji 21. Za radličkami následuje třířadý prutový zavlačovač, který urovnává povrch a rovnoměrně rozmísťuje posklizňové zbytky Stejně rychle probíhá změna nastavení pracovní hloubky, které se provádí barevně odlišenými klipsnami, jež se nasunují na ojnici hydraulických válců opěrných a pojezdových kol a tvoří výškový doraz. Skládání do přepravní polohy probíhá hydraulicky.
Jako další se divákům předvedl podmítač Terrano FG 8. Všechny stroje byly vesměs agregovány s traktory Deutz-Fahr. Pouze tento byl výjimkou a po pozemku se proháněl za pásovým traktorem Challenger MT 765. Pracovními orgány stroje, který se od předchozího lišil pouze záběrem 8,1 m byly tentokrát nikoli naklepávací radličky, ale radličky MulchMix. Ty jsou určeny především k zamísení většího množství posklizňových zbytků, hnoje nebo kejdy do ornice a mohou pracovat až do hloubky 30 cm. Ing. Vladimír Beneš, který stroj na poli představoval, upozornil na tandemové uspořádání podvozku, které šetří rám stroje od rázů a lépe kopíruje pozemek. Za podmítačem byl agregován pneumatikový pěch Optipack. Jeho jednotlivé pneu jsou vyplněny pěnou, takže je eliminováno jejich poškození. Pěch je možné kdykoli od podmítače odpojit. V případě, že jeho práce dle aktuálních podmínek není potřeba, nezvyšuje hmotnost a nezhoršuje manipulační vlastnosti soupravy.

Tiger jde do hloubky
První novinkou na poli byl hloubkový kypřič Tiger AS. Ten je určen právě pro ty podniky, které vyžadují kypření půdy do větších hloubek nebo mají velké množství posklizňových zbytků a chtějí je zamísit do větších hloubek. Stroj je schopen pracovat v hloubkách až 40 cm a může se pochlubit světlou výškou rámu 85 cm. Pracovním orgánem je špička z radličky MulchMix. Jednotlivé slupice jsou umístěny ve čtyřech řadách a vzdálenost mezi nimi v řadě činí podle typu 80 a více cm. Jištění obstarává opět pružina systému TerraGrip. Povrch půdy za poslední řadou radlic upravují odpružené talíře. Následuje pneumatikový pěch, jehož středová část slouží také jako přepravní podvozek. Práci v prostorách nezpracovaných pneumatikami případně ukončuje článkový pěch.
Hloubku zpracování nastavujeme opět pomocí dorazových hliníkových podložek na hydraulických válcích. Stroj se dodává v provedení záběru 3; 3,7; 4; 5 a 5,8 metru. Boční sekce stroje jsou pro přepravu hydraulicky sklopné.
Jumbo ST 8 bylo dalším strojem, který se na pozemcích Stagry předvedl. Jedná se vlastně o pětiřadé prutové brány. Stroj je možné použít při jarní přípravě místo kompaktorů a bran nebo s ním lze částečně přerušením kapilarity nahradit podmítku. Velmi vhodný je k likvidaci řepkového výdrolu. Seřizování se provádí komfortně hydraulicky. Nastavit lze jak přítlak, tak sklon prutů.

Pevná hnojiva pod patu
Concord PPF Solid – stroj umožňující přihnojení granulovaným hnojivem pod patu byl dalším zástupcem novinek letošního roku. Od tradičního secího stroje Concord s přihnojováním kapalným hnojivem se liší jen minimálně, a to zásobníkem na hnojivo a vedením pro pevné hnojivo.
Vlastní secí stroj je v podstatě totožný. Skládá se ze třech řad radliček s řádkovou roztečí 25 cm. Secí botka v provedení Duet, tj. s úzkou špičkou a částí na aplikaci hnojiva je modifikována na aplikaci hnojiva pevného. K botce tak vedou dva semenovody, kdy jedním z nich proudí hnojivo, které je ukládáno pět cm pod seťovým lůžkem. To vytváří spodní strana radličky. Následně je sem ukládáno osivo. O jeho zakrytí se postará třířadý prutový zavlačovač. Práci zakončuje pneumatikový pěch v tandemovém uspořádání. Každá z pneumatik utlačuje vlastní pásek osiva, takže nejutuženější prostor vzniká díky použití šípového dezénu přímo nad osivem. Střední díl pěchu slouží již tradičně jako podvozek pro transport. Hloubkové nastavení zajišťují opět dorazové hliníkové klipsny.
Zásobní vůz má opět vlastní řiditelnou nápravu a skládá se ze dvou komor. V přední části (3500 l) bývá běžně osivo, v zadní (3500 l) pak granulované hnojivo. Podle potřeby je to však možné obrátit nebo použít obě komory pro osivo. Další možností je zakládání dvoudruhového porostu. O dávkování se u obou komor stará totožné výsevné ústrojí, jehož výsevný váleček je možné snadno pro různé druhy osiv vyměnit. Dávkování je díky radaru a elektropohonu synchronizováno s pojezdovou rychlostí. Výsevek je možné nastavit v rozsahu 0,1 až 800 kg/ha.
Celý stroj je z kabiny traktoru řízen prostřednictvím DrillManageru. Pomocí něj dochází nejen k nastavování všech funkcí, ale také k hlídání správné činnosti stroje. Průchod osiva jednotlivými semenovody sledují infračervená čidla.
Pro porovnání se na poli předvedl také secí stroj Concord s výbavou na kapalné přihnojování pod patu. Zásobní vůz osiva se liší tím, že na místo druhé komory najdeme polyetylenovou nádrž na hnojivo o objemu 2300 l. K jednotlivým secím botkám je pak rozvod pro kapalinu.
Pronto DC, kotoučový secí stroj Horsch je další novinkou na trhu. V současnosti jsou k dispozici stroje o záběru 3 a 4 metry, od příštího roku to bude šestimetrové provedení.
V současné užší verzi je zásobník integrovaný přímo nad secím strojem v podélné rovině, aby obsluha měla vizuální přehled o co největší části stroje. Jeho objem činí 2800, s nástavbou pak 3500 litrů.
První pracovní sekcí jsou dvě řady talířových nebo hvězdicových bran, případně smykových lišt uložených pružně pomocí pryžových elementů. Povrch utužuje pneu pěch. Následují dvoukotoučové secí botky. Ty jsou obdobně jako první pracovní sekce uloženy na pryžových elementech. „Uprostřed mezi kotouči najdeme přítlačný plastový prst, který zabraňuje odskakování osiva, naopak jej pevně umísťuje na seťové lože,“ zdůraznil Ing. Libor Prchal, zástupce společnosti Horsch. Práci botky zakončuje přítlačná kladka, která udržuje nastavenou pracovní hloubku.
Samozřejmostí je vzduchová doprava osiva, DrillManager nebo hydraulicky ovládané znamenáky. V plánu je i varianta s přihnojením pod patu.
Předvádění strojů značky Horsch uzavíral překládací vůz UW 160. Firma Horsch však není jeho výrobcem, pouze dodavatelem na evropský trh z Ameriky. Stroj je určen k obsluze výkonných sklízecích mlátiček a odvozu zrna na okraj pozemku, kde je hmota jediným šnekovým dopravníkem do dvou minut přeložena na nákladní automobil. Kónický zásobník pojme 16 tun hmoty. Vůz lze využít také na zásobování rozmetadel průmyslovými hnojivy.
Na Dni společnosti Stagra se předvedl ještě jeden stroj. Tím byl mulčovač značky Müthing MU 280. Robusní stroj s vodorovnou osou rotace je možné zavěsit do předního i zadního tříbodového závěsu. Hmotnost volně uložených kladiv se samobrousícím efektem převyšuje jeden kg. Pracovní výšku určuje opěrný válec.

Porosty zrakem návštěvníků a poradců
Protože společnost Stagra nabízí technologii Horsch podpořenou poradenstvním NU Agrar, mohla se pochlubit velice pěknými porosty jednotlivých plodin, na něž se návštěvníci měli možnost v závěru akce podívat. Sami mohli dle přiložených materiálů posoudit kvalitu porostu. Přímo na místě zazněly z úst poradců firmy NU Agrar aktuální rady a doporučení.
Posledním navštíveným pozemkem byl provozní pokus porostu jarního ječmene. Ten byl zasetý pomocí secího stroje Concord Solid, tudíž s přihnojováním granulovaným hnojivem. V jednotlivých navazujících pásech byla použita různá hnojiva v rozdílných dávkách. Samozřejmě porost doprovázely i kontrolní pásy bez hnojení. Ačkoli byly části pole založené bez přihnojení následně dohnojeny na povrch na stejnou úroveň, rozdíly v jednotlivých variantách byly patrné a hovořili jasně ve prospěch zakládání porostu s přihnojením pod patu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *