Nový univerzální kypřič i podmítač

Zajímavou úplnou novinkou na stánku společnosti Bednar na veletrhu Agritechnica byl polonesený kypřič s radličkami na pružných slupicích, osazený vpředu hydraulicky ovládanou smykovou lištou. Tento typ stroje je v sortimentu Bednar zcela poprvé; vystavený model se záběrem šesti metrů nesl označení Versatille VO 6000.

Stroj je navržený pro maximální univerzálnost využití od prvních přes opakované podmítky až po předseťovou přípravu půdy. Promyšleným rozložením radliček v pěti řadách se podařilo docílit toho, aby nový Versatille VO prováděl čisté podříznutí celého půdního profilu, důležité pro kvalitní provedení podmítek, zároveň ale také intenzivní promíchání horních půdních vrstev a přitom si zachovával maximální průchodnost.  Tu podporuje také otevřená konstrukce rámu.

Na stále častější požadavky po zvýšení denní výkonnosti při provádění podmítek reaguje firma Bednar uvedením podmítače Atlas AE. Enormní pracovní záběr v kombinaci s možností vysokých pracovních rychlostí znamená takové denní výkony, aby bylo nožné držet krok i se skupinou velkých sklízecích mlátiček. Včasné provedení podmítky také přináší výhodu v zachycení půdní vlhkosti, která podněcuje semena plevelů a výdrol ke vzcházení. Aby stroj pracoval bez driftování a v průběhu práce se nehoupal, jeho talíře jsou postaveny ve tvaru písmene X. Také podvozek se nachází před sekcemi talířů.

Na souvratích se tento podmítač otáčí tak, že pojíždí vzadu po opěrných válcích a vpředu po kolech, která jsou uložena otočně. Toto řešení není u firmy Bednar úplně nové, nicméně výborně podporuje rychlé a snadné otáčení na souvratích, které tak není brzdou celkové produktivity práce.

Více informací v Mechanizaci zemědělství 2/2018.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *