26.11.2001 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nůžky na balíky Mc Halle

V některých zemích je velmi rozšířen způsob konzervace pícnin pomocí svinovacích lisů s následným ovinutím silážní fólií. Při krmení takto konzervované hmoty je třeba balíky náležitě rozdružit.

K tomu je možné použít mimo jiné speciální nůžky Mc Halle 994. Ty mohou být agregovány na tříbodovém závěsu traktoru, nebo na ramenech čelního, nebo jiného typu nakladače. Tyto nůžky je možné použít k rozříznutí balíku siláže, sena, nebo slámy. Jejich práce je rychlá a jednoduchá. Zdrojem jejich energie je dvojčinný hydraulický válec, který ovládá speciálně tvarovaný nůž. Tento nůž prochází jakýmsi rámem, který potom slouží jako klín při oddělování obou polovin zpracovávaného balíku.
Díky vidlici, která také tvoří oporu materiálu při střihání je možné transportovat balíky z místa skladování až do místa krmení. Podle materiálů firmy je také možné použít nůžky pro naložení balíku do krmného míchacího vozu (KMV), přičemž balík je možné rozříznout a tím zkrátit dobu jeho zpracování v KMV. Zdvihací nosnost nůžek dosahuje 1000 kg.Jejich hmotnost je velmi nízká a činí pouze 230 kg.

Univerzální krmný vůz Lucas.g
Pro krmení a výživu skutu jsou používány různé materiály (sláma, senáž, seno), které jsou také různým způsobem skladovány (vaky, balíky, sklady), což si mnohdy vyžádá speciální techniku pro manipulaci a následné zpracování této hmoty. Zajímavým řešením může být víceúčelový krmný vůz firmy Lucas.g označený jako Castor Plus, zejména varianty 60 G (6 m3), 45 G (4,1 m3) a 35 G (3,6 m3).
Tyto typy umožňují naložení, rozdružení a následné rozprostření krmiva, nebo steliva. K naložení slouží nakládací štít s různými typy řezné hrany, který je nesen na ramenech jako klasická fréza. Alternativou k nakládacímu štítu jsou u modelů označovaných Castor Plus 60 R (6 m3) a 30 R (3,2 m3) nakládací, hydraulicky ovládaná vrata.
K samotnému rozdružování pak slouží válec v přední části, který je opatřen hřeby. Za tímto válcem (směrem od zadu do předu) je lopatkové kolo, které slouží k odebírání rozdruženého materiálu, jenž může obsahovat jak krátká, tak i dlouhá stébla. Posun je zajišťován řetězovým podlahovým dopravníkem. Pokud je zpracováván kulatý balík, pak jeho maximální průměr činí 180 cm, pokud jde o hranolovitý balík, je zpracován do délky 280 cm podle modelu vozu.
Vůz s cepovým sklízečem Orkel
Pro sklizeň zavadlé píce se stále častěji uplatňují řezací vozy, jejichž princip je dostatečně znám. Určitou obdobou této technice může být výrobek firmy Orkel a to vůz kombinovaný s řezačkou opatřenou cepovým rotorem označený obchodním názvem Split. Jeho výhodou je jako u řezacího vozu absence odvozních prostředků.
Vůz je nabízen v provedení s ložným objemem 14, nebo 20 m3. Horní část nástavby je tvořena srážecí sítí. Je osazen hydraulicky poháněným vyprazdňovacím dopravníkem, který umožní vyložení většího vozu do 30 sec. Ovládání funkcí vozu je buď elektrické, nebo manuální. Pracovním orgánem pro zpracování hmoty, ať již přímo z porostu, nebo připravené v řádcích je cepová řezačka. Ta je opatřena těžkým rotorem, na kterém je namontováno 18 pracovních kladiv. Kromě řezání plní rotor také funkci metače.
Na vnějším krytu je umístněno proti-ostří. Zajímavostí je také široký komín s odhazovací koncovkou. Jeho šířka je prakticky totožná s šířkou nástavby, což umožňuje lepší rozvrstvení hmoty a tím také lepší využitelnost nástavby. Výrobce dále udává, že při řezání hmoty dochází ke snížení obsahu kyslíku a dochází k uvolnění šťáv a vodo-rozpustných cukrů. Díky drobné řezance pak vůz vytváří lépe stlačitelnou hmotu.

Ecolands Mega line pro seťové lože
Minimalizační technologie zažívají velký rozmach také u nás. Aby takovéto obdělávání půdy přineslo předpokládaná očekávání, musí být všechna opatření vnímána jako systém. Součástí tohoto systému je vytvoření tvrdého a rovného seťového lože a to zvláště tehdy, jsou-li pro první podmítku použity disky o velké rozteči.
Pro takovou opareci jsou vhodné například kompaktory Ecolands Mega line, které jsou nabízeny pod označením DC 6000 (6,0 m) a DC 7000 (7,0 m), přepravní pak 3,0 m. Menší je určen pro tahače s výkonem 200 – 240 k, větší pak pro tahače o výkonu 230 – 260 k. Pracovní hloubka se pohybuje od 400 do 100 mm a pro správné zpracování horní vrstvy půdy činí pracovní rychlost 8 – 12 km.h-1.
První pracovní sekce tzv. triplex baterie nese současně talíře s roztečí 19, nebo 25 cm. a prutový válec. Další sekce je tvořena radličkami, za nimiž následují pružné smyky. Dále pak jde o hřebový válec, který plní také nivelační funkci. Poslední sekce je tvořena zavlačovači. Zajímavá je nabídka příslušenství, kdy pro lepší nivelační vlastnosti slouží kola na přední části rámu, pro utužení povrchu a jeho urovnání jsou zajímavé tzv. ježkové válce. Pro zavláčení slouží prutové zavlačovače.

Kompletní doprava Kaweco
V zemědělství dochází k přepravě velkého množství hmot, což je zvláště patrné v provozech s koncentrovanou živočišnou výrobou. To je vidět například v Nizozemí, odkud také pochází firma Kamps de Wild, která nabízí kompletní dopravu pod značkou Kaweco. Jedná se buď o jednoúčelové návěsy (cisterny) pro aplikaci kapalných statkových hnojiv, dále pak o výměnné nástavby a také o přívozní cisterny. Sortiment doplňují ještě mobilní váhy. Cisterny jsou nabízeny jako jednoosé aplikátory s nádržemi o objemu 5000 – 13500 l, které jsou plněny vakuovou pumpou, nebo čerpadlem a jsou opatřeny antikorozní ochranou. Pro samotnou aplikaci jsou v nabídce různé typy adaptérů, jenž se agregují do tříbodového závěsu, který je namontován na podvozek.
Další skupinou jsou systémy výměnných nástaveb s tandemovým podvozkem (kyvné a odpružené nápravy) s cisternami 7000 – 20000 l, dále pak výrobce nabízí silážní nástavby, překládací nástavby, rozmetadla a sklápěče. Pro velké podniky a služby jsou v sortimentu tříosé návěsy s cisternami 16000 – 28000 l, přičemž se jedná o výměnné nástavby. Nabídku uzavírají přívozní cisterny o objemu 18000 – 24000 l s nápravami, které se používají v silniční nákladní dopravě.
Odkameňování půdy s Reekie
Pěstování brambor v odkaměněné půdě má řadu příznivců i u nás. Je to dáno především snížením ztrát při sklizni a omezením rizika poškození hlíz. Důležitým aspektem je také vytvoření optimálního prostředí během vegetace a dosažení stabilnějších výnosů. Takové pěstování umožňuje technika firmy Reekie, patřící do uskupení Netagco.
Linka začíná naorávačem brázd, který má na rámu namontován pár hrobkovacích radlic, hydro-pneumaticky jištěných. Pro těžké půdy nabízí firma ještě speciální frézu za kterou následuje také pár naorávacích radlic. Její záběr je 2 m a pokud je v půdě málo kamenů a hrud, lze do takto upraveného záhonu sázet 2 – 3 řádky brambor. Pokud je třeba provést separaci hrud a kamene, pak se používá závěsný separátor Reekie 5154, jehož funkce jsou ovládány z kabiny trakčního prostředku.
Na vstupu do separátoru je těžký rotor, který usměrňuje proud zeminy. Samotná separace je pak dílem 3, 4, nebo 5 dopravníků s hydraulicky nastavitelným proti-sítem. Malé kameny a hroudy jsou odkládány zpět na pozemek a to mezi naorané „záhony“, velké hroudy a kameny končí v zásobníku.

Lis a balička od Krone
Pro snížení nákladů je často nutné kombinovat některé typy strojů dohromady. Při sklizni píce je tím mimo mino dosaženo snížení ztrát krmiva osycháním, nebo oddrolem. To platí například při silážování píce pomocí svinovacího lisu a baličky. Takovou kombinaci nabízí německá firma Krone a nese název Combi Pack (CP).
Jedná se buď o kombinaci lisu s pevnou komorou (CP) , který umožňuje vytvářet balíky o průměru 1,25 m a šířce 1,5m, nebo o lis s variabilní komoru (CP 1500 V), který vytváří balíky o průměru 1,0 – 1,5 m. Lisy jsou osazeny řezáním Multi Cut. Sběr hmoty je zajištěn sběračem o šířce 1,95 m. Pro lepší rozložení hmotnosti jsou oba typy strojů osazeny tandemovou nápravou. Balička je také doplněna o dvojici zásobníků na role s fólií, přičemž samotný mechanizmus je konstruován tak, že umožňuje použití rolí s různou délkou fóli. Pro snížení prostojů kombinace pracuje tak, že jeden balík je již na baličce, a další se již tvoří v komoře lisu. Pro širší využití je možné baličku vyřadit z činnosti, například pro sklizeň slámy. Samotné ovládání kombinace je řešeno součinností elektroniky s potřebou napětí 12 V a hydrauliky, přičemž některé z funkcí probíhají zcela automaticky. Minimální příkon lisu s pevnou komorou činí 43 kW (60 k).

Podmítač pro minimalizaci Vario
Úkolem kvalitní podmítky při systému minimálního zpracování půdy je připravit rovný povrch, tvrdé a rovné seťové lože a vytvořit jemnou strukturu půdy. To často na pozemcích s vysokým podílem posklizňových zbytků. Nářadím, které toto umí je například osmiřadý podmítač Köckerling Vario nabízený s pracovním záběrem 3,0, 4,8 a 5,7 m. Potřebný příkon se pohybuje podle záběru od 100 do 180 kW (136 – 245 k). Lze jej využít nejen k podmítce strniště, ale také k další přípravě půdy.
Pro rozptýlení posklizňových zbytků je podmítač osazen pružnými slupicemi s radličkami o záběru 100 mm, které díky své průchodnosti nevytváří shluky slámy. Ucpávání také zabraňuje rám stroje, který má světlost 80 cm. Samotné kypření je zajišťováno radlicemi na slupicích z pérové oceli, jenž díky vibracím narušují ztvrdlou půdu. Zpracování ztvrdlé půdy také usnadňuje hmotnost nářadí až 5850 kg. Pro nivelaci slouží jednak široká vodící kola vpředu, vzadu pak válec z listových per, který má také za úkol provést opětovné utužení půdy, zároveň drobí hroudy. Za tímto válcem může následovat ještě prstový zavlačovač. Samotná přeprava je záležitostí hydraulicky ovládaného podvozku, který díky tomu, že jej lze zvednout nevytváří v podmítce nežádoucí koleje.

Připravil Filip Javorek

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down