Nový stroj poprvé v Rostěnicích

Švédská společnost Väderstad vznikla roku 1962 a postupem času se vypracovala v moderní výrobní závod. Tak zahájil představení strojů produkt manažer společnosti Agrall Ing. Martin Hladůvka. Právě stroje Väderstad byly totiž středem zájmu předváděcí akce, při níž se poprvé v ČR představil kombinovaný kypřič Top Down.

Akciová společnost Agrall je známá především importem sklizňových strojů a v poslední době také traktorů značky Claas. Mimoto na český trh dodává stroje na zpracování půdy a setí značky Väderstad.
Prezentaci strojů Claas a především Väderstad uspořádaly za pomoci zemědělské společnosti Rostěnice, a. s. společně Agrall, a. s. a Agri-Tech, s. r. o.

Setí a zpracování půdy
Ještě před vlastním představením nového stroje z produkce firmy připomněl Ing. Hladůvka návštěvníkům možnosti a funkci ostatních strojů Väderstad.
Asi nejznámějším produktem firmy jsou secí stroje. Ty Väderstad vyrábí v provedení s mechanickým (záběr 3 a 4 m) a pneumatickým (záběr 4 až 8 m) transportem osiva do secích botek. Mechanické provedení nese označení Rapid RD a zásobník stroje je umístěn nad secími botkami napříč stroje. Pneumatické stroje jsou označeny Rapid A, jejich zásobník osiva je umístěn částečně na pomocném podvozku a to podélně. Dále jsou stroje označeny symbolem S – bez přihnojování nebo SC – s přihnojováním granulovaným hnojivem. Pro práci v minimalizačních technologiích zpracování půdy přichází na řadu předřazený rám s několika typy pasivního nářadí.
V nabídce Väderstad najdeme také secí stroj Biodrill sloužící k zakládání porostů jemnějšího osiva, tj. řepky či meziplodin. Výsevní ústrojí lze namontovat na jakýkoli secí stroj nebo jej lze provozovat v kombinaci se stroji Carrier nebo Rexius. Dalším secím strojem z produkce Väderstad je Rapid Turf o záběru 2 a 3 m. Jedná se o secí stroj určený k zakládání travních porostů, především trávníků. I tento stroj je možné vybavit přihnojováním.
Známým strojem je podmítač Väderstad Carrier pracující v hloubce 3 až 10 cm. Obdobně jako u secího stroje se i tento stroj vyznačuje stavebnicovou konstrukcí. Pracovní záběr dosahuje od 3 do 12,25 m. Mimoto Väderstad produkuje válce Rollex (6,2 m), obdobným strojem je pak Rexius (6,5 až 10,2 m), který se ovšem vyznačuje vyšší hmotností.
NZ-Agressive, to je název kultivátoru z produkce firmy Väderstad. Stroj je opět stavebnicového systému a to také do šířky pro možné zvětšení pracovního záběru až na úroveň 10 m.

Novinky od Väderstad
Jak už je u strojů Väderstad běžné, skládá se i TopDown – novinka v produkci této firmy z několika prvků známých z jiných strojů Väderstad. Základem je masivní rám s hydraulicky ovládaným podvozkem v střední části stroje. Na rámu jsou postupně navěšeny čtyři pracovní sekce. Tou první jsou dvě řady systému Disc, které půdu zpracovávají v rozmezí 3 – 10 cm. Zubaté talíře mají průměr 410 mm a jsou jednotlivě odpruženy pryžovými segmenty. Tato sekce je na rámu umístěna na paralelogramu a lze ji podle potřeb hydraulicky zahloubit či vyřadit ze záběru. V případě potřeby je i zde možné instalovat prutové brány pro rozptýlení posklizňových zbytků. Druhou sekcí jsou tři řady hydraulicky jištěných radlic na tuhé slupici. Ty mohou díky nastavení podvozku či pěchu pracovat v hloubce 10 – 25 cm. Slupice lze osadit hned třemi typy radliček, konkrétně o šíři 50; 80 a 120 mm s tím, že mimo nejužšího provedení je možné je doplnit křídlovými nástavci. Následuje sekce pryžovými segmenty odpružených a zároveň na paralelogramu uchycených vějířovitých talířů, které urovnávají půdu po práci radlic. Poslední částí stroje je pěch, který tvoří ocelová dutá kola mezi nimiž najdeme škrabky proti ulpívání zeminy.
Stroj se dodává v záběrech 4; 5; 6; a 7 m sklopný na transportní šíři tři metry. Hmotnost činí 1200 kg/1 m pracovního záběru. Podle zahloubení jednotlivých sekcí a podle přítlaku na pěch nebo jízdu částečně po podvozku je možné stroj použít k veškerým pracím při obdělávání půdy, vždy přesně podle potřeb.
Naprostou novinkou, která se však na českých polích ještě nepředstavila je stroj Cultus určený pro práci v hloubkách 10 až 25 cm. Stroj je osazen hydraulicky jištěnými radlicemi, vějířovitými talíři a pneumatikovým pěchem se zavlačovačem. Jeho pracovní záběr činí 3 až 6 m s transportní šíří 3 m.

Traktory Claas
Traktory všech pěti modelových řad značky Claas návštěvníkům představil Ing. Jaroslav Konečný. Jedná se o řady Nectis – ta je určená především pro práci v řadových kulturách, dále pak Celtis, Ares 500, Ares 600 a Ares 800, nejvyšší klasická řada nese označení Atles. Speciálním nosičem je Xerion 3300.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *