Novinky se prezentovaly v Bologni

Mezi početnými vystavovateli na veletrhu zemědělské techniky EIMA 2016 v Bologni byla také firma Pöttinger. Tento rodinný rakouský výrobce je zastoupen na trzích celého světa včetně Itálie a nikterak svou prezentaci nepodcenil. Kromě známých strojů byly v expozici vystaveny také četné novinky.

Pokud bychom postupovali v oblasti sklizně pícnin od začátku, pak byly k vidění dva nové typy žacích strojů. NovaCat 352 CF je označení pro nový bočně nesený žací stroj se záběrem 3,5 m a osmi žacími disky, který je namísto zařízení pro úpravu píce osazen novým typem šnekového shazovacího dopravníku. Systém Cross Flow (zkratka CF) zpřístupňuje ukládání píce do řádku i pro nejpoužívanější kategorii žacích strojů – bočně nesených. Jedná se o příčný šnekový dopravník, který odebírá hmotu rovnou od žacích disků, bez jakékoliv následné úpravy. Mění směr jejího pohybu o devadesát stupňů a bez dotyku s půdou je veškerá hmota (včetně lístků) z pracovního záběru 3,46 m příčně přesouvána až k řádku odloženému mezi koly traktoru čelně neseným žacím strojem.

Díky tomu odpadá operace shrnování píce, a tím i riziko ztrát cenných částí rostlin. Dopravník také přináší úsporu nákladů a snížení časové náročnosti celého sklizňového řetězce. Ztrátám hmoty zabraňuje uzavřená konstrukce dopravníku – sto procent posečené hmoty je dopraveno přímo na řádek, čímž je také eliminováno riziko znečištění. Tento dopravník má být v budoucnu jako volitelná výbava i pro nový model žací kombinace NovaCat A10, která byla v expozici rovněž prezentována. A to v provedení NovaCat A10 RCB, tedy osazená profilovanými mačkacími válci. Kombinace nabízí pracovní záběr od 8,8 až do 9,56 m, ve druhém pak 9,26 až 10,02 m. Nosníky žacích strojů jsou uchyceny pomocí kloubů a udržovány ve své poloze hydraulickým předpětím pomocí trojice ramen. Stroj může být ovládán prostřednictvím ISOBUS.*

Více informací přinese Mechanizace zemědělství 1/2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *