Objevte i vy pět výhod podmítačů

Francouzská společnost KUHN je největším výrobcem závěsné zemědělské techniky v Evropě. Do výzkumu a vývoje nových produktů ročně investuje miliony eur, což je často více než celé obraty jiných výrobců zemědělské techniky v Evropě. Značka Kuhn je proslulá svou silnou prodejní podporou. Farmáři mají díky tomu šanci získat kvalitní zemědělské stroje s nejlepší možnou poprodejní podporou, která svojí úrovní odpovídá špičkovým službám, na níž jsou zvyklí u ostatního sortimentu Kuhn.

Na českém trhu nabízí kompletní výrobní program Kuhn výhradní zastoupení v ČR KUHN CENTER CZ. Stroje Kuhn jsou vyhledávány pro svou vysokou efektivitu a maximální spolehlivost, jsou to moderní, technicky vyspělé zemědělské stroje.

Přednosti podmítky

Často se vedou diskuse, zda je podmítka vhodnou technologií. Rozhodně je. Podmítka je nejenom mělké kypření. Její účel je všestranný: šetří půdní vláhu, hubí plevele zapravením čerstvých semen do půdy, umožňuje jejich rychlé vyklíčení a následnou likvidaci orbou. Zároveň podmítka urychluje klíčení semen plevelů ze staré půdní zásoby, později vzrostlým plevelům zabraňuje ve vysemenění a oslabuje vytrvalé plevele. Následně podmítka usnadňuje samotnou orbu, což znamená vyšší kvalitu orby a také úsporu paliva při orání.

Kromě těchto nesporných předností zabraňuje podmítka vysychání půdy přerušením kapilár, a tím vzlínání vlhkosti. Podmítku je nutné provést okamžitě po sklizni, ideálně do čtyř dnů. Bez podmítnutí klesne podíl vody v půdě po jednom měsíci o 63 %, což má za následek nižší výnos u následné plodiny. Zároveň otevřený povrch umožňuje lepší vsakování vody, zesiluje žádoucí rozvoj aerobní mikroflóry, zvyšuje antifytopatogenní potenciál půdy tím, že postihuje škůdce, a zapravuje zbytky strniště, což urychluje jejich rozklad a snižuje potenciální rozvoj některých chorob pat stébel. Tento výčet logicky znamená nižší spotřebu chemických prostředků na hubení plevelů a další úspory.

Ucelená řada podmítačů

Značka Kuhn nabízí ucelenou řadu podmítačů pro každou operaci na poli.

Optimer+ znamená efektivní mísení půdy při vysokých rychlostech a hloubku podmítky 3 až 10 cm. Má vyduté disky s průměrem 510 mm s malými nebo velkými zuby a je vhodný pro práci s menším nebo větším množstvím posklizňových zbytků.

Discolander přináší naprosto výjimečný výkon ve všech pracovních podmínkách s hloubkou podmítky 5 až 18 cm. Pružinový držák umožňuje diskům pracovat nezávisle. V kamenitých půdách je stroj při práci stabilní, a tím zvyšuje kvalitu zpracování půdy.

Nejuniverzálnějším podmítačem pro mělkou i hlubokou podmítku je Cultimer L. Jeho pracovní hloubka je 5 až 35 cm. Tato pracovní hloubka je díky nonstop mechanickému jištění dvojitou pružinou neustále zachována. Jisticí tlak 600 kg na špičce radlice zajišťuje rovnoměrnou práci a míchání půdy s rostlinnými zbytky bez vibrací a poskakování stroje.

Dalším v řadě je Performer, který poskytuje skutečně velmi vysoký výkon v jednom přejezdu díky kombinované síle radliček a disků. Tento podmítač ztělesňuje opravdu nejlepší a skutečně účinné nařezání posklizňových zbytků předními disky, intenzivní prokypření půdy radličkami, výjimečné utužení válci s velkým průměrem. Jeho pracovní hloubka je 10 až 35 cm.

Posledním, nikoli výkonem, je Striger, který pracuje s meziřádkovou kultivací známou také jako strip-till. Tento nový stroj zpracovává půdu pouze v řádcích, do kterých se následně sejí širokořádkové plodiny. Striger dovoluje zároveň i pohnojení do prokypřeného řádku. Se Strigerem získáte stroj, který minimalizuje práci a šetří nejen náklady, ale i váš pozemek tím, že minimalizuje erozi.

Filip Kaštánek

KUHN CENTER CZ a. s.

 

Foto:

Kuhn Optimer+ znamená efektivní mísení půdy při vysokých rychlostech. Má vyduté disky s průměrem 510 mm s malými nebo velkými zuby pro práci s menším nebo větším množstvím posklizňových zbytků

Kuhn Discolander poskytuje výjimečný výkon ve všech pracovních podmínkách. Pružinový držák umožňuje diskům pracovat nezávisle. V kamenitých půdách je stroj při práci stabilní, čímž zvyšuje kvalitu zpracování půdy

Kuhn Striger je určen pro meziřádkovou kultivaci. Zpracovává půdu pouze v řádcích, do kterých se následně sejí širokořádkové plodiny

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *