O kvalitě techniky mají zcela jasno

Nenajde se příliš mnoho firem, které by tak dbaly na modernizaci technického parku jako ve společnosti Jasno Jasenná sídlící na Zlínsku. Pravidelná obměna zemědělské techniky kopírující moderní světové trendy je zde již samozřejmostí zvláště proto, že společnost nabízí své široké spektrum služeb mnoha zemědělským podnikům. A jelikož zakázek není málo a nasazení některé techniky bývá celoroční, je nutné, aby při bezproblémovém zvládnutí termínů a kvality byla jen špičkové třídy.

Společnost Jasno Jasenná je založena na třech principech podnikání. Jednak obhospodařuje 400 hektarů půdy zároveň s údržbou krajiny, ale především zajišťuje mechanizační služby pro zemědělské podniky, které poskytuje v okruhu 200 km od svého sídla. Třetí činností je mezinárodní autodoprava.
Zemědělská technika nachází 90% uplatnění ve službách v průběhu celého roku. Na jaře jsou k dispozici kompletní linky pro sklizeň píce složené z žacích strojů, obracečů, shrnovačů Fella, Kuhn a lisu New Holland pracujících v agregaci se systémovými nosiči Fastrac. K dispozici je i samojízdná řezačka Claas Jaguar a možné je i senážování do vaků systémem AG Bag.
Letní sklizeň zajišťují sklízecí mlátičky Claas a odvoz produktů překládací vozy Bergmann. Následný svoz balíků a stohování je zabezpečeno samosběracím automatickým vozem Arcusin. Mlátičky Claas i překládací vozy se nezastaví ani na podzim při sklizni kukuřice, kterou je též možno skladovat ve vacích. Rozmetání chlévské mrvy je řešeno rozmetadly Bergmann a rozvoz a aplikace kejdy cisternou Joskin o kapacitě 16 m3 vyrobenou dle přesné specifikace.
Velice vytížené jsou po celý rok systémové nosiče Fastrac, které již v Jasenné obměnili několikrát (každé čtyři roky) a které nezahálejí ani v zimních měsících, kdy pracují při údržbě cest. Vlastní zemědělskou výrobu zvládají jako tažné prostředky traktory Landini, které zabezpečují kompletní chod provozu živočišné výroby od krmení, zastýlání a rozdružování balíků až po rozvoz vody po pastvinách a jejich údržbu. Další technikou, která je vytížená v průběhu celého roku, je ta manipulační, proto i zde musejí jít v Jasenné s dobou.
„Snažíme se o to, aby naše stroje byly maximálně progresivní a efektivní. Chceme totiž prezentovat moderní technologie výrobců, protože vzhledem k našemu zaměření musíme nabízet jen ta nejmodernější a nejlepší řešení. Proto nemůžeme čekat na technické opotřebení strojů, ale vždy se snažíme držet krok se světovým vývojem, novými myšlenkami a inovacemi a náš strojový park podle toho doplňovat. Nezřídka se stává, že zemědělský podnik, kterému svoje služby poskytujeme, po čase obdobnou technologickou linku sám zakoupí, jelikož ji má díky naší práci dokonale prověřenou, ale to nepovažujeme za nevýhodu“, uvádí ředitel společnosti Ing. Jiří Mikuláštík.
Jako jedni z prvních
„Před osmi roky jsme investovali do prvního teleskopického manipulátoru Manitou 730. Původně jsme tento stroj odzkoušeli v našem provozu, protože, i když se to teď může zdát neuvěřitelné, tehdy byl v republice jedním z prvních. S jeho nasazením se ale úplně změnila filosofie našich pracovních operací. Velice rychle jsme se zbavili dosluhujících strojů všeho druhu, ať již šlo o traktory, bagr, jeřáb nebo nakladače. Veškerou zmiňovanou techniku totiž manipulátor hravě nahradil. Mohu bez zaváhání říci, že investice do manipulátoru byla ze všech investic týkajících se strojů tou s nejrychlejší návratností. Skok byl totiž skutečně obrovský a další podniky, které u nás tak trochu „opisují“, velice rychle následovaly našeho příkladu. U některých i za nepříjemného řešení sociálního dopadu, jelikož manipulátor znamená kromě dobře odvedené práce také nemalou úsporu pracovních sil.
Záhy jsme byli postaveni před rozhodnutí o koupi druhého manipulátoru, protože vzrůstala poptávka po jeho nasazení ve službách. A ukázalo se, že i dva stroje jsou málo. Jeden zajišťuje náš provoz a spádovou oblast do okruhu 10 km a o jeho služby nemají zájem jenom subjekty hospodařící v zemědělství. Obracejí se na nás i stavební či komunální firmy z Vizovic nebo Vsetína, obecní úřady i další klientela. Jelikož dodržení termínů je pro nás svaté, bylo pořízení třetího manipulátoru nezbytnou nutností,“ vysvětluje Jiří Mikuláštík.
Děvečka pro všechno
Ve vlastním provozu společnosti Jasno Jasenná pracuje díky svým parametrům hodícím se do místních stájí teleskopický manipulátor Manitou MLT 523. A na starosti má kompletní živočišnou výrobu od údržby stájí, krmení včetně vybírání z vaků, úklidu, manipulace v podstatě s čímkoliv i skladovací práce.
Ve službách je nasazen silnější manipulátor Manitou MLT 741-120 LSU. Je v podniku již třetím v řadě a v Jasenné pracuje jeden rok. Nahradil předchozí typ 730 především díky větší tonáži 4,1 tuny, protože i při překládkách materiálu je zvyšování výkonnosti nezbytnou nutností. Kromě toho je stroj vybaven odpruženým ramenem. Proto může být, vzhledem k tomu že má čelní natáčecí radlici, v zimě nasazen při údržbě komunikací. Výhodou jsou například ve srovnání s traktorem i velké manévrovací schopnosti. Kromě toho patří do jeho příslušenství i sypač kamenné drti a zde obsluha odpružené rameno hlavně při přejezdech ocení. Navíc má typ 741 větší rozvor náprav, což umožňuje v zimě nasazení sněhových řetězů a manipulátor se tak doslova před ničím nezastaví. Velkou výhodu spatřuje Jiří Mikuláštík i v progresivní hydraulice stroje. Při jejím zavedení má obsluha daleko větší možnost operativní reakce a především může vykonávat několik operací současně s maximální přesností.
Nasazení manipulátorů je v Jasenné každodenní a bude tomu tak i v případě třetího stroje. Manipulátor pracující ve službách bývá často součástí kompletně poskytovaných technologických linek. Uplatní se například při nakládce hmoty při rozmetání hnoje, kde je výhodou sedmimetrové rameno. Dobré zkušenosti zaznamenali v Jasenné i při senážování, kdy manipulátor pracoval při rozhrnování a dusání hmoty na jámě. A svoje místo má i při rozvrstvování granulátu do jam po sklizni zrna metodou alcalage. Potřebu třetího manipulátoru umocňuje i nasazení této techniky při úklidu a následném stohování slámy, kde je nutný jeden stroj u nakládky a následně i vykládky. Společně s technologickými linkami se manipulátory pohybují v okruhu 200 km. Za bližšími zakázkami dojedou díky přepravní rychlosti 40 km/h „po svých“, popřípadě využívá k jejich transportu společnost Jasno své vlastní automobilové dopravy.
Díky časté obměně mechanizace nelze v podniku Jasno Jasenná získat příliš velké zkušenosti se servisem strojů. Jde většinou o záruční opravy a těch, kromě nevyhnutelných, bývá u kvalitní techniky pomálu. Jiří Mikuláštík kvituje s povděkem především prodloužení intervalů údržby a s tím spojenou možností většího vytížení strojů. „Ale i při běžných závadách nemáme se společností Moreau Agri, která manipulátory servisuje, problémy. Opravy se řeší i v nočních hodinách, takže nasazení stroje závada neohrozí a zákazník bývá spokojen,“ hodnotí Jiří Mikuláštík.
Moderní je i přeprava dobytka
Přepravu hospodářských zvířat vyřešili ve společnosti Jasno Jasenná zakoupením transportního přepravníku dobytka Joskin a i tato volba je velice progresivní. Jde o zařízení, jehož podlahu lze díky vzduchokapalnému pérování plynule spustit na zem a při naskladňování a vyskladňování zvířat tak není potřeba nakládací rampa. Nejde jen o urychlení manipulace s živými zvířaty, ale hlavně o snížení rizika jejich úrazů, které hrozily na rampě zvláště za nepříznivého počasí. Jako tažný prostředek přepravníku s kapacitou 12 vzrostlých kusů hovězího dobytka slouží buď systémový nosič Fastrac, nebo lze na větší vzdálenosti využít automobilové přepravy.

Roman Paleček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *