Nový přesný postřikovač

Společnosti Phoenix-Zeppelin přichází se zcela novým modelem samojízdného postřikovače Challenger RoGator 600 s přesnou aplikací postřikové látky. Přímočarý design stroje ve spojení s konstrukční kvalitou a originálním systémem rozstřikování poskytuje optimální výkon, vynikající aplikační přesnost a vysokou úroveň ovládání stroje a komfortu obsluhy.

Srdcem postřikovače RoGator 600 je jeho inovační, ve středu umístěný páteřový rám podvozku, který nabízí řadu praktických vlastností, včetně dokonalého rozdělení zátěže, maximální ovladatelnosti, optimální stability postřikovacího ramene, hydraulického nastavení rozchodu kol a jedinečné schopnosti přizpůsobení pracovní výšky.
Podrobný průzkum ukazuje, že při ošetřování některých plodin vyžaduje obsluha vyšší světlou výšku stroje, která však většinou není potřeba. Nastavitelná světlá výška u postřikovače RoGator 600 je 45 cm, takže standardní výšku 75 cm lze navýšit až na maximálních 120 cm. Zlepšuje se tím stabilita stroje u většiny prací a obsluha nepřichází o komfort při řízení ani se nesnižuje viditelnost při práci ve vzrostlých plodinách.
Přímo ze sedadla v kabině může řidič pomocí hydrauliky nastavit rozchod kol v rozmezí od 1,8 m do 2,25 m, což postačuje k ošetření všech typů plodin s rozdílnými šířkami řádků. Tato nastavení nemají vliv na funkci zcela nového systému zavěšení, jež je určeno speciálně pro postřikovače RoGator 600.

Nezávislé zavěšení kol
Nezávislý hydraulicko-pneumatický systém zavěšení je spojen se dvěma příčnými rameny a tlumiči nárazů, kde každá jednotlivá jednotka je namontována k podvozku důmyslné konstrukce. To umožňuje celé konstrukční soupravě modifikovat rozchod kol, stejně jako pracovní výšku. Zavěšení umožňuje bezproblémové dosažení pracovní rychlosti až 20 km/h, přičemž se zároveň zlepšuje stabilita ramene. Systém je zcela bezúdržbový.
Samostatný podvozek a důmyslné zavěšení kol zaručují skvělou manévrovací schopnost a zachování úhlu natočení všech kol 35° i při osazení pneumatikami o šířce 800 mm a s výškou do 2 m. Standardní pohon všech čtyř kol umožňuje postřikovači RoGator 600 vnější poloměr otáčení 4,73 m. Ovládání probíhá ve třech režimech: 2WS (pohon dvou kol), 4WS (pohon všech čtyř kol) a crab-steer (boční pohyb), které jsou voleny tlačítkem na loketní opěrce. Změny mezi režimy 4WS a 2WS lze nastavit na automatickou činnost na souvrati pomocí systému HMS (Headland Management System).

Tvarově přizpůsobené nádrže a rameno
Postřikovače RoGator 600 jsou dostupné s nádržemi o objemu 3500 až 6000 l. Originální tvar poskytuje nízké těžiště, optimální rozložení hmotnosti a bezvadnou rovnováhu, což zvyšuje stabilitu a redukuje stlačení zeminy. Nádrž je zkonstruována z nízkotlakého polyetylénu o síle 12 mm, se zesílenými rohy. Její vnitřní hladký povrch usnadňuje čištění a postranní zúžení umožňuje dokonalé vyprázdnění nádrže do centrální odpadní jímky. Všechny modely mají šest mycích trysek, které jsou napájeny z integrované 500litrové vodní nádrže.
Dalším unikátním prvkem postřikovačů RoGator 600 je masivní rameno výložníku, které je před zadní nápravou spojeno s podvozkem, což je nejlepší pozice pro dosažení dokonalé stability. Rameno zůstává v optimální výšce nad místem postřiku, což redukuje vychýlení a zlepšuje účinnost aplikace. Stabilita ramene výložníku je rozhodující z pohledu obsluhy a přesnosti aplikace, z pohledu bezproblémového přenosu odpovídajících dávek chemikálií, stejně jako ochrany jednotlivých prvků před poškozením. Challenger vyvinul úplně nový systém zavěšení, který využívá ‘3D’ uložení ramen s možností odpružení pohybu v pěti osách, a to pomocí řady speciálních tlumičů. Ty stabilizují vodorovné a svislé pohyby (houpání a kymácení), stejně jako ovládání výkyvů při otáčení stroje, kdy se rameno výložníku intenzivně pohybuje vpřed a vzad a způsobuje tak nadměrné dávkování chemikálií.

Volba univerzálního ramene výložníku
Hliníkový výložník je standardní výbavou všech modelů a dodává se v šířkách od 24 m do 36 m. Pneumatické ovládání je standardem. Stavebnicová konstrukce umožňuje přizpůsobit sekce přepínačů nebo upravit automatické sekce řídicích systémů, stejně jako elektronicky ovládané trysky při regulaci postřiku na konci řádku. Výložník může být opatřen řadou držáků až pro pět vstřikovacích trysek. Rozprašovací recirkulační vedení je standardem a může být využito jako pomocné zařízení pro aplikace s potřebou mimořádného průtoku chemikálií. Sekundární přívodní potrubí umožňuje okamžité spuštění rozstřikování kapalných směsí transportovaných výložníkem. Rovnoměrně distribuovaným tlakem napříč celým ramenem výložníku se udržuje přesná aplikace.
Mezi zvláštní příslušenství, které zlepšují ovládání, patří automatická sekce řízení a ultrazvukové srovnávání ramene výložníku do roviny. Dalším příslušenstvím je ocelový výložník speciálně určený pro nové stroje RoGator. Toto příslušenství je k dispozici v šířkách od 24 m do 40 m, s dvojitými a trojitými rozkládacími systémy, jež umožňují postřik v různých rozpětích (12 m, 24 m a 36 m). Výložník je vybaven zdvojeným rozprašovacím vedením z nerezové oceli a je vhodný pro práci s velkými objemy kapalných hnojiv.

Unikátní armatura
Srdcem systému u všech strojů je odstředivé čerpadlo Hypro s produkcí 784 l/min při tlaku 2 bary a 167 l/min při tlaku 83 barů. Se samoplnicím adaptérem se RoGator stává zcela soběstačným. Výstup čerpadla odpovídá nárokům na vysokou rozprašovací kapacitu a flexibilitu, což umožňuje aplikovat značný objem kapalných hnojiv velkou rychlostí a zároveň dodržet nízký objem rozprašování. Při rychlosti plnění odstředivého čerpadla 800 l/min se redukují prostoje. Postřikovací čerpadlo se připojí k unikátní instalační jednotce, jež je designovým produktem strojů Challenger, využívající polyetylénovou armaturu o průměru 45 mm.
Armatura obsahuje mnohem méně ohybů, než je běžné u tradičních systémů. Jde o provedení se zcela hladkým povrchem a s použitím pevných potrubí, které značně zlepšují životnost a spolehlivost a významně redukují riziko netěsností. Použitím potrubí o stejném průměru se eliminuje kolísání tlaku a tok kapaliny, což by jinak mohlo způsobovat vibrace v návazných systémech. Dotyková deska na elektronicky ovládané plnicí stanici umožňuje intuitivní ovládání špičkou prstu. Plnicí stanice i kabina jsou osazeny elektronickým měřicím přístrojem objemu kapaliny. Plnění může rovněž probíhat z vysokoobjemových válců prostřednictvím uzavřeného přepravního plnicího systému Ecomatic.

Nový rezervoár pro chemikálie
Vedle plnicí stanice se nachází další unikátní část stroje Challenger RoGator 600. Obrovský 60litrový rezervoár na chemikálie pracuje s průtočností 200 l/min. Jako náplň lze použít i pevné rozpustné látky (rychlost plnění 30 kg/min) a díky speciálnímu vířivému pohybu se usnadňuje jejich rozpouštění. Plnění chemických látek je bezpečné a pohodlné v nastavitelné pracovní výšce (do 80 cm), rezervoár je sklopný pomocí teleskopických vzpěr. Objemný úložný prostor pro chemikálie je výhodně umístěn pod schůdky do kabiny Po ukončení plnění si může obsluha uložit ochranný oděv a výstroj do oddělené skříňky, kde je také umístěna vodní nádrž s výpustným kohoutem k mytí rukou.

Komfort obsluhy při ovládání stroje
V kabině samojízdných postřikovačů RoGator 600 je obsluha doslova hýčkána. Prostorná kabina je osazena obrovskou zasklenou plochou (6,2 m²). Klimatizace je standardem a potřebný tlak v kabině udržují dvojstupňové uhlíkové filtry. Ovládací konzola je umístěna napravo sedadla obsluhy, kde je i nový víceúčelový pákový ovladač (joystick). Konzola obsahuje vypínače pro sekci výložníku, nastavení převodovky a umožňuje regulovat rychlost a změnu směru. V přední části loketní opěrky je umístěna nová ISO sběrnice pro propojení s řídicím terminálem a barevným sedmipalcovým (nebo 12palcovým) displejem s vysokým rozlišením. Zobrazuje údaje o motoru, funkce převodovky a podvozku.
Doplňkový terminál Topcon, který se montuje na přídavný pult na pravé straně, řídí funkce postřikování a spolu se systémem satelitní navigace Auto-Guide™ umožňuje automatické řízení, stejně jako automatické ovládání výložníku, mapování a další přesná nastavení zemědělských aplikací. Terminál používá programovatelné klávesy k prohlížení různých stránek či k výběru funkcí. Data mohou být do/z jednotky přenášena pomocí rozhraní USB.

Optimální výkon motoru a hnacího ústrojí
Postřikovače RoGator 600 jsou vybaveny čtyřválcovými motory AGCO Sisu Power s objemem 4,9 l a maximálním výkonem 175 koní (model 635), nebo šestiválcovými motory o objemu 7,4 l (74 CTA) s maximálním výkonem 210 koní (model 645), či výkonem 236 koní (modely 655). Jsou umístěny ve středu stroje, čímž je dosaženo výborné stability a optimálního rozložení hmotnosti. Takové uložení snižuje hluk v kabině a usnadňuje přístup pro údržbu a opravy. Motory s přímým vstřikem paliva a systémem řízením SisuTronic umožňují rychle reagovat na střídavé zatížení a mají sníženou spotřebu pohonných hmot. Dodávají optimální výkon při postřikování a díky sběrnici CAN a jejímu napojení na systém řízení výkonu lze dosáhnout automatického nastavení otáček a tím odpovídající rychlosti v souvislosti se zatížením stroje. Maximální rychlosti se dosahuje při pouhých 1600 ot/min, čímž se spoří palivo.
Přímo k motoru je připojeno čerpadlo dodávající tlakovou kapalinu pro hydraulické převody a snímač zatížení hnacího ústrojí. To umožňuje dosáhnout rychlostí 0 až 40 km/h, podobně jako u převodovky s plynule měnitelným převodem CVT, bez nutnosti měnit převodový stupeň. Díky planetovému redukčnímu soukolí motoru, kterým se zvyšuje točivý moment, se předchází poškození nábojů kol. Stabilizační systém ESP (Electronic Stability Program) je navržen tak, aby zajistil kontrolu nad strojem a jeho stabilitu při přepravních rychlostech. Pohon může být ovládán různým způsobem včetně metody manuální a metody řízeného výkonu. Řízení výkonu automaticky nastavuje otáčky motoru na požadovanou rychlost, čímž dochází k úspoře paliva. Obsluha může předem nastavit hodnoty hnacího ústrojí a přizpůsobit tak provoz daným podmínkám, včetně rozběhu motoru vpřed či vzad a dvou pojížděcích rychlostí.

Popis pod foto
1. Nový model samojízdného postřikovače Challenger RoGator 600 s přesnou aplikací postřikové látky Foto archiv

Technická data pojízdných postřikovačů Challenger RoGator 600
RoGator 635 RoGator 645 RoGator 655
Motor AGCO SISU Power
4,9 l, 4válcový Tier IIIA 7,4 l, 6válcový Tier IIIA 7,4 l, 6válcový Tier IIIA
Jmenovitý výkon při 2200 ot/min k/kW 170/125 208/153 227/167
Max. výkon při 2000 ot/min k/kW 175/129 210/155 236/174
Převodovka s regulací prokluzu HydroStar CVT – 4WD HydroStar CVT – 4WD HydroStar CVT – 4WD
Přepravní rychlost 40 km/h při 1600 ot/min nebo
50 km/h při2 000 ot/min 40 km/h při 1600 ot/min nebo
50 km/h při 2000 ot/min 40 km/h při 1600 ot/min nebo
50 km/h při 2000 ot/min
Objem nádrže l 3 500 3 500/4 800 3 500/4 800/6 000
Objem nádrže na čistou vodu l 500 500 500
Rozpětí výložníku m 24 až 36 24 až 36 24 až 36
Postřikovací čerpadlo (Hypro) Odstředivé 800 l/min Odstředivé 800 l/min Odstředivé 800 l/min
Řízení řízení všech čtyř kol řízení všech čtyř kol řízení všech čtyř kol
Nastavitelný rozchod kol (volitelně) m 1,80 až 2,25 1,80 až 2,25 1,80 až 2,25 m
Zvláštní příslušenství: Auto-Guide
AGCOMMAND
tažné zařízení 12 t Auto-Guide
AGCOMMAND
tažné zařízení 16 t Auto-Guide
AGCOMMAND
tažné zařízení 16 t

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *