Nový tahač zaplatí meziplodiny

První pásový traktor Case IH STX 450 Steiger QuadTrac v České republice převzala letos na začátku února akciová společnost Rostěnice. Jen o týden později „zakotvil“ ze zkušebny stejný tahač STX s výkonem motoru 450 koní ve společnosti s ručením omezeným Agra Řisuty v okrese Kladno. „Nejde nám o vavříny, velkou výhrou je pro nás už to, že tahač QuadTrac vybavený satelitní navigací u nás k plné spokojenosti pracuje,“ řekl týdeníku Zemědělec František Krček, jednatel s. r. o. Agra Řisuty.

Společnost obdělává na dvou střediscích přibližně 2400 hektarů. Založena byla v roce 1994, kdy soustředila postoupené pohledávky od oprávněných osob společně s 1200 ha zemědělské půdy. V roce 2002 převzala družstvo vlastníků Slabce na Rakovnicku přibližně se stejnou výměrou. Vzhledem k výraznému srážkovému stínu Krušných hor uplatňuje od roku 1997 na celé ploše půdoochranné technologie. V rostlinné výrobě jsou hlavními komoditami potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, řepka a krmné obiloviny pro šest tisíc prasat ve výkrmu. Od roku 1995 do roku 1998 investovala Agra Řisuty do živočišné výroby kolem 25 milionů korun, přibližně stejnou částku utratila i za techniku do rostlinné výroby.

Pásový traktor může na silnici
„V poslední době se dostáváme do situace, kdy musíme již odepsanou techniku postupně obnovovat,“ pokračuje František Krček. „V loňském roce se ještě nechala využít reinvestiční opatření, a tak jsme zakoupili novou sklízecí mlátičku Claas Lexion 580 a v prosinci i polní tahač Case IH Steiger QuadTrac, který jsme převzali letos 15. února.“
Zajímalo nás, proč zrovna pásový traktor Case IH? „Rozhodnutí bylo vcelku jednoduché,“ vysvětluje F. Krček. „U kolových traktorů se nedá jejich velký výkon bez dvojmontáže přenést na půdu, přitom takto upravené kolové tahače nesmějí jezdit po veřejných komunikacích. Vzhledem k tomu, že máme obě farmy od sebe vzdálené přibližně 45 kilometrů, museli jsme hledat jinou variantu. A tou byl pásový tahač, jehož přepravní šířka vyhovuje dopravním předpisům. Shodli jsme se také v tom, že je třeba předimenzovat výkon motoru, proto jsme zvolili model STX 450. Dnes vidíme, že jsme mohli zakoupit i silnější tahač s výkonem motoru kolem 500 koní. Stáli jsme ale před otázkou, zda zvolit značku Caterpillar nebo Case IH, oba prodejci Phoenix-Zeppelin a Agroobchod Nové Strašecí měli velký zájem prodat právě jejich stroje. Tahače obou značek jsme viděli i v praxi a definitivně jsme se rozhodli na loňském mistrovství republiky v orbě v Hustopečích. Pásový traktor Case IH nás přesvědčil především svou úžasnou manévrovací schopností, na souvrati se otočí lépe než kolový traktor, a také proto, že čtyři pásy lépe kopírují pozemek než dva. Naopak u pásového traktoru Caterpillar je asi lepší spolupráce motoru s převodovkou.“

To musí zvládnout sám
„Jedním z důvodů, proč jsme si vybrali pásový tahač Case IH, byla i skutečnost, že jsme se přihlásili do programu meziplodiny. Pěstujeme je na výměře 1100 hektarů a bez výkonného a spolehlivého tahače bychom je nemohli ve stanoveném termínu zasít,“ vrací se ještě k loňské investici jednatel Krček. Pásový tahač Steiger QuadTrac STX 450 by měl každý rok zpracovat v Agra Řisuty přibližně 4600 hektarů, dvakrát 2300 ha orné půdy, zbylých 100 ha představují trvalé travní porosty. Na jaře před setím si lehce pohrál s tisícovkou hektarů pod jařiny a více než 3500 hektarů musí zvládnout na podzim.
Dozvěděli jsme se, že očekávaný výkon tahač beze zbytku splňuje, problémem je však odpovídající nářadí. Společnost má půjčený osmimetrový diskový podmítač Lemken Rubín, s nímž QuadTrac dosahuje výkon kolem 60 hektarů za prodlouženou směnu (10 hodin). Obdobný podmítač se záběrem deset metrů by byl podle jednatele výhodnější. Firma Lemken již vyvíjí nosič pro desetimetrový podmítač, neboť vlastní problém nespočívá v šířce pracovního nářadí, ale v podvozku, který by šel složit do optimální přepravní polohy. Existuje i jiná technika se záběrem 12 m (Horsch, Väderstadt) a také o této možnosti ve společnosti Agra Řisuty uvažují.
Kromě podmítače Lemkem využívá tahač i vlastní podmítač Gregoire Besson o záběru 7,20 metrů s disky a radličkami, který slouží jako hloubkový kypřič. Lze s ním prokypřit půdu až do hloubky 45 cm. „Potřebujeme narušit smykovou vrstvu, která se vždycky po určitém období vytvoří, i když ne až v takové hloubce,“ vysvětluje František Krček. „Pěstujeme poměrně hodně řepky a vyzkoušeli jsme si, že hlavním intenzifikačním opatřením v naší suché oblasti je umožnit kořenům čerpat vodu z větší hloubky.“
Spotřeba PHM se u podmítače Lemken pohybujeme kolem 9 až 12 litrů na hektar podle velikosti pozemku, u nářadí Gregoire Besson je 15 až 17 litrů v závislosti na hloubce zpracování. Každý centimetr navíc znamená podle jednatele navíc i litr nafty. „Na jedné straně vkládáme naftu, na druhé straně získáváme živiny jinak pro rostliny ztracené,“ poznamenal F. Krček.
Společnost Agra Řisuty nevyužila při pořizování nového pásového tahače Case IH STX 450 Steiger QuadTrac operační program, ale vsadila na již zmíněné meziplodiny. „Při rozhodování o koupi nové techniky nejde jen o tahač, ale i závěsné nářadí, které je schopno sílu traktoru využít,“ dodává závěrem František Krček. „Je to stejné jako přeskočit překážku. Investice v celkové výši zhruba jedenáct milionů korun je třeba využít při zjednodušení výroby, zkrácení časů, zvýšení produktivity a dodržení agrotechnických termínů, jež často rozhodují o celkovém úspěchu. Doufám, že se nám to podaří.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *