Od letošního roku konečně ve svém

Na podzim roku 1992 založil Ing. Petr Melichar společnost Agromel. Společně s bratrem Pavlem a dalším zaměstnancem začali v pronajatém prostoru zemědělského družstva Velké Přílepy, v mechanizačním středisku Statenice-Černý Vůl, prodávat stroje Claas. Po sedmnácti letech uvedli do provozu zcela nové vlastní středisko v Klíčanech. To už ale společnost prodává techniku Claas, Vädestad, Kverneland a Annaburger ve třinácti okresech a stará se o její provozuschopnost. Počet zaměstnanců se zvýšil na jedenáct.

Nové středisko firmy Agromel, s. r. o., bylo slavnostně uvedeno do provozu koncem letošního února. Během dne otevřených dveří si mohli návštěvníci prohlédnout všechny prostory, ať už malý showroom se stálou expozicí menších strojů nebo školicí centrum, či sklad náhradních dílů ale i velké dílny pro servis a opravy zemědělské techniky. Na venkovních plochách bylo vystaveno velké množství zemědělských strojů a pro zájemce byla připravena i ukázka zemědělské techniky s odborným výkladem.

První byla mlátička
Od Prahy po Chomutov a Českou Lípu našlo za sedmnáct let uplatnění na 400 zemědělských strojů od společnosti Agromel. Jde především o techniku na sklizeň pícnin, sklízecí mlátičky a traktory značky Claas a vysoce kvalitní secí stroje Väderstad s dlouhou životností, o něž je zájem především v severních Čechách. Uvedené značky potvrzují domněnku, že Agromel je regionálním obchodním zástupcem společnosti Agrall zemědělská technika, a. s., Bantice. V nabídce má i pluhy a různé mulčovače ze sortimentu společnosti Kverneland Group Czech a přepravní techniku Annaburger. Nechybí ani komunální stroje a malá mechanizace.
„Před rokem 1990 bylo v tehdejším Československu deset až patnáct samojízdných řezaček Claas, z toho nejdříve jedna a hned po revoluci druhá pracovaly v zemědělském družstvu Velké Přílepy, kde jsem byl zaměstnán i já,“ vzpomíná Ing. Petr Melichar. „Firma Claas začala po revoluci budovat obchodní síť v České republice tak, že si vybírala ke spolupráci podniky, které jejich stroje už užívaly a mohly je doporučit jiným a také je zobchodovat. Družstvo Velké Přílepy o tuto činnost ale nestálo, a tak jsme se toho s bratrem chopili sami. Již na sklonku roku 1992 se nám podařilo prodat první sklízecí mlátičku Claas Dominator do Dvora Lobeč Ing. Jaromíru Šimonkovi. Od té doby do konce roku 2009 jsme zemědělcům dodali 125 sklízecích mlátiček a řezaček, 36 traktorů, 35 lisů a 85 dalších strojů značky Claas. Dále pak takřka sto strojů pro setí a zpracování půdy.“

Zásadní rozhodnutí přišlo v roce 2002
Vraťme se ještě na skok do historie. Na jaře roku 1993 si Agromel pronajal prostory zemědělské společnosti Agrivep, a. s., v Tursku, kde setrval až do roku 2009. Po drobných stavebních úpravách měla v počátcích společnost k dispozici kancelář a malý sklad s prostorem pro opravy zemědělské techniky. V následujících letech (1997 a 1998), při stoupajícím počtu prodávaných strojů, uskutečnila větší rekonstrukci daného objektu, čímž získala další kancelářský a skladový prostor. I přesto, na základě rostoucích potřeb na opravy a kompletace strojů a tím i zvyšujícího se počtu zaměstnanců, začaly být tyto prostory po několika málo letech nedostačující.
„Abychom se přiblížili k našim zákazníkům, otevřeli jsme zhruba v polovině roku 2002, vedlejší středisko v Bečově v okrese Most,“ pokračuje Petr Melichar. „Tato pobočka se nachází v areálu firmy ZEVA, s. r. o. Zároveň jsme se v té době rozhodli vybudovat vlastní prodejní a servisní středisko. Po několika neúspěšných pokusech s nákupem staršího objektu, který jsme chtěli rekonstruovat, jsme došli k závěru, že nejideálnějším řešením pro úspěšné pokračování v naší činnosti i z hlediska dobré investice je vlastní výstavba nového objektu v okolí Prahy.“

Nekonečné tři roky
„Již během roku 2003 se nám podařilo za nemalé pomoci tehdejšího starosty Ing. Jaroslava Bačiny zakoupit stavební pozemky v Klíčanech o celkové rozloze 11 000 metrů čtverečních,“ zapojuje se do hovoru Pavel Melichar. „Územní rozhodnutí a následné stavební povolení se nám podařilo získat až na jaře roku 2006. Důvodem byly vlekoucí se průtahy na státních úřadech. Vlastní výstavba začala na podzim téhož roku a na jaře 2007 byla dokončena první etapa stavebních prací – základů a základové desky. V létě a na podzim probíhala stavba nosné konstrukce včetně opláštění a příjezdových komunikací. Do konce roku 2008 byly provedeny hrubé vnitřní vestavby a během jara 2009 jsme stavbu dokončili. Zažádali jsme o kolaudační řízení spojené s povolením užívání objektu, to jsme však obdrželi až v prosinci loňského roku. Po sedmnácti letech naší podnikatelské činnosti jsme tak mohli 31. 12. 2009 oficiálně zahájit provoz ve vlastních moderních prostorách.“
Nové středisko bylo vybudované nákladem několika desítek milionů korun za pomoci investičního úvěru od peněžního ústavu Waldviertler Sparkasse se sídlem Jindřichově Hradci. Společně s vysokou kvalitou nabízených strojů by mělo přispět k udržení pozice firmy Agromel v tvrdém konkurenčním prostředí, které panuje zejména v okolí Prahy.

Klíčové informace
-Společnost Agromel působí na českém trhu od roku 1992.
-V nabídce má moderní techniku značek Claas, Väderstad, Kveneland a Annaburger.
-Za dobu svého působení dodala zemědělcům na 400 strojů.
-Od konce roku 2009 působí v novém středisku v Klíčanech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *