Novinky i osvědčené technologie

Tradičního technologického polního dne v Rostěnicích se letos zúčastnilo méně lidí, než bývá na této akci zvykem. Příčinu lze hledat opět v počasí. Nemohly za to tentokrát zima či déšť, ale tropický srpnový den, který vyhnal techniku i lidi v celé republice do polí, aby dohnali zpoždění letošních žní. Kdo však na Vyškovsko přijel, určitě nelitoval. Pořadatelé – společnost P & L Biskupice, Monsanto ČR a místní zemědělská akciová společnost – přichystali několik modelových situací sklizně obilovin a řadu strojních linek k zabezpečení půdoochranných i klasických technologií.

Polní den byl zahájen sklizní dvou stejně velkých záhonů pšenice klasickými šestivytřásadlovými sklízecími mlátičkami New Holland CX 860 s elektronicky řízeným vstřikováním motoru o výkonu 320 koní. Jedna byla vybavená klasickým sklízecím adaptérem o záběru 7,32 m, druhá pak variolištou Geringhof s pracovním záběrem 6,7 m, která se v České republice teprve zkouší. Podle provozních podmínek a sklízené plodiny lze u ní pomocí hydrauliky předsouvat žací stůl až o 500 mm (ze 480 na 980 mm). Právě tento stroj sklízel porost ošetřený přípravkem Roundup, druhá sklízecí mlátička se pak „zakousla“ do neošetřené pšenice. Vzhledem k letošnímu slunečnému počasí však oba porosty dozrály rovnoměrně. Efektivnost ošetření obilnin přípravkem Roundup před sklizní se však v Rostěnicích jednoznačně projevila u 700 hektarů ječmene.
A o jaké modelové situace dále šlo. U sklízecí mlátičky s klasickou žací lištou byl zvolen běžný technologický postup, kdy se stroj při vyprazdňování násypky do návěsu Bergmann Vario 400 s vanovou nástavbou VKA 20 vždy zastavil. Sklizeň slámy byla založena na samojízdné sklízecí řezačce New Holland a velkoobjemové nástavbě Bergmann na podvozku Vario 440. Progresivní modelová situace byla vidět u vedlejšího záhonu, kde sklízecí mlátička New Holland s adaptérem Geringhof vyprazdňovala násypku za jízdy do překládacího vozu Bergmann GTW 25 se dvěma nápravami. Slámu pak sklízel sběrací vůz Bergmann Shutlle o objemu 40 m3 (ve stlačeném stavu 88 m3) vybavený řezacím ústrojím s 52 noži. U obou systémů se prováděla různá měření (ztráty, vlhkost, ztrátové časy) s cílem poukázat na rezervy z hlediska využití moderní techniky a organizace sklizně. Škoda jen, že se návštěvníci o výsledcích, byť předběžných, během dne nic nedozvěděli.
Mikropodmítka urychluje vzcházení
Hlavní část polního dne však byla věnována technologickým linkám na zpracování půdy a setí. Předvedla se řada strojů a souprav, které byly již v týdeníku Zemědělec mnohokrát podrobně představeny. Věnovat se proto budeme technice, která návštěvníky v Rostěnicích zaujala nejvíce.
Praktickou ukázku zahájily jednoduché mulčovací brány s pruty vzdálenými od sebe 10 cm. Stabilní, pětinosníková konstrukce rámu s vysokou světlostí 65 cm a robustní, 14 mm silné pruty umožňují bezproblémovou práci s vysokou výkonností. „Mulčovací brány slouží k mikropodmítce přímo po sklizni porostu sklízecí mlátičkou,“ řekl přítomným Petr Formánek ze společnosti P & L. “Vypadané obilí a plevele jsou vytřeseny ze slámy a na ještě vlhké půdě najdou ideální podmínky ke klíčení, neboť pod rozdrcenou slámou se vytvoří potřebné mikroklima. V jednom až dvou centimetrech hloubky vzejde velmi brzy veškerý výdrol a plevele, které se následně ničí totálním herbicidem. Tento postup je aktuální právě letos, kdy mezi opožděnými žněmi a setím mnoho času nezbývá.“
Vzešlé plevele a výdrol lze likvidovat mechanickou nebo chemickou cestou. K aplikaci herbicidů byl předveden postřikovač NAPA z Agrio Křemže, který se vyznačuje velkou průchodností, odpružením ramen a velice rychlou vzduchovou regulací. Na českém trhu zastupuje Agrio Křemže i společnost AgChem, jejímž produktem byl i systémový nosič RoGator 618 s postřikovačem o objemu nádrže 4000 litrů a s rozpětím stabilních ramen 36 m. Na nosič lze umístit i rozmetací nástavbu. Rogator je určen především pro velké podniky a podniky služeb, samozřejmostí je u něj systém GPS.
Specialista na kejdu
Velké pozornosti návštěvníků polního dne se těšila pozinkovaná cisterna Wienhoff na kejdu o objemu 16 700 litrů. Tuto techniku „staví“ výrobce podle požadavků konkrétních zemědělců, takže každá z osmi cisteren, které již na českých polích pracují, je jiná. Nádrž je uvnitř rozdělena přepážkou na dvě oddělené komory, pomocí nichž lze dotěžovat zadní nápravu traktoru. Nejdříve se vyprazdňuje zadní část a teprve potom přední část cisterny. Tento systém umožňuje agregovat s cisternou slabší traktor a pracovat v náročném terénu, například na svazích, i za mokra.
Pro cisterny Wienhoff jsou podle Ing. Antonína Šedka ze společnosti P & L charakteristické některé znaky. Cisterny jsou především vybaveny velkými koly, standardní průměr je 1,6 až 1,7 m, které mají menší valivý odpor. Podle dosavadních zkušeností obsluhy vyjede traktor s cisternou každý kopec s o dva stupni vyšší rychlostí než s obdobnou cisternou vybavenou koly s polovičním průměrem. Zvyšuje se výrazně výkon, traktor má menší spotřebu a kola tolik neutužují půdu. Lépe se i vyrovnávají s nerovnostmi. Petr Formánek zase upozornil na pomocné plnění na levé přední straně nádrže, kdy mechanické čerpadlo poháněné hydromotorem přebírá kolem 60 % výkonu vývěvy a pomáhá plnit cisternu. Tím se snižuje čas plnění na 2,75 minuty, přitom se dá využít plného objemu nádrže. Bez pomocného plnění se čas prodlužuje na 3,5 minuty. Cisterny lze vybavit jakýmkoli aplikátorem, od jednoduchého hadicového až po předvedený komfortní hadicový aplikátor, který má dvě rozdružovací hlavy. Ty zaručují kompaktní a rovnoměrné dávkování kejdy na meziřádkovou vzdálenost 19 cm (v užších řádcích dochází k lepšímu využití živin) v rozpětí od 15 do 35 m3 na hektar. Rozdělovací hlavy jsou poháněné hydromotorem a mají reverzibilní chod. Mohou se tedy určitou dobu točit doleva a naopak, což zabezpečuje rovnoměrné opotřebení ostří a matric. Dalším aplikátorem může být nožové zařízení nebo speciální dvojdiskové řezací zařízení. Samozřejmostí je i klasický diskový aplikátor, který slouží i k částečné podmítce nebo radličkový tažený aplikátor. Výrobce cisteren Wienhoff klade důraz na dlouhou životnost, maximální robustnost a ekonomiku provozu.
Velký výkon, nízké náklady
Tak by se dalo stručně charakterizovat univerzální rozmetadlo Bergmann s podvozkem Vario 440. Dosavadní uživatelé u něho vyzdvihují nízkou nákladovost, která podle Petra Formánka představuje maximálně 1000 Kč za rok při aplikačním výkonu 15 až 20 tisíc tun. Bergmann vyrábí několik variant dvouosých a tříosých návěsů s hmotností 20 až 32 tun.
Firma Bergmann přišla jako první s hydraulickým pérováním podvozku, kdy hydraulické válce tlumí rázy při jízdě po nerovné podložce. Podvozky konstruované pro rychlost od 40 km za hodinu a výš jsou stavebnicí, možnou variantu si zemědělec zvolí podle svých provozních a finančních podmínek. Vyznačují se značně robustním rámem, což má vliv na velkou životnost (20 až 25 let) a příznivou ekonomiku provozu. Mohou být vybaveny i řiditelnou nápravou. Každý zemědělec si dále může vybrat mezi mnoha nástavbami, počínaje univerzální vanovou korbou a konče speciálními nástavbami vyráběnými na přání. Předvedené rozmetadlo o objemu 19 m3 mělo záběr 24 m. Je vybaveno šesti lopatkami na talíři a dvěma frézami, které nadrobí materiál na velmi jemné částečky. Tak rozhozený materiál je třeba okamžitě zapravit do půdy.
Jeden mělce, druhý hluboko
Největší zastoupení měly v Rostěnicích exaktní radličkové kypřiče Köckerling Vario, které byly předvedeny v podmítce v pracovních záběrech 7,5, 5,7 a 3,0 m. Co je však neobvyklé, tyto stroje lze vybírat ze sedmi různých záběrů podle toho, jaký traktor s nimi bude agregován. Pro dobrou kvalitu práce je totiž rozhodujíc pracovní rychlost, která by neměla klesnout pod 10 km/h, ideální je však 15 km za hodinu. Pozoruhodné je i to, že díky vysoké vlastní hmotnosti lze podmítače nastavit z kabiny i pro mělké zpracování půdy do 10 cm, takže se výdrol a plevele „nepohřbí“ příliš hluboko. Exaktní podmítače je možné využít ihned po sklizni nebo v předseťové přípravě půdy, ať již na podzim nebo na jaře. Výsledkem jejich práce je pokaždé rovnoměrná hloubka podmítky, jemná struktura ornice a dokonale rovný povrch pozemku. Letos se v České republice prodalo již třicet exaktních kypřičů, což svědčí podle Petra Formánka o jejich funkčnosti a širokých možnostech využití. Tyto kypřiče mají vždycky čtyři pracovní sledy, v přední části dochází ke zpracování a promíchání půdy, následuje urovnání, utužení a rozdrobení a posledním sledem je zavláčení a rozvrstvení rostlinných zbytků po povrchu.
Posledním předvedeným strojem byl slovenský Parapluh. Hloubkové kypření je třeba zařadit jednoznačně do systému půdoochranných technologií, neboť pohybem těžké mechanizace po pozemcích se půda utužuje. Jednou za čtyři až pět let je třeba pozemek parapluhem hloubkově prokypřit, aby se utužená vrstva v hloubce kolem 25 až 35 cm narušila, provzdušnila a zlepšil se vodní režim i migrace živin v půdě. Kořenovému systému pak utužená vrstva nebrání proniknout do větší hloubky za vláhou a živinami.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *