Obraceč píce do správných rukou

Čtyřrotorový obraceč píce Claas Volto 45, hlavní cena ankety týdeníku Zemědělec za rok 2005, kterou věnovala společnost Agrall, se dostala svému majiteli. Tím se stal Jindřich Buriánek, soukromý zemědělec z Rokytnice v Orlických horách. Slavnostní předání stroje proběhlo v rámci veletrhu Techagro v Brně.

V expozici společnosti Agrall, zemědělská technika, a. s., v pavilonu A si návštěvníci veletrhu Techagro mohli prohlédnout nejen velkou výkonnou techniku pro rozsáhlé výměry, ale také menší stroje právě pro soukromě hospodařící zemědělce. Jedním z nich byl také obraceč píce Claas Volto 45 se štítkem, který označoval nového majitele stroje. Vlastní stroj byl po celou dobu výstavy součástí expozice a fyzicky se ke svému novému majiteli přesune až během dnešních dnů, neboť hospodářství Jindřicha Buriánka se nachází opravdu na horách a tak tam v době konání výstavy ještě ležela notná sněhová pokrývka.

Spokojenost na všech stranách
Jak několikrát Jindřich Buriánek zdůraznil, je velice rád, že nový obraceč vyhrál. Hospodaří totiž na zrestituovaném statku, který dlouhou dobu užívala sovětská armáda a podle toho taky hospodářství vypadá, takže peněz není opravdu nazbyt. To je také důvodem poměrně zastaralého strojního parku, který v některých oblastech již dlouhou dobu přesluhuje.
Do současnosti k obracení sena hospodář používal paprskový obraceč staršího data výroby, který se s novým čtyřrotorovým strojem nedá srovnávat. Navíc je to asi jediný zcela nový stroj, kterým farma nyní disponuje. Jak sám farmář podotkl, stroj je nový, takže bude bez problémů pracovat vždy, když bude třeba a bez komplikujících poruch.
Jak farmář zavzpomínal, když se poprvé dozvěděl, že vyhrál první cenu v anketě týdeníku Zemědělec, nevěřil. Až po několikerém ujištění se zaradoval. Od té doby podle slov své dcery a účetní v jedné osobě nezapomene vyplnit jediný anketní lístek, aby se mohl opět účastnit slosování, co kdyby…
Mnoho dobře otočených hektarů píce popřál při předávání ceny vítězi ankety předseda představenstva akciové společnosti Agrall Ing. Josef Trávníček. I další zástupce společnosti Ing. Jiří Leden se při předávání ceny netajil spokojeností, že los dopadl dobře. Panovala totiž obava, že stroj získá někdo, kdo jej vůbec nepotřebuje nebo již obdobný vlastní. Takto se obraceč dostává do správných rukou, a jak doufá, pomůže farmáři při jeho práci.
Farma Jindřicha Buriánka obhospodařuje 20 ha zemědělské půdy. Hlavní a vlastně téměř jedinou činností rostlinné výroby farmy je produkce krmiva pro desítku skotu bez tržní produkce mléka. Příjmy podniku tak tvoří prodej masa a také dotace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *