Novodobá éra brněnské společnosti

Zetor New – to je označení nejen pro transformovaný areál, ale také pro novou strategii používanou při organizaci a řízení podniku. To zaznělo v úvodním slovu při slavnostním otevření představení areálu společnosti Zetor, a. s.

Transformace a zúžení výrobního areálu je začátkem nové kapitoly fungování a rozvoje společnosti Zetor. Těmito slovy zahájil a účastníky slavnostního otevření nového areálu přivítal návštěvníky z řad obchodních zástupců, partnerů a dalších osobností spjatých se Zetorem výkonný ředitel akciové společnosti Vojtech Pánik. Hned na začátku zdůraznil, že 30. květen se zapíše do historie společnosti jako začátek nové éry. Ta je charakteristická hned řadou změn a slavnostní otevření má symbolizovat silnou moderní společnost postavenou na mnohaletých tradicích a zkušenostech.
Společnost Zetor již dlouhodobě vykazuje dobré výsledky hospodaření. V roce 2004 skončilo hospodaření s provozním ziskem ve výši 260 milionů Kč a s celkovými tržbami ve výši 2,981 miliardy Kč. Společnost těmito výsledky pokračuje v trendu úspěšného hospodaření a rozvoje prodejních aktivit nastartovaném po příchodu nového vlastníka – společnosti HTC holding.
Provozní zisk dosažený v roce 2004 ve výši 260 milionů Kč znamená nárůst úspěšnosti hospodaření o 225 % v porovnání s rokem 2003. Kromě růstu ziskového hospodaření, vykázal Zetor za v roce loňském roce 23% nárůst celkových tržeb z prodeje vlastních výrobků.
Za první tři měsíce roku 2005 prodal Zetor celkem 1120 traktorů s tím, že více než 80 % produkce přitom směřovalo na trhy zemí Evropské unie – především k odběratelům traktorů Zetor ve Velké Británii, v Polsku a Beneluxu; mimo EU pak v USA. V krátkodobém horizontu plánuje společnost Zetor zvýšit roční produkci až na 10 tisíc traktorů.
Pro letošní rok plánuje společnost Zetor, a.s. další růst všech klíčových ukazatelů
V podnikatelském plánu pro rok 2005 společnost předpokládá prodej celkem 6 200 traktorů. Tržby společnosti by měly v roce 2005 dosáhnout 3,416 miliardy Kč a zisk společnosti by měl za rok 2005 dosáhnout hodnoty téměř 87 milionů Kč.

Zásadní proměna
Areál společnosti Zetor, a. s., se výrazně změnil. V rámci těchto změn došlo k přemístění některých výrobních objektů uvnitř areálu. Výrobní areál Zetoru je nyní kompaktnější – s napřímenou efektivní logistikou – ideální pro výrobní kapacitu 10 – 15 tisíc traktorů ročně. Současně se změnami v rámci uspořádání areálu dochází ke změnám v interní komunikaci a řízení lidí.
Jak dále vyplynulo z úvodního projevu a z následně uspořádané tiskové konference, transformace areálu a nová strategie Zetor New byla inspirována moderními manažerskými metodami uplatňovanými například v japonských firmách. Týká se jak organizace výrobního areálu, tak samotného myšlení managementu a zaměstnanců. Částečné zavedení těchto metod ihned po příchodu nového vlastníka – HTC holding – již dříve výrazně pomohlo společnosti Zetor, a. s., při opětovné přeměně v úspěšnou firmu. Společnost Zetor se dnes může pochlubit rostoucím ziskovým hospodaření a obchodně úspěšnými výrobky, které z 80 % míří na náročné trhy zemí EU.
Mezi hlavní přínosy transformace firmy patří významná úspora nákladů a růst efektivity managementu výroby. Pro to byla uskutečněna tato opatření:
Restrukturalizace výrobních prostor nyní umožní efektivní výrobu 10 – 15 tisíc traktorů Zetor ročně. Celková úspora nákladů – například jen v oblasti logistiky činí více než tři miliony Kč. Zlepšení organizace a materiálového managementu, zkrácení a napřímení distribučních cest uvnitř výroby. Vytvoření příležitostí pro další efektivní využití nadbytečných prostor v areálu Zetor, a. s.

Rychlá realizace i návratnost
Záměr realizovat koncept Zetor New byl poprvé představen v září 2004 a jeho uskutečnění tedy trvalo pouhých 9 měsíců. Celkové investice do realizace konceptu Zetor New byly zhruba ve výši 75 milionů Kč. S návratností vložených investic společnost Zetor počítá v krátkodobém horizontu. Například návratnost vložených investic do logistiky zabere pouze přibližně 4 měsíce. Vložené investice se vrátí také v podobě dalšího posílení image společnosti Zetor coby moderně řízeného a fungujícího výrobce s upraveným výrobním areálem – srovnatelným například s významnými výrobci automobilů v ČR. Realizace konceptu Zetor New zároveň počítá s dalším rozvojem společnosti i v personální oblasti.

Průběh změn
Došlo k přesunu montážních dílen kabin traktorů, převodovek a hydrauliky. Ty se nacházely v okrajových částech areálu a vzhledem k tomu, že tvoří klíčové části výrobního řetězce – došlo k jejich přemístění do centrální části areálu k výraznému zjednodušení logistiky a poklesu přepravních a komunikačních nákladů.
Výrobní haly společnosti Zetor prošly rekonstrukcí. Zcela nově byla postavena také přijímací vrátnice, parkovací plochy a vnitřní komunikace v areálu. Objekt získal nové oplocení.
Postupně dochází k odstranění objektů, které dnes již nejsou využitelné pro výrobní činnost společnosti Zetor. O využití dalších objektů projevili zájem jiní investoři či město, které se zajímají o vhodnost některých ploch pro umístění průmyslové zóny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *