Nový lis na moravských polích

Po dlouholeté možnosti zakoupit lis na válcové balíky s pevnou komorou přichází Pöttinger s novinkou v podobě lisu s variabilní komorou GA V6. Během sezóny 2004 jsme na polích mohli v běžném nasazení spatřit dva prototypy lisů Pöttinger GA V6. Jeden z nich pracuje poblíž mateřského závodu v Rakousku, kde jej také během Pöttingertagu spatřili jeho návštěvníci. Druhý je k vidění v ZD Skály Benešov severně od Brna.

Lis GA V6 je již od počátku konstruován ve dvou modifikacích, a to ekonomy a profi. Na moravských polích a loukách sklízí profi varianta stroje.
Lis je v tomto provedení osazen pětiřadým sběračem s čelním vkládacím válečkem o šíři 2,2 m s centrálním uložením pro příčné kopírování a postranními kopírovacími koly. Třířadý vkládací rotor je uspořádán do šnekovice. Dále je vybaven 25 řezacími noži s dvojitým nezávislým jištěním jako u senážních vozů, které tvoří řezanku o teoretické délce 4,8 cm a do záběru jsou zařazovány hydraulicky. Počet nožů lze dle potřeby zredukovat.
Balík je formován za pomoci jednoho hlavního válce na dně komory a dvou pomocných válečků nad vkládacím rotorem a dále díky pěti nekonečným pásům. Komora je široká 1,2 m a průměr balíku lze nastavit od 0,6 do 1,6 m. Napínání pásů probíhá hydraulicky.
Stroj je vybaven automatickým mazáním řetězů a centrálním mazáním ložisek, jemnému odložení balíku na pozemek napomáhá tlumící rampa. Balíky jsou vázány do sítě i do provázku (na přání) se zásobou náhradní sítě. Síť může mít šíři 120 cm nebo 131 cm, kdy částečně překrývá hrany balíku a umožňuje snazší zabalení do fólie. Náprava je osazena širokými pneumatikami se vzduchovými brzdami.
Ovládání stroje probíhá z kabiny traktoru díky grafickému ovládacímu panelu se symboly. Na displeji se zobrazují veškerá provozní nebo chybová hlášení včetně počtu vytvořených balíků.

Testování v provozu
ZD Skály jsou tradičním uživatelem techniky Pöttinger a v minulosti projevili zájem o koupi lisu na válcové balíky. Zároveň se jedná o podnik, který plně využije stroj k lisování sena, senáže i slámy za všech, tzn. běžných provozních podmínek, z čehož plyne důkladné otestování a prověření stroje. Ten prověří i rozmanité půdní, plodinové a terénní podmínky podniku. To bylo důvodem, proč se jeden z prototypů stoje testuje právě v tomto podniku.
Družstvo hospodaří na 1500 ha zemědělské půdy v průměrné nadmořské výšce 700 m. Letošní rok trvalý travní porost tvořil 550 ha s vizí dalšího zatravňování. Na orné půdě podnik pěstuje řepku, jarní ječmen, žito, kukuřici a také 45 ha lnu. Živočišnou výrobu tvoří 700 kusů skotu, z toho 200 dojnic a 120 krav charolais bez tržní produkce mléka. Vzhledem k zatravňování dojde také k navýšení počtu skotu.
Pro současný stav skotu musí podnik naplnit senážní žlaby – za pomoci senážního vozu Europrofi 3 L, který však vzhledem k množství sklízené píce již nedostačuje a podnik uvažuje o pořízení druhého. Dále potřebuje kolem 6000 balíků – senáže, slámy, ale i sena. Vše nyní lisuje nový stroj, který měl ke dni naší návštěvy za sebou zavázání necelých 3000 balíků a to jej ještě čekaly třetí seče píce. S ohledem na termín dodání však lis nestihl první seče píce.
Při lisování senáží stroj v místním podniku tvoří balíky o průměru 120 cm (o průměrné hmotnosti 600 – 700 kg), sláma je lisována do balíků o průměru 150 cm (o hmotnosti kolem 400 kg). Oproti dříve používaným lisům dosahuje nový stroj podstatně vyšší slisovanosti materiálu. Díky tomu došlo zároveň k zvýšení produktivity práce. To předseda dokládá čísly, z nichž lze usoudit, že letos sklízí o 40 % balíků méně.
Lis během roku pohání dva traktory – ve slámě stroj o výkonu 115 k a při sklizni senáže traktor s výkonem 165 k. Důvodem jsou především svažité pozemky.
Část balíků slámy a balíky sena jsou skladována pod střechou, zbytek slámy ve stohu balíků a senáž je až v místě uložení balena do fólie, a to baličkou Rollprofi G 800 SA. Jak řekl předseda Ing. Václav Pliska, ověřili si výhodnost takovéhoto skladování píce, která se v celku předkládá masnému skotu.
Svoz balíků a jejich další transport po podniku je zajištěn prostřednictvím traktorového návěsu s hydraulickou rukou od českého výrobce Hoštická, a. s. Z důvodu velkých přepravních vzdáleností je to prozatím nejslabší článek linky, kdy družstvo uvažuje o zajištění transportu ve špičce prostřednictvím služeb – automobilů s lesní nástavbou.
S prací lisu jsou v ZD dosud spokojeni a v době naší návštěvy již uvažovali o jeho odkoupení do svého vlastnictví. To potvrdil také agronom podniku Jaromír Žáček, který zdůraznil, že v porovnání z dříve používanými lisy tento nový předčil očekávání a dobře pracuje i v těžkých kamenitých podmínkách. Osvětlil nám také důvod pořízení lisu na válcové balíky při tak rozsáhlé živočišné výrobě. Tím bylo využití další původní vybavení linky, které je určeno na válcové balíky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *