Nový procesor znamená lepší využití živin

Společnost Úsovsko a. s. zná naše veřejnost jako producenta kvalitních müsli tyčinek z vytříbených surovin. Tato činnost je ale jen malá část aktivit firmy, zahrnující též klasickou rostlinnou výrobu na výměře téměř 17 tisíc hektarů půdy v Olomouckém a Plzeňském kraji. A to včetně pěstování pícnin na orné půdě pro účely živočišné výroby. Firma také provozuje čtveřici bioplynových stanic, takže roční potřeba konzervované píce je značná.

Na velké výměře se pěstuje kukuřice, které se jen v loňském roce sklidilo 78 000 tun. Veškerá organizace práce směřuje k dosažení špičkové kvality krmiva při co nejlepším využití energie. A to jak pro zachování vysoké průměrné užitkovosti dojnic, tak i pro maximální využití potenciálu bioplynových stanic.

Při hledání nových řešení zaujal manažery podniku Úsovsko a. s. nový procesor John Deere KernelStar, a to především svou účinností. V roce 2014 byl pořízen a zabudován do sklízecí řezačky John Deere 7350. Při podzimní sklizni kukuřice na siláž v roce 2014 se ukázalo, že řezačka John Deere s novým procesorem produkuje řezanku, v níž jsou všechna zrna doslova „rozemletá“; zároveň bylo možné zvětšit délku řezanky. Řezačka provedla sklizeň 900 hektarů výnosných porostů kukuřice ve vysoké kvalitě a včas.

Na přiložených obrázcích je vidět řezanka, a to nejprve určená pro bioplynovou stanici, a poté do silážního žlabu.*

Více informací a zkušeností s novým procesorem KernelStar přinese Mechanizace zemědělství 3/2015.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *